Ange inkommande IMAP-server och annan information vid anslutning till andra konton

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-02-15

Om du försöker konfigurera en anslutning med ett annat konto i Outlook Web App och de kontoinställningar som du anger inte kan identifieras automatiskt uppmanas du att ange IMAP-serverinformationen för kontot. Du kanske också behöver ange IMAP-serverinformationen för kontot om du redan har anslutit till kontot men anslutningen inte fungerar. Detta gör du genom att öppna kontoanslutningen i Outlook Web App och ange rätt inställningar för IMAP-servern. Sedan kan du försöka ansluta igen.

Hur anger jag informationen för IMAP-servern för inkommande e-post och annan information?

 1. Klicka på Alternativ > Visa alla alternativ längst upp till höger i Outlook Web App.

 2. Klicka på Nytt under Konto > Anslutna konton.

 3. Ange e-postadressen och lösenordet för kontot och klicka på Nästa.

 4. När du uppmanas att ange POP- eller IMAP-kontoinställningar klickar du på IMAP.

 5. Ange kontoinställningarna i följande områden och rutor:

  Kontoinformation

  Visningsnamn Den här informationen är obligatorisk. Det visningsnamn du anger här är det namn som mottagarna ser på raden Från när du skickar e-post från det anslutna kontot i Outlook Web App. Om kontots e-postadress exempelvis är tony@contoso.com kan du använda Mitt Contoso-konto eller Contoso som visningsnamn.

  E-postadress Den här informationen är obligatorisk. Ange e-postadressen för ditt konto (exempelvis tony@contoso.com).

  Användarnamn Den här informationen är obligatorisk. Det här är det namn du använder när du loggar in på ditt andra konto.

  Lösenord Den här informationen är obligatorisk. Ange lösenordet du använder när du loggar in på ditt andra konto.

  Serverinformation

  Inkommande server Den här informationen är obligatorisk. Ange information om inkommande server för ditt konto. Se tabellen i avsnittet Vad behöver jag mer veta? eller fråga kontoleverantören.

  Autentisering Standardinställningen för det här fältet är Grundläggande. Du kan välja NTLM om det stöds eller krävs av kontoleverantören.

  Kryptering Standardinställningen är SSL. Du kan välja SSL eller TLS om du vill öka säkerheten när e-postinformationen överförs över Internet. Annars väljer du krypteringsinställningen Ingen. Välj SSL eller TLS om din kontoleverantör stödjer eller kräver det.

  Port Standardinställningen är 993 om du väljer SSL-kryptering och 143 om du väljer TLS eller ingen kryptering. Om din kontoleverantör använder en annan port anger du den här. Om du inte vet vilket portnummer du ska använda provar du att ansluta med standardinställningen, eller frågar din kontoleverantör. Den här informationen är obligatorisk.

 6. Klicka på Spara när du är klar.

Vad behöver jag mer veta?

 • Du kan använda följande IMAP-anslutningsinställningar för vissa av de e-postleverantörer som ofta används. Kontakta leverantören om inställningarna för kontot inte visas. IMAP-åtkomst är för tillfället inte tillgängligt med Yahoo! Mail Plus-, Comcast- och AT&T Worldnet-tjänsterna. Om du ansluter till Gmail från Outlook Web App behöver du använda POP.

   

  E-posttjänst Inkommande IMAP-server Port Autentisering Kryptering

  AOL

  Imap.aol.com eller Imap.aim.com

  143

  Grundläggande

  Ingen

  AOL

  Imap.aol.com eller Imap.aim.com

  993

  Grundläggande

  SSL

  Om du vill använda TLS-kryptering med AOL ansluter du via POP.

 • Du kan hantera e-post som kommer från ditt anslutna konto i Outlook Web App med hjälp av inkorgsregler. Välj Det togs emot via en anslutning till detta konto och ange e-postadressen för det anslutna kontot om du vill flytta meddelanden från det kontot till den mapp du anger i Outlook Web App. Om du har problem läser du avsnittet Mer information om inkorgsregler.

 • Om du inte ser det innehåll du väntade dig från ett anslutet konto kanske du har konfigurerat två konton med samma användarnamn och lösenord. Läs "Jag konfigurerade en anslutning för ett annat konto än ett Hotmail-konto men Outlook Web App anslöt till ett Hotmail-konto i stället" i Vanliga frågor och svar: hämta e-post från kopplade konton.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.