Det här ämnet innehåller videosekvenser Det här ämnet innehåller videosekvenser

Kalender

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-31

I kalendern kan du skapa och följa upp avtalade tider och möten. I videon i det här avsnittet får du en överblick över hur du använder kalendern i Outlook-webbprogrammet.

noteObs!
Det här avsnittet gäller standardversionen av Outlook-webbprogrammet. Mer information om den här funktionen i light-versionen av Outlook Web App finns i Outlook Web App Light > Kalender.
Video: Grunderna i kalendern

Den här videon visar hur du använder kalendern i Outlook-webbprogrammet.

noteObs!
Om du vill kunna visa det här videoklippet måste Silverlight vara installerat. Information om hur du installerar Silverlight finns i avsnittet Get Silverlight (Hämta Silverlight).
Arbeta med kalendern

Du öppnar kalendern i Outlook-webbprogrammet genom att klicka på kalender Kalender i Navigeringsfönster. När du visar kalendern kan du öppna ett möte eller en avtalad tid genom att dubbelklicka på objektet. När du har öppnat ett objekt kan du visa information eller göra ändringar. Om du dubbelklickar på ett återkommande objekt, till exempel ett möte som återkommer varje vecka, kan du välja att öppna denna förekomst (endast mötet för det datum du har valt) eller hela serien (alla möten i serien). Mer information om hur du arbetar med återkommande objekt finns i Återkommando objekt.

Så här visar du datum som inte följer efter varandra

  1. I dagsvyn klickar du på den första dagen i väljaren för datum.
  2. Tryck på CTRL-tangenten och klicka sedan på upp till sex ytterligare dagar från valfri månad eller valfritt år.
Avtalade tider och möten

Återkommando objekt

  • Avtalade tider, möten och uppgifter kan vara enstaka förekomster eller återkommande. Ett återkommande objekt är ett objekt som visas flera gånger i kalendern eller uppgiftslistan, baserat på de inställningar du gjort. Ett möte kan till exempel anges att återkomma varje vecka. En uppgift som måste utföras varje månad kan konfigureras att återkomma den första måndagen i varje månad.
Dela en kalender

Du kan ge vem som helst i din delade adressbok åtkomst till din kalender. Du kan också få inbjudningar om att dela andra personers kalendrar, och förfrågningar om att dela din kalender.

Publicera en kalender

Med Kalenderpublicering skapas en URL som du kan ge till andra så att de kan visa din kalender. Du väljer hur mycket information du vill dela.

Vad behöver jag mer veta?

  • Så här skriver du ut kalendern i dag-, vecko- eller månadsformat:
    1. Gå till kalendern och klicka på ikonen Skriv ut i verktygsfältet.
    2. Markera önskade alternativ.
    3. Klicka på Skriv ut.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.