Komma igång med Outlook Web App

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-04-23

Med Outlook-webbprogrammet kan du använda en webbläsare för att få åtkomst till din postlåda från valfri dator med en Internetanslutning. Du kan använda det när du vill läsa och skicka e-postmeddelanden, ordna kontakter, skapa uppgifter och hantera din kalender.

Innehåll

Webbläsare som stöds

Arbeta med meddelanden

Använda kalendern

Kontakter och grupper

Anpassning

Hjälpmedel

Få hjälp

Logga ut

Andra sätt att ansluta till postlådan

Webbläsare som stöds

Du kan komma åt postlådan via alla webbläsare som har stöd för HTML 3.2 och ECMA. Du kan exempelvis använda Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome och andra webbläsare på datorer som kör UNIX, Apple Macintosh eller Microsoft Windows. Mer information finns i Webbläsare som kan användas med Outlook Web AppOutlook Web App Light är en förenklad version av Outlook-webbprogrammet som stöder nästan alla webbläsare.

Arbeta med meddelanden

Förutom att läsa och skicka e-postmeddelanden kan du anpassa meddelanden genom att till exempel bifoga filer, begära kvitto när ett meddelande har lästs eller levererats och lägga till en kategori till ett meddelande.

Du kan använda mappar för att ordna dina meddelanden på samma sätt som du använder ett filsystem för att ordna papper. Du kan hantera de meddelanden du tar emot genom att använda regler för att sortera dem i olika mappar.

Som standard används konversationsvyn i alla e-postmappar när läsfönstret är aktiverat i Outlook-webbprogrammet. I konversationsvyn visas alla meddelanden i en konversation i en och samma vy. Mer information finns i avsnittet Mer information om konversationer.

Mer information om hur du arbetar med meddelanden finns i E-post.

Använda kalendern

Din kalender fungerar på samma sätt som en papperskalender på väggen, men den har många extrafunktioner. När du lägger till en avtalad tid i din kalender kan du anpassa den på många sätt, t.ex. bifoga filer, fylla i så många detaljer du vill, ställa in en påminnelse eller göra den till en återkommande avtalad tid så att den automatiskt läggs till i din kalender regelbundet.

Förutom att skapa avtalade tider kan du också lägga till möten. Ett möte är precis som en avtalad tid, förutom att du skickar ut en inbjudan till andra personer. Varje person du bjuder in får ett e-postmeddelande med information om mötet. Beroende på e-posttjänsten kan de använda det meddelande de får för att lägga till mötet i sin egen kalender.

Mer information om hur du hanterar kalendern finns i Kalender.

Kontakter och grupper

Mappen Kontakter i postlådan fungerar som ett kartotek eller en adressbok med en post för varje person eller grupp som du vill lagra information om. Du kan skapa en kontakt om du vill lagra information om en person eller verksamhet som du vill kommunicera med.

Grupper innebär att du kan skapa en post som innehåller flera kontakter. När du skickar ett meddelande till en grupp får alla kontakter i gruppen det.

Mer information om kontakter och grupper finns i Kontakter.

Om du har en molnbaserad postlåda kan du importera kontakter från andra e-postkonton. Mer information finns i avsnittet Importera kontakter.

Anpassning

Postlådan är klar att användas direkt när du loggar in. Du behöver inte ändra några inställningar eller aktivera/inaktivera något för att börja skicka och ta emot e-postmeddelanden. Kanske vill du dock ändra några inställningar så att de passar dina behov bättre.

Du kan exempelvis utföra automatiska stavningskontroller i e-postmeddelanden innan de skickas, lägga till en signatur i meddelanden du skickar och välja ett standardteckensnitt för dina meddelanden.

Mer information om hur du anpassar Outlook-webbprogrammet finns i Alternativreferens.

Hjälpmedel

Det finns en Light-version som är optimerad för blinda och synskadade användare. Mer information finns i avsnittet Outlook Web App Light.

Få hjälp

Klicka på hjälpikonen hjälp i verktygsfältet om du vill visa hjälp om fönstret du arbetar i.

Om du vet vem som administrerar din e-post kontaktar du den personen för information om hur du använder Outlook-webbprogrammet via intranätet eller Internet.

Logga ut

När du inte vill använda postlådan mer ska du klicka på Logga ut i verktygsfältet och sedan stänga alla webbläsarfönster. Genom att logga ut hindrar du obehöriga från att komma åt din postlåda. Även om du tänker fortsätta använda datorn för att gå till andra webbplatser måste du klicka på Logga ut och stänga alla webbläsarfönster efter varje session.

Andra sätt att ansluta till postlådan

 • Anslut till postlådan med ditt favoritprogram för e-post Förutom med Outlook-webbprogrammet kan du ansluta till postlådan med något av följande:
  • Office Outlook 2007.
  • Mobiltelefoner som kör Windows Mobile-programvara och som stöder Exchange ActiveSync, inklusive Windows Mobile 5.0 och Windows Mobile 6.0. Mer information finns i Konfigurera ett e-postkonto på mobiltelefonen.
  • Mobiltelefoner som använder e-postprogram med stöd för POP3 eller IMAP4, till exempel Apple iPhone.
  • E-postprogram med stöd för POP3 eller IMAP4, till exempel Outlook Express, Entourage för MAC OS X, Mozilla Thunderbird och Windows Mail.
  Mer information finns i avsnittet Konfiguration av e-post.
 • Konfigurera röstmeddelanden   Du kan aktivera röstmeddelanden genom att lägga till ditt mobilnummer i ditt konto. Genom att aktivera röstmeddelanden kan du ta emot röstmeddelanden som skickas till din mobiltelefon till Inkorgen. Mer information finns i avsnittet Röstmeddelanden.

Vad behöver jag mer veta?

 • Beroende på hur den server där postlådan finns är konfigurerad kan anslutningen till postlådan stängas automatiskt i Outlook-webbprogrammet efter en tids inaktivitet, för att skydda postlådan från obehörig åtkomst.
 • Vissa funktioner som beskrivs i hjälpen kanske inte är tillgängliga, beroende på hur den server där postlådan finns är konfigurerad.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.