Läs mer om e-post på mobiltelefonen

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-03-29

Du kan använda en mobiltelefon för att komma åt information i ditt konto. Om du konfigurerar ett Exchange ActiveSync-konto på din enhet kan sådan information vara exempelvis e-postmeddelanden, röstmeddelanden samt kalender-, kontakt- och uppgiftsdata. Om du konfigurerar ett POP3- eller IMAP4-konto kan du bara skicka och ta emot e-post.

Detaljerade instruktioner för hur du konfigurerar din mobilenhet finns i Installationsguide för mobiltelefon och Mobiltelefonfunktioner.

importantViktigt!
Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Det går inte att ansluta ditt e-postkonto via en mobiltelefon om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Försök sedan att ansluta med hjälp av din mobiltelefon. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med hjälp av Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.
Exchange ActiveSync-, POP3- och IMAP4-anslutningar

Om du vill använda mobiltelefonen för att komma åt din e-post måste du upprätta en Exchange ActiveSync-, POP3- eller IMAP4-anslutning mellan mobiltelefonen och ditt konto.

noteObs!
Om du inte är säker på om mobiltelefonen har stöd för Exchange ActiveSync, POP3 eller IMAP4 läser du dokumentationen för mobiltelefonen eller kontaktar din mobiloperatör.

Exchange ActiveSync

Exchange ActiveSync är utformat för att synkronisera e-post, kalendrar, kontakter och uppgifter samt röstmeddelanden. Om du upprättar en Exchange ActiveSync-anslutning hålls mobiltelefonen uppdaterad med postlådan genom en process som kallas synkronisering.

POP3 eller IMAP4

POP3- och IMAP4-konton är utvecklat för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Om du skapar en POP3- eller IMAP4-anslutning skickas och mottas e-postmeddelanden på telefonen enligt ett schema som du väljer. Om du har möjlighet att välja mellan POP3 och IMAP4 rekommenderar vi att du väljer IMAP4 eftersom det har stöd för fler funktioner.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.