Konfigurera inloggnings-URL:er för Outlook Web App

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-12-05

Innan användarna kan logga in till sin Exchange Online-postlåda med Outlook Web App måste du berätta för dem vilken URL de ska använda. Du har följande alternativ:

Vill du att det ska vara enkelt att göra saker? Det är enkelt!

 • Använd http://outlook.com för Microsoft Live@edu.

 • Använd http://mail.office365.com för Microsoft Office 365, särskilt Microsoft Office 365 för företagsanvändare och små företag.

  Obs!   Eftersom federerad identitet och hybriddistribution inte är så enkelt bör du följa anvisningarna senare i det här avsnittet på Federerad identitet i Office 365 för företag. Du kan också använda https i URL: en med mail.office365.com. Även om URL:en börjar med http, omdirigeras den omedelbart så att https används för hela sessionen, inklusive autentisering och för att komma åt postlådan i Outlook-webbprogrammet.

Vill du ange en anpassad URL för organisationen? Vill du till exempel att användarna loggar in till sin postlåda på http://webmail.contoso.com om din domän är contoso.com? Om så är fallet, måste du lägga ned lite tid på det.

Nu ska vi titta närmare på alternativen för anpassade URL:er för Microsoft Office 365 och för Live@edu.

Microsoft Office 365

Live@edu

Icke-federerad identitet i Office 365

Med icke-federerad identitet använder alla användare som har postlådor i molnet Office 365-genererade autentiseringsuppgifter för att komma åt sina Microsoft Office 365-resurser. Du kan skapa nya användarkonton och lösenord för Office 365-användare på Office 365-portalen. Du kan också använda katalogsynkronisering i Office 365 för företag för att automatiskt registrera användare från den lokala Active Directory. I bägge fall genereras och hanteras autentiseringsuppgifterna av Office 365.

Direktåtkomst till URL: er i Office 365

I det här exemplet är Office 365-domänen contoso.com. Användarkonton för Office 365-användare finns i den här domänen.

Office 365-användare kan direkt nå sina postlådor via följande URL:er:

 • http://mail.office365.com

 • http://outlook.com/contoso.com

  Obs!   Som nämnts tidigare kan du inte använda "https" i URL: en med mail.office365.com.

Överst på sidan

Anpassad URL med en CNAME-post i Office 365

När du skapar en CNAME-post via DNS-värdtjänsten för Office 365-domänen kan du ge användarna en anpassad URL för att öppna sin postlåda via Outlook Web App. Om Office 365-domänen till exempel är contoso.com, konfigurerar du en CNAME-post så att webmail.contoso.com omdirigerar användare till mail.office365.com. Du kan berätta för Office 365-användare att de kan komma åt sin brevlåda på http://webmail.contoso.com. CNAME-posten ser ut så här:

 • Alias   webmail

 • Mål   mail.office365.com

Fördelen med att använda en CNAME-post för en anpassad URL är att den är enkel att konfigurera.

Detta är nackdelarna med att använda en CNAME-post för en anpassad URL:

 • Det är inte särskilt flexibelt. En CNAME-post kan inte peka direkt på ett URL-mål, till exempel http://outlook.com/<domain_name>. Målet måste vara ett giltigt DNS-värdnamn, till exempel mail.office365.com.

 • Du kan inte använda SSL för den anpassade URL:en. Även om du inte tillämpar SSL på den anpassade URL:en, så tillämpas SSL på den inloggningssida där användarna anger sina autentiseringsuppgifter och dessa autentiseringsuppgifter är då krypterade. I själva verket skyddas åtkomsten till alla Office 365-tjänster av SSL, oavsett om SSL används i URL:en eller inte.

Överst på sidan

Anpassad URL med hjälp av omdirigering av webbsidor i Office 365

Om du har en webbserver som är offentligt tillgänglig via Internet kan du konfigurera en webbplats för att omdirigera användare till Exchange Online. Du kan till exempel konfigurera webbplatsen http://webmail.contoso.com för att omdirigera användare till http://mail.office365.com eller http://outlook.com/contoso.com.

