Gränser för massutskick och daglig mottagarnivå

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2013-03-07

Molnbaserade e-postkonton innehåller en gräns för antalet mottagare, ofta kallad avsändargräns eller sändningsgräns. Den här gränsen anger det högsta antalet mottagare som kan ta emot e-postmeddelanden som skickats från ett enskilt molnbaserat konto under en 24-timmarsperiod. Gränsen för antalet mottagare för ExchangeOnline är:

 

Microsoft Office 365 för företagsanvändare och små företag

10,000

Microsoft Office 365 för företag

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteObs!
* När en Microsoft Live@edu-organisation uppgraderas till Office 365 för utbildning höjs gränsen för antalet mottagare till 10 000 mottagare per dag.

Gränsen för antalet mottagare gäller för meddelanden som har skickats till mottagare både inom och utanför organisationen. När gränsen har nåtts går det inte att skicka meddelanden från postlådan förrän antalet mottagare som under de senaste 24 timmarna har blivit tillsända meddelanden blir färre än gränsvärdet. Flera meddelanden som skickas till samma mottagare räknas separat. Om en användare till exempel skickar 10 meddelanden till samma mottagare under en 24-timmarsperiod räknas dessa 10 meddelanden som 10 mottagare gentemot gränsen för antalet mottagare.

importantViktigt!
Det bästa sättet att undvika att överstiga gränsen för antalet mottagare är att använda distributionsgrupper eller dynamiska distributionsgrupper när du skickar meddelanden till ett stort antal mottagare. Grupper räknas som en enda mottagare gentemot gränsen för antalet mottagare. Om du till exempel skickar ett meddelande till 100 mottagare genom att lägga till varje mottagare i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia räknas det som 100 mottagare gentemot gränsen för antalet mottagare. Om du däremot lägger till samma 100 mottagare till en distributionsgrupp eller dynamisk distributionsgrupp och sedan skickar samma meddelande till gruppen så räknas det som en mottagare gentemot gränsen för antalet mottagare. Se Metoder som stöder massutskick.
Exempel på gränsen för antalet mottagare

Gränsen för antalet mottagare är baserad på ett 24-timmars rullande fönster. Det innebär att gränsen för antalet mottagare beräknas gentemot antalet mottagare som har skickat ett meddelande i alla 24-timmarsperioder. Nedan visas exempel som illustrerar gränsen för antalet mottagare.

 • Du använder ett program som automatiskt skickar meddelanden till 10 000 mottagare kl. 11:00 en måndag förmiddag efter att inte ha skickat någon e-post under helgen. Du kan inte skicka fler meddelanden förrän kl. 11:00 nästa dag.

 • En annan måndag morgon skickar du ett meddelande till 500 mottagare kl. 9:00. Därefter skickar du ytterligare ett meddelande till 500 mottagare var 30:e minut. Det sista meddelandet skickas kl. 19:00. Du kan inte skicka fler meddelanden förrän kl. 9:00 nästa dag.

 • Du har inte skickat några meddelanden under de senaste 24 timmarna, och sedan skickar du ett meddelande till 500 mottagare klockan 7:30. Du fortsätter att skicka e-post till många mottagare under dagen. Om du skickar ett meddelande till den 10 000:e mottagaren kl. 17:00 kan du inte skicka fler meddelanden förrän kl. 7:30 nästa dag.

Exchange Online accepterar inte heller meddelanden som skickas delvis till vissa mottagare. Om en användare skickar ett meddelande till flera mottagare och antalet mottagare för det meddelandet överskrider gränsen för antalet mottagare, spärras meddelandet för leverans till alla mottagare.

Varför har vi den här gränsen?

Gränsen för mottagarnivå är ett sätt att bekämpa skräppost och förhindra att användare inom organisationen, hackare eller någon som använder ett kapat konto använder e-post på ett oriktigt sätt. Oriktig användning av ett konto kan påverka tillgängligheten av organisationens tjänst.

Microsoft ger ytterligare skydd, till exempel anslutningsfiltrering och innehållsfiltrering, för meddelanden till molnbaserade mottagare. Mer information finns i avsnittet Skräppostfilter och meddelandehälsa.

