Konfigurera e-posten på en Android G1

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2014-08-29

Du kan konfigurera e-post med ett Exchange-konto på en Android-mobiltelefon. Om du har en annan telefon läser du avsnittet Mobiltelefonfunktioner. Om det uppstår problem med att ansluta enheten när du har följt instruktionerna läser du informationen under rubriken ”Vad behöver jag mer veta?” i slutet av det här hjälpavsnittet.

Hur konfigurerar jag Exchange ActiveSync på en Android-mobiltelefon?

 1. Välj E-post i programmenyn. I vissa versioner av Android kan appen heta Mail.

 2. Ange din e-postadress (till exempel tony@contoso.com) och ditt lösenord. Tryck sedan på Nästa.

 3. Välj Exchange-konto. Det här alternativet kan heta Exchange ActiveSync i vissa versioner av Android.

 4. Ange följande kontoinformation och välj Nästa.

  • Domän\användarnamn   Skriv din fullständiga e-postadress i rutan. Om det finns en varsin ruta för domän och användarnamn i din version av Android låter du domänrutan vara tom och anger den fullständiga e-e-postadressen i rutan för användarnamn.

   noteObs!
   I vissa versioner av Android måste du använda formatet domän\användarnamn. Om din e-postadress är tony@contoso.com, skriver du contoso.com\tony@contoso.com. Ditt användarnamn är din fullständiga e-postadress.
  • Lösenord Använd det lösenord som du använder för att komma åt ditt konto.

  • Exchange Server Använd adressen till Exchange-servern. Information om hur du tar reda på adressen finns i ”Hitta servernamnet” nedan.

 5. När serverinställningarna har verifierats i telefonen visas skärmen Kontoalternativ. Tillgängliga alternativ beror på enhetens Android-version. Alternativen kan vara följande:

  • Sökintervall för e-post Standardvärdet är automatiskt ("push"). Om du väljer det här alternativet skickas e-postmeddelanden till din telefon direkt när de tas emot. Vi rekommenderar att du bara väljer det här alternativet om du har ett abonnemang för obegränsad dataöverföring.

  • Mängd att synkronisera Alternativet motsvarar den mängd e-post som du vill lagra på mobiltelefonen. Du kan välja flera inställningar, exempelvis för en dag, tre dagar eller en vecka.

  • Meddela mig när e-post tas emot Om du väljer det här alternativet blir du meddelad när ett nytt e-postmeddelande tas emot.

  • Synkronisera kontakter från det här kontot Om du väljer det här kontot synkroniseras dina kontakter mellan telefonen och kontot.

 6. Välj Nästa och ange namnet för kontot och det namn som ska visas när du skickar e-post till andra. Välj Klart för att slutföra konfigureringen och börja använda kontot.

  tipTips!
  När du har konfigurerat kontot kan det dröja tio till femton minuter innan det går att skicka och ta emot e-post.
Hitta servernamnet

Kontrollera servernamnet genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på ditt konto med hjälp av Outlook Web App.

 2. Klicka på Hjälp > Om på verktygsfältet i Outlook Web App.

 3. Servernamnet fastställer du genom att granska värdet i rutan Servernamn, under Extern POP-inställning på sidan Om:

  • Om värdet i Extern POP-inställning > Servernamn innehåller organisationens namn, till exempel, pop.contoso.com, är servernamnet detsamma som Outlook Web App-servernamnet, utan /owa. Om adressen som du använder för att komma åt Outlook Web App exempelvis är https://mail.contoso.com/owa, så är Exchange ActiveSync-servernamnet mail.contoso.com.

  • Om värdet i Extern POP-inställning > Servernamn har formatet podxxxxx.outlook.com är Exchange ActiveSync-servernamnet m.outlook.com. Med vissa Android-enheter uppstår anslutningsproblem om m.outlook.com används som servernamn. Om sådana problem inträffar navigerar du till raden Värdnamn på sidan Om. Använd det värde som visas under Värdnamn som Exchange ActiveSync-servernamn för enheten.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Det går inte att ansluta ditt e-postkonto via en mobiltelefon om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Försök sedan att ansluta med hjälp av din mobiltelefon. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med hjälp av Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om du använder värdet i Värdnamn som Exchange-servernamn i dina e-postkontoinställningar bör du känna till att inställningen kan komma att ändras senare. Till exempel ändras värdnamnet för din postlåda om postlådan flyttas till en annan server eller om den flyttas tillfälligt vid en serveruppgradering.

 • Om du är IT-ansvarig eller e-postadministratör kan du läsa blogginlägget Exchange ActiveSync client connectivity in Office 365 (Exchange ActiveSync-klientanslutning i Office 365). Inlägget innehåller detaljerad information om anslutningsproblem som kan uppstå.

  noteObs!
  Blogginnehållet och webbadressen för varje blogg kan ändras utan föregående meddelande. Innehållet i bloggarna tillhandahålls I BEFINTLIGT SKICK utan garantier och medför inga rättigheter. Användningen av skriptexempel eller kod regleras av Microsofts villkor för användning.
 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.