Hur konfigurerar du omdirigering av webbsidor? Det beror på den webbserver du använder.

Detta är fördelarna med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL:

 • Det är mycket flexibelt. Du kan konfigurera webbsidan för att omdirigera användare till en URL och inte bara ett värdnamn. Du kan också styra hur omdirigeringen fungerar. Exempel:

  • Vill du att webbsidan ska omdirigera användare till Exchange Online i tyst läge?

  • Vill du visa användarna en anpassad statussida en kort stund innan de omdirigeras till Exchange Online?

  • Vill du visa användarna en hel portal där de kan komma åt Outlook Web App genom att klicka på en knapp eller länk?

 • Du kan använda SSL för den anpassade URL:en. Observera att om du gör detta så måste du bestämma vad du ska göra när användare får åtkomst till den anpassade URL:en med http://. Vill du automatiskt omdirigera dem till https://? Eller vill du att omdirigeringen ska stoppas med ett fel som anger att https:// krävs?

Nackdelen med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL är att det kan krävas mer arbete vid konfigureringen än med CNAME-omdirigering.

Överst på sidan

Federerad identitet i Office 365 för företag

När du använder federerad identitet i Office 365 för företag, kan användare som har Exchange Online-postlådor använda sina lokala autentiseringsuppgifter för Active Directory för att komma åt sin Exchange Online-postlåda och alla andra Office 365-resurser. Mer information finns i avsnittet Exchange-hybriddistribution och migrering med Office 365.

Direktåtkomst till URL: er i Office 365 för federerade användare

I det här exemplet är den federerade Office 365-domänen contoso.com. Användarkonton och e-postadresser för de federerade Office 365-användarna finns i den här domänen. En användare med namnet Tamara Johnston har till exempel e-postadressen och identiteten tamara.johnston@contoso.com.

Office 365-federerade användare kan direkt komma åt sina postlådor via följande URL:er:

 • http://outlook.com/contoso.com

 • http://outlook.com/owa/contoso.com

Obs!   Federerade användare kan inte använda http://outlook.com direkt. URL:en måste innehålla domännamnet, som används som hjälp för att bestämma vart användare ska skickas för autentisering.

Överst på sidan

Anpassad URL med en CNAME-post i Office 365 för federerade användare

När du skapar en CNAME-post via DNS-värdtjänsten för den federerade Office 365-domänen kan du ge användarna en anpassad URL för att öppna sin postlåda via Outlook Web App. Om den federerade Office 365-domänen till exempel är contoso.com så konfigurerar du CNAME-posten så att cloudmail.contoso.com omdirigerar användare till outlook.com. Du kan ange för Office 365-federerade användare att de kommer åt sin postlåda via http://cloudmail.contoso.com. CNAME-posten ser ut på följande sätt:

 • Alias   cloudmail

 • Mål   outlook.com

Fördelen med att använda en CNAME-post för en anpassad URL är att den är enkel att konfigurera.

Detta är nackdelarna med att använda en CNAME-post för en anpassad URL:

 • Toppnivådomänen för CNAME-posten måste matcha den federerade Office 365-domänen. Om du till exempel vill använda CNAME-posten cloudmail.contoso.com måste det federerade Office 365-domännamnet vara contoso.com. Du kan inte använda CNAME-posten cloudmail.fabrikam.com om den federerade Office 365-domänen är contoso.com.

 • Var försiktig när du använder underdomäner i CNAME-posten. Om den federerade Office 365-domänen till exempel är contoso.com så kan du använda CNAME-posten cloudmail.contoso.com, men du kan inte använda cloudmail.test.contoso.com. På samma sätt kan du, om den federerade Office 365-domänen är contractors.contoso.com, använda CNAME-posten cloudmail.contractors.contoso.com, men du kan inte använda cloudmail.test.contractors.contoso.com eller cloudmail.contoso.com.

