Vidarebefordran

 

Ämnet ändrades senast: 2010-08-12

Använd vidarebefordran om du vill vidarebefordra all e-post som skickas till ditt Outlook-webbprogrammet-konto till ett annat konto automatiskt.

Hur konfigurerar jag vidarebefordran?

  1. Gå till Alternativ > Konto > Anslutna konton.
  2. Ange e-postadressen under Vidarebefordrar för det konto som du vill att all e-post ska vidarebefordras till.
  3. Om du vill spara kopior av meddelanden som skickas till ditt konto väljer du Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden i Outlook Web App.
  4. När du klickar på Spara sparas ändringarna och alla inkommande meddelanden börjar vidarebefordras till ett annat konto.

Vad behöver jag mer veta?

  • Om du vill sluta vidarebefordra meddelanden klickar du på Stoppa vidarebefordran.
  • Om du vill spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden bör du regelbundet kontrollera att den högsta tillåtna storleken för Outlook-webbprogrammet-kontot inte nås. Om du överskrider storleksgränsen för postlådan kanske inte nya meddelanden vidarebefordras.
  • Anslutna konton och Vidarebefordrar är inte avsedda att användas samtidigt. Använd Anslutna konton om du vill att e-post som skickas till andra konton än ditt eget ska levereras till Outlook-webbprogrammet. Använd Vidarebefordrar om du vill att e-post som levereras till ditt Outlook-webbprogrammet-konto ska vidarebefordras till andra konton.
 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.