Rensa en mobil enhet för en användare

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-09-14

Om en användare tappar bort eller blir bestulen på sin mobila enhet är det bra att genast rensa alla data från enheten så att känslig information, till exempel personuppgifter eller privat kommunikation, inte kan kommas åt av någon annan än den som äger postlådan. Du kanske också vill rensa alla data från en mobil enhet som ägs av organisationen och som du vill överlåta till en annan användare. Du kan bara rensa en mobil enhet för en användare när Exchange ActiveSync används för att synkronisera innehållet i postlådan.

När du rensar en mobil enhet som du inte har tillgång till rent fysiskt kallas det för borttagning på fjärransluten enhet.

En mobil enhet kan rensas på flera sätt:

En mobil enhet kan också rensas automatiskt med Exchange ActiveSync-enhetsprinciper om du har angett att alla data ska rensas på en enhet efter att användaren har uppnått det maximala antalet misslyckade inloggningsförsök.

Innan du börjar

Du måste vara medlem i den inbyggda rollgruppen Organisationshantering eller Kundsupport för att ha åtkomst till sidan Alternativ för en användare. Mer information om hur du lägger till en användare i en rollgrupp finns i Lägga till eller ta bort medlemmar i rollgrupper. Med RBAC-rollen User Options tilldelas de specifika behörigheter som krävs för att få åtkomst till sidan Alternativ för en användare.

Obs!   Borttagning på en fjärransluten enhet stöds inte på alla enheter. Det kan vara en bra idé att begränsa användningen av enheter som inte stöder detta, för att skydda organisationens immateriella rättigheter.

Varning!   Eftersom borttagning på en fjärransluten enhet baseras på att enheten ansluter till servern ska du också tillämpa ett enhetslås och ett maximalt antal misslyckade inloggningsförsök med hjälp av Exchange ActiveSync-enhetsprinciper. Så här gör du: Skapa en ny ActiveSync-enhetsprincip.

Varning!   Det kan fortfarande gå att återskapa data med avancerade verktyg efter att en enhet har återställts med borttagning på en fjärransluten enhet.

Be användaren att rensa sin egen mobila enhet

Om användaren kan öppna sin postlåda med hjälp av Outlook Web App kan du be honom eller henne rensa den mobila enheten genom att följa stegen i Hantera mobiltelefonen.

Rensa en mobil enhet från listan Postlådor

 1. På Kontrollpanelen i Exchange väljer du Min organisation > Användare och grupper > Postlådor i fältet Välj vad som ska hanteras.

 2. Markera användaren i listan Postlådor och klicka sedan på Information.

 3. Markera Exchange ActiveSync under Telefon- och röstfunktioner och klicka sedan på Redigera.

 4. Markera den enhet som har försvunnit under Mobilenheter och klicka på Rensa enhet.

 5. Klicka på Spara.

Du kan se status för borttagningen på en enhet genom att klicka på den och sedan på Information.

Obs!   Kommandot om borttagningen på den fjärranslutna enheten skickas inte till den mobila enheten förrän nästa gång den försöker synkronisera med Microsoft Exchange. Om du hittar en borttappad telefon innan den rensats kan du ångra borttagningen på den fjärranslutna enheten enligt instruktionerna i Ångra en rensning av en mobil enhet. Meddela användarna att de ska kontakta dig om de hittar telefonen så att du kan ångra borttagningen innan de försöker synkronisera. Ett bekräftelsemeddelande skickas som e-post till användaren så snart borttagningen på den fjärranslutna enheten har slutförts.

Överst på sidan

Rensa en mobil enhet från sidan Alternativ för en användare

 1. Välj En annan användare i fältet Markera vad som ska hanteras på Kontrollpanelen i Exchange.

 2. Markera användarens konto i dialogrutan Markera postlåda och klicka sedan på OK. Sidan Alternativ för den användare du markerat visas. Överst på sidan visas en notering om vilken postlåda du arbetar med.

 3. Markera Telefon > Mobiltelefoner.

 4. Markera den enhet vars innehåll ska raderas och klicka sedan på Rensa enhet.

 5. En dialogruta visas med frågan Vill du rensa enheten? Klicka på Ja. Status för enheten är Väntande borttagning tills nästa gång enheten ansluter till kontot.

 6. När borttagningen på den fjärranslutna enheten har slutförts kan du ta bort enheten från listan över mobila enheter.

 7. När du är klar går du tillbaka till Kontrollpanelen i Exchange för organisationen genom att stänga fönstret.

Obs!   Kommandot om borttagning på den fjärranslutna enheten skickas inte till den mobila enheten förrän nästa gång den försöker synkronisera med Microsoft Exchange. Om du hittar en borttappad telefon innan den rensats kan du ångra borttagningen på den fjärranslutna enheten enligt instruktionerna i Ångra en rensning av en mobil enhet. Meddela användarna att de ska kontakta dig om de hittar telefonen så att du kan ångra borttagningen innan de försöker synkronisera. Ett bekräftelsemeddelande skickas som e-post till användaren så snart borttagningen på den fjärranslutna enheten har slutförts.

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.