Rapportering för Microsoft Live@edu

 

Gäller för: Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-05-27

Du kan använda sidan Rapportering i Windows Live Admin Center om du vill generera rapporter om skolans domäner. Rapporterna innehåller information på domännivå för de domäner som ägs av skolan. Rapportresultatet hjälper dig att identifiera:

 • Antalet postlådor i en domän.

 • Hur många användare som har loggat in på sina konton minst en gång under en 30 dagar lång rapporteringsperiod.

 • Trender i antalet aktiva postlådor i var och en av dina domäner. En postlåda betraktas som aktiv om användaren loggar in minst en gång under en 30-dagarsperiod.

 • Trender i antalet postlådor för skolan och hur många av postlådorna som är aktiva.

Vilken typ av rapporter är tillgängliga?

Du kan generera tre typer av rapporter för dina Microsoft Live@edu-domäner:

 • Domänöversikt   Returnerar information om allmän domänaktivitet, t.ex. totalt antal postlådor och antalet aktiva postlådor.

 • Trend för användning av tjänst   Returnerar antalet aktiva postlådor månad för månad.

 • Trend för domänkonton   Jämför antalet aktiva postlådor med antalet postlådor.

Du kan visa grafiska rapporter i Windows Live Admin Center eller exportera resultatet till Microsoft Office Excel.

Hur ofta uppdateras informationen?

I Windows Live Admin Center är ny information om Microsoft Live@edu-domäner tillgänglig i slutet av varje månad. Om du registrerar en ny domän i början av månaden, kommer ingen information om domänen att finnas tillgänglig förrän i slutet av månaden. Om du kör en rapport innan dess, returneras inga resultat.

Generera rapporter

Så här genererar du rapporter:

 1. Gå till https://domains.live.com/.

 2. Logga in i Windows Live Admin Center och klicka på Rapportering.

 3. Välj någon av följande rapporter på fliken Affärsrapporter:

  • Domänöversikt

  • Trend för användning av tjänst

  • Trend för domänkonton

   Obs! För närvarande har rapporten Trend för e-postlagring bara stöd för Hotmail. Stöd för Outlook Live kommer att finnas längre fram.

 4. Välj följande:

  • Startmånad

  • Slutmånad

  • Domän

 5. Klicka på Kör rapport.

  Obs! Om rapporten kan exporteras till Excel kan du klicka på Exportera i stället för på Kör rapport. Knappen Exportera visas bara om rapporten kan exporteras.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.