Ge användare åtkomst till sökning i flera postlådor

 

Gäller för: Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

En person som behöver söka efter e-post och andra typer av meddelanden i postlådor inom en organisation kallas för en identifieringshanterare.

Vem kan vara en identifieringshanterare? Här är några exempel:

 • Skoladministratörer som undersöker rapporter om att olämplig e-post skickas inom skolan.

 • Jurister som samlar in och lagrar elektroniska dokument och e-postmeddelanden som förberedelse inför eller under en rättslig tvist.

 • Personalansvariga som undersöker klagomål om trakasserier inom organisationen.

 • IT-administratörer som söker efter virus som kommit in i domänen via e-postmeddelanden eller bifogade filer.

En identifieringshanterare behöver behörigheter för att utföra följande åtgärder:

 • Använda sökning i flera postlådor i avsnittet Hantera min organisation > E-postkontroll > fliken Upptäckt på Kontrollpanelen i Exchange. Utan nödvändiga behörigheter kan användare inte öppna fliken Upptäckt på Kontrollpanelen i Exchange.

 • Komma åt en identifieringspostlåda där sökresultat sparas. Postlådan för identifieringssökning är en standardpostlåda som skapas av Microsoft Exchange.

Ge en användare åtkomst till sökning i flera postlådor

Det enklaste sättet att ge en användare möjlighet att söka i postlådor är att lägga till användaren i rollgruppen Identifieringshantering. Mer information om rollgrupper finns i Administratörsrollgrupper.

Lägga till en användare i rollgruppen Identifieringshantering

 1. Välj Hantera min organisation > Roller och granskning > Administratörsroller.

 2. Klicka på Identifieringshantering i listan över rollgrupper och klicka sedan på Information.

 3. Klicka på Lägg till under Medlemmar.

 4. Markera användaren i dialogrutan Välj medlemmar. Du kan söka efter en användare genom att skriva hela eller en del av visningsnamnet och sedan klicka på Sökikon. Du kan även sortera listan genom att klicka på kolumnrubriken Visningsnamn eller E-postadress.

 5. Klicka på Lägg till och klicka sedan på OK när du vill återgå till rollgruppssidan.

 6. Klicka på Spara när du vill spara ändringen av rollgruppen.

Användaren listas nu under Medlemmar i fönstret Information och kan använda sökning i flera postlådor på Kontrollpanelen i Exchange.

Ge en användare åtkomst till en identifieringspostlåda

Som vi förklarade tidigare kan medlemmar i rollgruppen Identifieringshantering använda standardpostlådan för identifieringssökning för att lagra och visa sökresultat för postlådor. Emellertid kanske du vill skapa ytterligare identifieringspostlådor och tilldela vissa personer behörighet att öppna dessa postlådor. Jurister som arbetar med olika rättsliga tvister kanske till exempel behöver lagra sökresultat i olika identifieringspostlådor så att åtkomsten till resultaten kan begränsas till endast dem som arbetar med en viss tvist. I sådana fall kan du skapa en identifieringspostlåda för varje juridiskt team och sedan tilldela rätt personer behörigheter att öppna respektive postlåda. Mer information finns i avsnittet Skapa en identifieringspostlåda för att lagra sökresultat.

Tilldela behörigheter när sökresultat lagras

Kör följande kommando i Windows PowerShell:

Add-MailboxPermission <Discovery mailbox> -User <Display Name> -AccessRights FullAccess

Om du till exempel vill ge Holly Holt tillgång till identifieringspostlådan som skapats för Fabrikam Corporation-tvisten kör du följande kommando:

Add-MailboxPermission Fabrikam_MailboxSearchResults -User "Holly Holt" -AccessRights FullAccess
Nästa steg

När du definierar användare som identifieringshanterare måste du berätta för dem hur de gör en postlådesökning, visar sökresultaten, öppnar en identifieringspostlåda i Microsoft Office Outlook och exporterar sökresultaten till en Outlook-datafil (.pst). Så här gör du:

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.