 • Det är inte särskilt flexibelt. En CNAME-post kan inte peka direkt på ett URL-mål, till exempel http://outlook.com/<domain_name>. Målet måste vara ett giltigt DNS-värdnamn, till exempel outlook.com.

 • Du kan inte använda SSL för den anpassade URL:en. Även om du inte tillämpar SSL på den anpassade URL:en, så tillämpas SSL på den inloggningssida där användarna anger sina autentiseringsuppgifter och dessa autentiseringsuppgifter är då krypterade. I själva verket skyddas åtkomsten till alla Office 365-tjänster av SSL, oavsett om SSL används i webbadressen eller inte.

Anpassad URL med hjälp av omdirigering av webbsidor i Office 365 för federerade användare

Om du har en webbserver som är offentligt tillgänglig via Internet kan du konfigurera en webbplats för att omdirigera federerade Office 365-användare till Exchange Online. Du kan till exempel konfigurera webbplatsen http://cloudmail.contoso.com för att omdirigera användare till http://outlook.com/contoso.com eller http://outlook.com/owa/contoso.com.

Hur konfigurerar du omdirigering av webbsidor? Det beror på den webbserver du använder.

Detta är fördelarna med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL:

 • Det är mycket flexibelt. Du kan konfigurera webbsidan för att omdirigera användare till en URL och inte bara ett värdnamn. Du kan också styra hur omdirigeringen fungerar. Exempel:

  • Vill du att webbsidan ska omdirigera användare till Exchange Online i tyst läge?

  • Vill du visa användarna en anpassad statussida en kort stund innan de omdirigeras till Exchange Online?

  • Vill du visa användarna en hel portal där de kan komma åt Outlook Web App genom att klicka på en knapp eller länk?

 • Du kan använda SSL för den anpassade URL:en. Observera att om du gör detta så måste du bestämma vad du ska göra när användare får åtkomst till den anpassade URL:en med http://. Vill du automatiskt omdirigera dem till https://? Eller vill du att omdirigeringen ska stoppas med ett fel som anger att https:// krävs?

Nackdelen med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL är att det kan krävas mer arbete vid konfigureringen än med CNAME-omdirigering.

Överst på sidan

Särskild hänsyn till hybriddistributioner

En hybriddistribution är en fullständig meddelandelösning över flera platser mellan Office 365 för företag och en lokal Exchange-organisation. En del postlådor kommer att finnas i den lokala Exchange-organisationen och en del i Office 365 för företag. Användare av lokala postlådor och användare av Exchange Online-postlådor kan inte använda samma URL till Outlook Web App för att komma åt sina postlådor. Du kan använda URL:en till den lokala Outlook Web App för att förklara för användarna av Exchange Online-postlådan vilken URL till Outlook Web App som är lämplig för dem. Mer information finns i följande avsnitt:

Den rekommenderade URL-strategin för Outlook Web App för hybriddistributioner är en CNAME-post i kombination med parametern TargetOwaURL i cmdlet:en Set-OrganizationRelationship som beskrivs i avsnitten för hybriddistribution. Resultatet är att när en användare med en Exchange Online-postlåda öppnar URL:en för Outlook Web App för användare av lokala postlådor och försöker komma åt sin postlåda så stoppas inloggningsprocessen och den URL för Outlook Web App som de ska använda för att komma åt sin Exchange Online-postlåda visas. Exchange Online-användarna omdirigeras inte automatiskt till URL:en för Exchange Online. De måste klicka på länken som visas och de har också möjlighet att lägga till URL:en i Favoriter. Här följer ytterligare information:

 • URL:en för Outlook Web App för användare av lokala postlådor måste vara en annan än URL:en för Outlook Web App för användare av Exchange Online-postlådan. Om URL:en för användarna av de lokala postlådorna är http://webmail.contoso.com använder du http://cloudmail.contoso.com för Exchange Online-användarna.

