Konfigurera Windows Live Mail 2011 för ditt e-postkonto

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2014-01-07

Du kan ansluta Windows Live Mail 2011 till ditt e-postkonto med POP3 eller IMAP4. Windows Live Mail 2011 är e-postprogrammet som ingår i Windows Live Essentials 2011.

Om du använder 2009-versionen av Windows Live Mail läser du avsnittet Konfigurera 2009-versionen av Windows Live Mail för ditt e-postkonto.

Hur konfigurerar jag Windows Live Mail 2011 för åtkomst till mitt e-postkonto?

 1. Starta Windows Live Mail 2011. Fortsätt med steg 2 om sidan Lägg till e-postkonton visas när du startar Windows Live Mail. Om sidan Lägg till e-postkonton inte visas när du öppnar programmet klickar du på E-post ovanför Nytt konto på fliken Konton.

 2. Gör följande på sidan Lägg till e-postkonton:

  1. Ange den e-postadress i rutan E-postadress som du fick av den person som hanterar ditt e-postkonto. Ange t.ex. tony@contoso.com.

  2. Skriv det lösenord i rutan Lösenord som du fick av den person som hanterar ditt e-postkonto. Om du vill att Windows Live Mail ska komma ihåg ditt lösenord markerar du kryssrutan bredvid Spara mitt lösenord.

  3. Ange det namn som du vill att användarna ska se när du skickar e-post i rutan Visningsnamn för meddelanden du skickar.

  4. Klicka på Nästa.

 3. Gör följande under Information om server för inkommande e-post på sidan Konfigurera serverinställningar:

  1. Välj IMAP eller POP på listmenyn under Servertyp. IMAP har stöd för fler funktioner.

  2. Ange det POP3- eller IMAP4-servernamn under Serveradress som du fick av den person som hanterar ditt e-postkonto. Du kan kanske kontrollera dina egna serverinställningar. Information om hur du tar reda på den mottagande servern (POP3 eller IMAP4) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  3. Välj Kräver en säker anslutning (SSL).

  4. Skriv din fullständiga e-postadress under Användarnamn för inloggning, (t.ex. tonysmith@contoso.com).

 4. Gör följande under Information om server för utgående e-post:

  1. Ange det SMTP-servernamn under Server som du fick av den person som hanterar ditt e-postkonto. Du kan kanske kontrollera dina egna serverinställningar. Information om hur du tar reda på namnet för den avsändande servern (SMTP) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  2. Markera kryssrutan bredvid Kräver en säker anslutning (SSL).

  3. Markera kryssrutan bredvid Kräver autentisering och klicka på Nästa.

 5. Klicka på Slutför på sidan Ditt e-postkonto har lagts till.

 6. Klicka på Stäng på sidan Konton.

Hur hittar jag serverinställningarna?

Innan du konfigurerar ett e-postprogram för POP3 eller IMAP4 behöver du ta reda på dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

noteObs!
Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad mer behöver jag veta?

 • Om du är osäker på om du ska använda POP3 eller IMAP4, rekommenderas IMAP4 eftersom det har stöd för fler funktioner.

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via POP3 eller IMAP4 misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Prova sedan att ansluta med ditt POP3- eller IMAP4-program. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om Windows Live Mail inte ansluter när du följt den här proceduren kontrollerar du att du använder rätt autentiseringsinställning. Du kan kontrollera detta så här:

  1. Välj ditt e-postkonto i Windows Live Mail.

  2. Klicka på Egenskaper på fliken Konton.

  3. Kontrollera att kryssrutan Logga in med klartextautentisering är markerad på fliken Servrar på sidan Egenskaper för kontot.

 • Om du använder IMAP4 sparar Windows Live Mail alltid en kopia av ett e-postmeddelande på servern när du hämtat en kopia till den lokala datorn. Om du använder POP3 sparar Windows Live Mail en kopia av e-postmeddelandena på servern som standard. Om du använder POP3 kan du göra inställningar i Windows Live Mail om du till ta bort kopian av ett meddelande på servern när du hämtat det till den lokala datorn. Det är en bra idé att behålla en kopia av e-postmeddelandena på servern så att du kan komma åt meddelandena från ett annat e-postprogram. Om du använder POP3 kan du konfigurera Windows Live Mail så att en kopia tas bort från servern. Gör så här:

  1. Välj ditt e-postkonto i Windows Live Mail.

  2. Klicka på Egenskaper på fliken Konton.

  3. Kontrollera att alternativet Lämna en kopia av meddelandena på servern är aktiverat under Leverans på fliken Avancerat på sidan Egenskaper för kontot.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.