Implementera en lösning med enkel inloggning för Live@edu

 

Gäller för: Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2014-01-03

Med en lösning för enkel inloggning kan användarna växla mellan resurser i det lokala systemet och molnet utan att behöva logga in flera gånger. Du kan lägga till en lösning för enkel inloggning i en befintlig webbportal. Det gör du genom att använda SSO SDK (Single Sign On Software Development Kit) som är tillgängligt via Microsoft Live@edu-programmet. Med verktyget kan du mappa lokala autentiseringsuppgifter till Windows ID:n och sedan anpassa webbportalen för att aktivera förautentisering av användare och lägga till en utgångspunkt för e-postanvändningen. Därefter kan användarna komma åt sina molnbaserade postlådor från webbportalen utan att behöva ange andra autentiseringsuppgifter.

noteObs!
SSO SDK innehåller en komplett implementeringsguide.
Krav

För SSO SDK krävs följande:

  1. Alla användare som utför enkel inloggning måste ha autentiseringsuppgifter i den interna katalogtjänsten och ett Windows ID som används för att nå tjänsten.

  2. En webbportal där användarna autentiseras.

  3. Funktioner för kortlivade token (SLT) måste vara aktiverade för domänen.

    noteObs!
    Vi aktiverar funktionerna för din räkning när du har skickat en begäran om enkel inloggning på Live@edu Service Management Portal.

Den server på vilken du implementerar lösningen för enkel inloggning måste uppfylla följande krav.

 

Krav Beskrivning

Operativsystem

Windows Server 2003 eller Windows Server 2008

Programvara

Microsoft .NET Framework eller senare

Säkerhetscertifikat

Det säkerhetscertifikat som används för autentisering mot Windows Live-servrar.

Obs! Vi ger dig certifikatet när du har skickat din begäran om enkel inloggning på Live@edu Service Management Portal.

Nästa steg

Välj Enkel inloggningLive@edu Service Management Portal. Begär SSO SDK och certifikatet genom att klicka på Begär stöd för SSO.

När vi har behandlat din begäran skickar vi ett e-postmeddelande med anvisningar om hur du hämtar SSO SDK och certifikatet. Det här e-postmeddelandet skickas till administratörskontot för din domän och till eventuella ytterligare kontakter i kontoposten. Du kan uppdatera kontoposten genom att logga in på Live@edu Service Management Portal och klicka på Profil för institution. SLT-funktionaliteten för domänen aktiveras i Windows ID-tjänsterna.

Mer information om användarautentisering finns i avsnittet Live@edu-autentiseringsscenarier.

Hantera säkerhetscertifikatet

När du har konfigurerat enkel inloggning måste du hålla certifikatet aktuellt. Om certifikatet upphör att gälla kan inte användarna logga in. En månad innan certifikatet upphör att gälla får du ett e-postmeddelande med instruktioner för hur du uppdaterar certifikatet. E-postmeddelandet skickas till de adresser som har angetts för din domän på sidan för institutionsprofil på Live@edu Service Management Portal.

Om du vill kontrollera när certifikatet upphör att gälla anger du inloggningssidans webbadress i webbläsaren och klickar sedan på den gula hänglåsikonen. Välj alternativet Visa certifikat och kontrollera värdet i giltighetsfältet.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.