Automatiskt vidarebefordra meddelanden till ett annat konto med hjälp av regler

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-31

Du kan använda inkorgsregler om du automatiskt vill vidarebefordra eller omdirigera meddelanden som skickas till postlådan till ett annat konto. Videon som ingår visar hur du skapar en regel när du vill omdirigera dina meddelanden automatiskt.

noteObs!
Den här informationen gäller standardversionen av Outlook Web App. Funktionen som beskrivs är inte tillgänglig i Outlook Web App Light.
Video: Omdirigera alla meddelanden till ett annat konto

Den här videon visar hur du automatiskt omdirigerar alla inkommande meddelanden till ett annat e-postkonto.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteObs!
Om du vill kunna visa det här videoklippet måste Silverlight vara installerat. Information om hur du installerar Silverlight finns i avsnittet Get Silverlight (Hämta Silverlight).
Hur omdirigerar jag automatiskt alla meddelanden till ett annat konto?

 1. När du har loggat in till Outlook Web App klickar du på Alternativ > Skapa en inkorgsregel.

 2. Klicka på Nytt på fliken Inkorgsregler.

 3. Välj Använd för alla meddelanden under När meddelandet mottas.

 4. Välj Omdirigera meddelandet till under Gör följande.

 5. Välj den adress som du vill att e-posten ska skickas till genom att dubbelklicka på den i adressboksvyn. Om den adress som du vill omdirigera till inte visas kan du ange e-postadressen i fältet Till.

 6. Spara dina inställningar och gå tillbaka till fönstret för den nya regeln genom att klicka på OK.

 7. Spara regeln och gå tillbaka till fliken Inkorgsregler genom att klicka på Spara.

Vad behöver jag mer veta?

 • Meddelanden som omdirigeras ser ut som de kommer från den ursprungliga avsändaren. När du svarar på ett meddelande som har dirigerats om skickas svaret till den ursprungliga avsändaren.

 • Meddelanden som vidarebefordras ser ut som de vidarebefordrats från dig. När du svarar på ett meddelande som har vidarebefordrats skickas svaret till den adress som meddelandet vidarebefordrades från, inte till den ursprungliga avsändaren.

 • En kopia av meddelanden som du omdirigerar eller vidarebefordrar finns kvar i postlådan. Om du lägger till en åtgärd för att ta bort meddelandet, hamnar meddelandet i mappen Borttaget och räknas fortfarande in i postlådestorleken. Om postlådans storleksgräns överskrids kanske du inte kan skicka eller ta emot nya meddelanden och vidarebefordringsregler kanske inte fungerar förrän du tagit bort tillräckligt många meddelanden så att den sammanlagda storleken ligger under gränsen.

 • När du skapar en vidarebefordringsregel kan du lägga till flera adresser att vidarebefordra till. Antalet adresser för vidarebefordran kan vara begränsat, beroende på kontots inställningar. Regeln fungerar inte om du lägger till fler adresser än vad som tillåts. Om du skapar en vidarebefordringsregel med flera adresser bör du kontrollera att regeln fungerar innan du börjar använda den.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.