Konfigurationsrekommendationer för Exchange ActiveSync

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-11-17

Den rekommenderade konfigurationen för Exchange ActiveSync varierar beroende på organisationens storlek.

  • Konfigurera Exchange ActiveSync i en liten till medelstor organisation Om du hanterar en liten eller medelstor organisation kan du snabbt komma igång genom att sätta alla mobila enheter i karantän och sedan hantera dem från fall till fall i takt med att användarna synkroniserar med Microsoft Exchange.

  • Konfigurera Exchange ActiveSync i en stor organisation Om du hanterar en stor organisation där mer än 500 mobila enheter synkroniseras är det en bra idé att planera principen för mobila enheter i förväg och skapa enhetsåtkomstregler som tillåter eller spärrar särskilda enhetsfamiljer så att antalet karantänmeddelanden som du behöver hantera minimeras.

Konfigurera Exchange ActiveSync i en liten till medelstor organisation

Du kan konfigurera ett fåtal inställningar så att dina användare kan börja synkronisera sina mobila enheter med Exchange ActiveSync och så att du kan granska och tillåta eller spärra de enheter som de använder.

  1. Utse en karantänansvarig, som administrerar och övervakar enheter som satts i karantän. Se Välja vilka administratörer som ska få karantän-e-postmeddelanden.

  2. Konfigurera Exchange ActiveSync-standardinställningen så att alla mobila enheter som försöker synkronisera sätts i karantän. Se Tillåta, spärra eller sätta nya enhetsanslutningar i karantän.

  3. Lägg till anpassad text till meddelanden som användare får när deras enheter satts i karantän. Se Anpassa e-post för spärrade enheter och enheter som satts i karantän.

Med dessa inställningar händer följande när en användare försöker synkronisera med din organisation:

  • Användarens mobila enhet sätts i karantän.

  • Användaren får ett meddelande som anger att hans eller hennes enhet har satts i karantän, med det anpassade meddelande som du har angett.

  • Den karantänansvarige som du utsett och som får karantänmeddelanden får ett e-postmeddelande som anger att en mobil enhet har satts i karantän.

Den karantänansvarige kan sedan bestämma om mobila enheter som har satts i karantän ska spärras eller tillåtas på två sätt:

När du har skapat enhetsåtkomstregler för de enheter som användarna synkroniserar, aviseras du bara om behovet av att vidta åtgärder för nya enheter.

Konfigurera Exchange ActiveSync i en stor organisation

Minimera antalet karantänmeddelanden genom att välj någon av följande två metoder:

  • Tillåt alla och spärra sedan specifika enhetsfamiljer eller -modeller: Tillåt att alla enheter synkroniserar och skapa sedan enhetsåtkomstregler för att spärra särskilda enhetsfamiljer eller -modeller. Så här gör du: Skapa en ny åtkomstregel för enheter.

  • Tillåt kända enheter och sätt okända enheter i karantän: Skapa enhetsåtkomstregler så att bara enheter som du vet är godkända i organisationen tillåts och så att alla okända enheter sätts i karantän. Så här gör du: Tillåta, spärra eller sätta nya enhetsanslutningar i karantän.

Du kan också konfigurera Exchange ActiveSync-enhetsprinciper som styr hur användare använder och synkroniserar sina mobila enheter. Så här gör du: Skapa en ny ActiveSync-enhetsprincip.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.