Mer information om konversationer

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2009-09-14

Som standard används konversationsvyn i alla e-postmappar när läsfönstret är aktiverat i Outlook Web App. I konversationsvyn visas alla meddelanden i en konversation i en och samma vy.

Hur använder jag konversationsvyn?

I konversationsvyn visas alla meddelanden i en konversation, oavsett vilken mapp de sparats i. Om du till exempel svarade på ett meddelande i Inkorgen visas både det ursprungliga meddelandet och svaret i konversationsvyn.

Använd pilen bredvid en konversation när du vill visa eller dölja konversationen i listvyn. I listvyn visas:

 • Ämnet överst i konversationen.

 • Vem som skickade respektive meddelande.

 • Vilken tid meddelandet togs emot, om det har sparats i den aktuella mappen.

 • Vilken mapp meddelandet finns i, om det inte är den aktuella mappen.

 • Sambandet mellan meddelandet och andra meddelanden i konversationen, vilket indikeras av ett lodrät streck och prickar.

Du kan klicka på ett meddelande i konversationsvyn om du vill visa det i läsfönstret.

I läsfönstret kan du använda pilen bredvid ett meddelande när du vill visa eller dölja meddelandet. I läsfönstret visas:

 • Ämnet överst i läsfönstret.

 • Vem som skickat respektive meddelande.

 • När respektive meddelande togs emot.

När du visar ett meddelande i läsfönstret visas också:

 • Vilket meddelande det är ett svar på (om något).

 • Den mapp som meddelandet finns i direkt under avsändarens namn, om meddelandet inte har sparats i den aktuella mappen.

 • Om avsändaren och mottagaren är tillgänglig för snabbmeddelanden, vilket indikeras av en färgad prick bredvid deras namn. Klicka på pricken om du vill se en lista över åtgärder du kan utföra.

 • Åtgärder-menyn. Klicka på Åtgärder om du vill visa en lista över saker du kan göra med meddelandet.

 • Sambandet mellan meddelandet och andra meddelanden i konversationen, vilket indikeras av ett lodrät streck och prickar.

Hur svarar jag på ett meddelande i konversationsvyn?

När du klickar på ett meddelande i konversationsvyn markeras det senaste meddelandet. Om du klickar på Svara svara, Svara alla eller Vidarebefordra vidarebefordra är det detta meddelande du svarar på eller vidarebefordrar.

Om du vill svara på eller vidarebefordra ett annat meddelande i konversationen markerar du det meddelandet och klickar sedan på Svara svara, Svara alla eller Vidarebefordra vidarebefordra. Du kan markera meddelandet i listvyn eller i läsfönstret.

Du kan också klicka på Åtgärder i ett meddelande om du vill visa en lista över saker du kan göra med meddelandet, till exempel svara på det.

Hur aktiverar och inaktiverar jag konversationsvyn?

Klicka på Ordna efter i listvyn och klicka sedan i kryssrutan bredvid Konversation när du vill aktivera (markera) eller inaktivera (avmarkera) konversationsvyn.

Vad behöver jag mer veta?

 • Du kan ta bort en hel konversation eller delar av en konversation. Du kan också ignorera en konversation. Mer information finns i avsnittet Ta bort ett meddelande.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.