 • Skapa CNAME-posten på det sätt som beskrivs i avsnittet Anpassad URL med en CNAME-post i Office 365 för federerade användare i det här ämnet. Om den federerade Office 365-domänen är contoso.com skapar du en CNAME-post för cloudmail.contoso.com som pekar på outlook.com.

 • För parametern TargetOwaURL på cmdlet:en Set-OrganizationRelationship anger du en URL som innehåller CNAME-posten för användarna av Exchange Online-postlådorna. Om CNAME-posten för Exchange Online-användare till exempel är cloudmail.contoso.com så använder du http://cloudmail.contoso.com för parametervärdet TargetOwaURL.

Direktåtkomst till URL: er i Live@edu

I det här exemplet är Live@edu-domänen contoso.edu. I den här domänen finns Windows Live ID:n för Live@edu-användarna.

Live@edu-användare kan komma åt sina postlådor direkt via följande URL:er:

 • http://outlook.com

 • http://outlook.com/contoso.edu

Obs!   För närvarande fungerar båda URL:erna lika bra. Framtida förändringar kommer dock troligtvis att kräva att du använder http://outlook.com/<domain_name>. Varför inte komma igång direkt?

Överst på sidan

Anpassad URL med en CNAME-post i Live@edu

När du skapar en CNAME-post via DNS-värdtjänsten för Live@edu-domänen kan du ge användarna en anpassad URL för att öppna sin postlåda via Outlook Web App. Om den federerade Live@edu-domänen till exempel är contoso.edu så konfigurerar du CNAME-posten så att webmail.contoso.edu omdirigerar användare till outlook.com. Du kan ange för Live@edu-användare att de kommer åt sin postlåda via http://webmail.contoso.edu. CNAME-posten ser ut på följande sätt:

 • Alias   webmail

 • Mål   outlook.com

Fördelen med att använda en CNAME-post för en anpassad URL är att den är enkel att konfigurera.

Detta är nackdelarna med att använda en CNAME-post för en anpassad URL:

 • Det är inte särskilt flexibelt. En CNAME-post kan inte peka direkt på ett URL-mål, till exempel http://outlook.com/<domain_name>. Målet måste vara ett giltigt DNS-värdnamn, till exempel outlook.com.

 • Du kan inte använda SSL för den anpassade URL:en. Även om du inte tillämpar SSL på den anpassade URL:en, så tillämpas SSL på den inloggningssida där användarna anger sina autentiseringsuppgifter och dessa autentiseringsuppgifter är då krypterade.

Överst på sidan

Anpassad URL med hjälp av omdirigering av webbsidor i Live@edu

Om du har en webbserver som är offentligt tillgänglig via Internet kan du konfigurera en webbplats för att omdirigera användare till Exchange Online. Du kan till exempel konfigurera webbplatsen http://webmail.contoso.edu för att omdirigera användare till http://outlook.com eller http://outlook.com/contoso.edu.

Hur konfigurerar du omdirigering av webbsidor? Det beror på den webbserver du använder.

Detta är fördelarna med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL:

 • Det är mycket flexibelt. Du kan konfigurera webbsidan för att omdirigera användare till en URL och inte bara ett värdnamn. Du kan också styra hur omdirigeringen fungerar. Exempel:

  • Vill du att webbsidan ska omdirigera användare till Exchange Online i tyst läge?

  • Vill du visa användarna en anpassad statussida en kort stund innan de omdirigeras till Exchange Online?

  • Vill du visa användarna en hel portal där de kan komma åt Outlook Web App genom att klicka på en knapp eller länk?

 • Du kan använda SSL för den anpassade URL:en. Observera att om du gör detta så måste du bestämma vad du ska göra när användare får åtkomst till den anpassade URL:en med http://. Vill du automatiskt omdirigera dem till https://? Eller vill du att omdirigeringen ska stoppas med ett fel som anger att https:// krävs?

Nackdelen med att använda omdirigering av webbsidor för en anpassad URL är att det kan krävas mer arbete vid konfigureringen än med CNAME-omdirigering.

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.