Vad händer när en postlåda överskrider gränsen för antalet mottagare?

Outlook-webbprogrammet förhindrar användaren från att skicka meddelandet och ett felmeddelande som anger att användaren har uppnått gränsen för antalet mottagare visas i informationsfältet. Användaren kan klicka på Spara för att spara det meddelande som inte har skickats i mappen Utkast. När postlådan underskrider gränsen igen kan användaren öppna meddelandet i mappen Utkast och skicka det på nytt.

Användaren kan skicka meddelandet i Microsoft Outlook. Men meddelandet returneras till användaren med ett felmeddelande som anger att meddelandet är olevererbart och inte kunde skickas. Dock innehåller det olevererbara meddelandet ett alternativ för att skicka meddelandet igen. När postlådan underskrider gränsen kan användaren klicka på Skicka igen för att skicka meddelandet på nytt.

Metoder som stöder massutskick

Det finns många legitima skäl till att skicka stora mängder e-post under en kort tidsperiod. Du kanske till exempel behöver skicka ett välkomstmeddelande, information om fakturor, betyg eller andra meddelanden med unika adresser till många mottagare samtidigt. Organisationen kanske också använder automatiska utskicksprogram som skickar e-postmeddelanden som massutskick, till exempel meddelanden från biblioteket om låneböcker som måste lämnas tillbaka, information till kunder eller försäljningsannonser.

Låt oss titta närmare på vilka metoder det finns som stöder de vanligaste scenarierna då massutskick behövs.

 

Scenario Exempel Lösning

Broadcast-meddelanden   Skicka samma meddelande till ett stort antal användare i den molnbaserade organisationen.

 • Meddelanden till hela skolområdet

 • Meddelanden till alla anställda från VD eller andra företagstjänstemän

Använd dynamiska distributionsgrupper Eftersom en dynamisk distributionsgrupp räknas som en enda mottagare gör det att du kan hålla dig under avsändargränsen. Mer information finns i avsnittet Skicka broadcast-meddelanden till alla användare.

Använd statiska distributionsgrupper Vanliga distributionsgrupper, även kallat offentliga grupper, räknas som en enda mottagare. Använd en distributionsgrupp om gruppmedlemskapet inte ändras särskilt mycket.

Viktigt! För stora distributionsgrupper och dynamiska distributionsgrupper bör du begränsa vem som kan skicka meddelanden till gruppen eller aktivera funktionen för godkännande av meddelanden av en moderator. Detta bidrar till att förhindra att "svara alla-stormar" uppstår och att skräppost skickas till gruppen.

Massutskick av meddelanden till molnbaserade postlådor Använd dokumentkoppling eller automatiska utskicksprogram när du vill skicka anpassade meddelanden till mottagare med unika adresser i den molnbaserade organisationen.

 • Meddelanden från biblioteket

 • Faktureringsinformation för studenter

 • Meddelande från VD eller andra företagstjänstemän

Använd en lokal e-postserver   Konfigurera automatiska utskicks- eller dokumentkopplingsprogram som används på en lokal server. Du måste lägga till IP-adresserna för lokala servrar i listor över betrodda adresser i molnet. Mer information finns i scenariot för listor med betrodda IP-adresser för inkommande trafik.

Massutskick av e-postmeddelanden till externa postlådor Använd dokumentkoppling eller automatiska utskicksprogram när du vill skicka anpassade meddelanden till externa användare.

 • Välkomstmeddelanden med inloggningsuppgifter som skickas till nya användare

 • Meddelanden till alumni eller föräldrar

 • Meddelanden till befintliga eller potentiella kunder

 • Försäljningsannonser eller specialerbjudanden

Använd en lokal e-postserver   Konfigurera automatiska utskick eller program som används i ett lokalt system.

Använd statiska eller dynamiska distributionsgrupper   Skapa externa kontakter för mottagare, till exempel föräldrar, kunder eller leverantörer och lägg sedan till externa kontakter som medlemmar i en statisk eller dynamisk grupp.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.