URL:er och IP-adressintervall för Exchange Online

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2014-01-31

Om du vill vara säker på att nätverkstrafiken från Microsofts datacenter accepteras kanske du måste öppna portar i den lokala brandväggen så att nätverkstrafik som kommer från IP-adresserna i datacentren tillåts åtkomst till den lokala organisationen.

importantViktigt!
För att uppnå hög prestanda och bra svarstider använder Microsoft Office 365 tredjepartsmotorer för cachelagring av innehåll. Tredjepartsmotorerna cachelagrar innehåll som inte är av typen SSL, t.ex. de bilder som laddas när Outlook Web App-gränssnittet läses in. Som nämnts ovan finns det stöd för användning av IP-baserad filtrering för SSL-innehållet som hämtas från Office 365 och för de Office 365-slutpunkter som gör inkommande samtal till en lokal miljö. Men det saknas stöd för IP-baserad filtrering av de resurser som inte är av SSL-typ och som finns på tredjepartsmotorer för cachelagring av innehåll. För att ange filtreringsregler som gör det möjligt att hämta resurserna som inte är av SSL-typ till datorer på ditt intranät måste du använda värdnamnsbaserad filtrering (i stället för IP-baserad filtrering). Detta är på grund av att de IP-adresser som används av tredjepartsmotorer för cachelagring av innehåll ofta ändras på ett sätt som gör det opraktiskt att spåra varje individuell IP-ändring. Tillåt följande värdnamn för dessa icke-SSL-resurser:
r3.res.outlook.com
r4.res.outlook.com
xsi.outlook.com
prod.msocdn.com
*.mail.onmicrosoft.com
Inloggning och autentisering

IP-adresser och URL:er som anges i det här avsnittet är specifika för komma åt Exchange-postlådor. Om du vill veta mer om URL:er och IP-adresser som används av alla användare i Microsoft Office 365 organisationer ska du gå till Office 365 URLer och IP-adresser.

Microsoft Exchange Online

Följande IP-adresser används av Exchange Online i Microsofts datacenter.

65.54.62.0/25
65.55.39.128/25
65.55.78.128/25
65.55.94.0/25
65.55.113.64/26
65.55.126.0/25
65.55.174.0/25
65.55.181.128/25
70.37.151.128/25
94.245.117.128/25
111.221.23.128/25
111.221.66.0/25
111.221.69.128/25
111.221.112.0/21
132.245.0.0/16
157.55.9.128/25
157.55.11.0/25
157.55.47.0/24
157.55.49.0/24
157.55.61.0/24
157.55.157.128/25
157.55.224.128/25
157.55.225.0/25
157.56.0.0/16
207.46.4.128/25
207.46.58.128/25
207.46.198.0/25
207.46.203.128/26
213.199.174.0/25
213.199.177.0/26

Microsoft Federation Gateway

Microsoft Federation Gateway används med Exchange Online under följande förhållanden:

Följande IP-adresser och URL:er används av Microsoft Federation Gateway.

207.46.150.128/25
207.46.164.0/24
*.microsoftonline-p.com
*.live.com
*.microsoftonline.com
*.microsoftonlinesupport.net
*.office365.com

Andra Microsoft Office 365-tjänster

Andra tjänster i Microsoft Office 365, till exempel Microsoft SharePoint Online, använder andra IP-adressområden och URL:er. Mer information finns i IP-adresser och URL:er som används Office 365.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.