Konfigurera Outlook 2010 för IMAP- eller POP-åtkomst till ditt e-postkonto

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-05-29

Du kan ansluta Microsoft Outlook 2010 till ditt e-postkonto med POP3 eller IMAP4.

importantViktigt!
Om du använder Outlook 2010 rekommenderar vi att du ansluter till e-postkontot med ett Exchange-konto i stället för via POP3 eller IMAP4. Med ett Exchange-konto kan du använda kalenderfunktioner och andra samarbetsfunktioner som du inte kan använda om du ansluter via IMAP4 eller POP3. Mer information om hur du ansluter Outlook 2010 med ett Exchange-konto finns i avsnittet Konfigurera e-post i Outlook 2010 eller Outlook 2013.
Hur konfigurerar jag Outlook 2010 för POP3- eller IMAP4-åtkomst till mitt e-postkonto?

 1. Öppna Outlook 2010. Om startguiden för Microsoft Outlook 2010 visas automatiskt klickar du på Nästa på den första sidan i guiden. Klicka på Nästa igen på sidan E-postkonton när du vill konfigurera ett e-postkonto.

  Om startguiden för Microsoft Outlook 2010 inte visas klickar du på fliken Arkiv i Outlook 2010-verktygsfältet. Klicka sedan på Lägg till konto precis ovanför Kontoinställningar.

 2. Klicka på Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och klicka på Nästa.

 3. Välj Internet-e-post på sidan Välj tjänst i guiden och klicka på Nästa.

 4. Ange följande information på sidan Inställningar för Internet-e-post.

  Under Användarinformation:

  1. Ange det namn i rutan Ditt namn som ska visas för användarna när du skickar e-post från det här kontot.

  2. Ange din e-postadress i rutan E-postadress.

  Under Serverinformation:

  1. Välj IMAP eller POP3 under Kontotyp. Vi rekommenderar att du använder IMAP eftersom IMAP stöder fler funktioner.

  2. Skriv IMAP- eller POP-servernamnet i rutan Server för inkommande e-post. Information om hur du tar reda på namnet för den mottagande servern (POP3 eller IMAP4) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  3. Ange SMTP-servernamnet i rutan Server för utgående e-post (SMTP). Information om hur du tar reda på namnet för den avsändande servern (SMTP) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  Under Inloggningsinformation:

  1. Ange din e-postadress i rutan Användarnamn.

  2. Ange ditt lösenord i rutan Lösenord. Markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet om du vill att Outlook ska komma ihåg ditt lösenord.

 5. Klicka på Fler inställningar nere till höger på sidan och fyll i dialogrutan Inställningar för Internet-e-post enligt följande:

  Markera kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering på fliken Utgående server.

  På fliken Avancerat:

  1. Välj SSL i listrutan bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning under Inkommande server (IMAP) eller Inkommande server (POP3).

  2. Välj TLS bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning under Utgående server (SMTP) och klicka på OK.

  3. Om du använder POP3 och vill spara en kopia av dina meddelanden på servern klickar du på Lämna en kopia av meddelanden på servern under Leverans. Om du inte väljer det här alternativet tas alla e-postmeddelanden bort från servern och lagras lokalt på datorn.

 6. Klicka på Nästa på sidan Lägg till nytt konto. När Outlook 2010 har testat kontot stänger du dialogrutan Testa kontoinställningar genom att klicka på Stäng.

 7. Klicka på Slutför på sidan Klart.

 8. Klicka på Stäng på sidan Kontoinställningar.

 9. Om du använder IMAP4 kan det hända att du tillfrågas om du vill hämta mappar för den e-postserver som du har lagt till. Klicka på Ja. Använd användargränssnittet i Outlook 2010 och ange vilka mappar du vill synkronisera mellan servern och den lokala datorn. Klicka sedan på OK.

Mer information om hur du använder Outlook 2010 finns i hjälpdokumentationen som medföljer Outlook 2010.

Hur hittar jag serverinställningarna?

Innan du konfigurerar ett e-postprogram för POP3 eller IMAP4 behöver du ta reda på dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

noteObs!
Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om du är osäker på om du ska använda POP3 eller IMAP4, rekommenderas IMAP4 eftersom det har stöd för fler funktioner.

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via POP3 eller IMAP4 misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Prova sedan att ansluta med ditt POP3- eller IMAP4-program. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.