Uppgifter

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2009-08-14

Mappen Uppgifter innehåller att göra-poster.

Hur arbetar jag med uppgifter?

Med uppgifter kan du följa upp saker som du måste göra. Du kan till exempel skapa en uppgift för att skriva en rapport och sedan lägga till en påminnelse, startdatum, förfallodatum och anteckningar för uppgiften. Om du behöver göra samma uppgift mer än en gång anger du att uppgiften är återkommande.

Du öppnar dina uppgifter genom att klicka på uppgiftUppgifter i Navigeringsfönster.

Hur väljer jag vilka uppgifter som visas?

Du kan välja vilka uppgifter som ska visas i navigeringsfönstret i Uppgifter. Du kan också välja att visa alla Flaggade objekt och uppgifter eller bara Uppgifter.

Om du har skapat ytterligare uppgiftsmappar visas de tillsammans med Flaggade objekt och uppgifter och Uppgifter.

Om du väljer Flaggade objekt och uppgifter visas alla objekt som du har flaggat (e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter) i listan. Vilka åtgärder som är tillgängliga för ett objekt beror på objekttypen. Om du till exempel markerar ett flaggat e-postmeddelande kan du svara på det eller vidarebefordra det med hjälp av verktygsfältet. Om du väljer en flaggad mötesförfrågan som du har fått kan du acceptera, acceptera preliminärt eller avböja mötesförfrågan med hjälp av verktygsfältet.

Om du väljer Uppgifter visas endast uppgifter i listan.

Vid sidan av att ange vilka typer av uppgifter du vill visa, kan du ange vilka uppgifter som ska visas baserat på status med hjälp av alternativen i avsnittet Visa under Uppgifter. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Alla: Visar alla objekt.

  • Aktiva: Visar endast objekt som inte har slutförts.

  • Försenade: Visar endast försenade objekt.

  • Slutförda: Visar endast objekt som har markerats som Slutförd.

Vad behöver jag mer veta?

  • Att göra-posterna sparas i mappen Uppgifter. Att-göra-posterna kan vara uppgifter, e-postmeddelanden eller kontakter som flaggats för uppföljning. Som standard flaggas alla uppgifter för uppföljning när de skapas, även om de inte har något startdatum eller förfallodatum. När du skapar en uppgift, eller när du flaggar ett e-postmeddelande eller en kontakt, skapas en att göra-post automatiskt. Uppgifter kan inträffa en gång eller vara återkommande. Du kan uppdatera uppgifter med hjälp av fältet % slutfört så att du ser till hur stor del de har slutförts.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.