Gränser för meddelanden och mottagare

[Det här avsnittet är under utveckling.]  

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2014-01-31

När du har registrerat organisationen kan användarna ha följande frågor, som direkt påverkar e-postanvändningen:

  • Finns det någon storleksgräns för utgående e-postmeddelanden?

  • Finns det någon mottagargräns för e-postmeddelanden?

Begränsningarna för meddelanden, postlådor, mottagare och e-postklienter faller under någon av följande kategorier:

Viktigt!   Var medveten om följande:

  • Begränsningarna för din domän beror på hur länge domänen har varit kopplad till tjänsten. När en gräns ändras i Microsofts datacenter kan det dröja innan ändringen är genomförd för alla befintliga kunder.

  • De flesta av gränserna kan du inte ändra, men du och användarna bör känna till dem.

  • Gränserna gäller för både interna och externa mottagare.

Gränser för meddelanden

Dessa gränser gäller alla e-postmeddelanden.

 

Gräns Värde

Storleksgräns för meddelande   Den största storleken för ett e-postmeddelande. Den totala storleken omfattar meddelandehuvudet, meddelandetexten och eventuella bifogade filer.

Obs!   Storleken för en bifogad fil kan i e-postklienten begränsas till ett värde som är mycket lägre än storleksbegränsningen för meddelanden. I till exempel Outlook Web App är 10 MB största tillåtna storlek för en bifogad fil.

25 MB

Gräns för bifogade filer   Det högsta antalet tillåtna bifogade filer i ett e-postmeddelande. Även om den totala storleken på alla bifogade filer inte överskrider storleksgränsen för meddelandet, finns det ändå en gräns för hur många bifogade filer som tillåts i meddelandet.

125 bifogade filer

Gräns för ämneslängd   Det högsta antalet tillåtna tecken på ämnesraden för ett e-postmeddelande.

255 tecken

Gräns för meddelanden med flera delar   Det högsta antalet tillåtna meddelandedelar i MIME-meddelanden med flera delar.

250 delar

Gräns för inbäddade meddelanden   Det högsta antalet tillåtna vidarebefordrade e-postmeddelanden i ett e-postmeddelande.

30 inbäddade meddelanden

Överst på sidan

Gränser för mottagare och avsändare

Dessa gränser gäller meddelanden, avsändare och mottagare och syftar till att undvika skräppost och virus eller maskar i meddelanden som skickas till många mottagare.

Obs! För distributionsgrupper som lagras i den delade adressboken räknas gruppen som en mottagare. För distributionsgrupper som lagras i mappen Kontakter för en postlåda räknas medlemmarna i gruppen individuellt.

 

Gräns Värde

Gräns för mottagare   Det högsta antalet tillåtna mottagare i fälten Till, Kopia och Hemlig kopia.

500 mottagare

Gräns för meddelandefrekvens   Det högsta antalet e-postmeddelanden som kan skickas från en enskild e-postklient per minut. Klienten identifieras av användarkontot.

30 meddelanden per minut

Gräns för mottagarfrekvens Det högsta antalet mottagare som kan ta emot e-postmeddelanden som skickats från en enskild molnbaserad postlåda under en 24-timmarsperiod. När gränsen har nåtts går det inte att skicka meddelanden från postlådan förrän antalet mottagare som under de senaste 24 timmarna har blivit tillsända meddelanden blir färre än gränsvärdet. Gränsen för antalet mottagare gäller för meddelanden som har skickats till mottagare både inom och utanför organisationen. Mer information finns i avsnittet Gränser för massutskick och daglig mottagarnivå.

  • Microsoft Live@edu 1 500 mottagare per dag*

  • Office 365 för företagsanvändare och små företag: 10 000 mottagare per dag

  • Office 365 för företag: 10 000 mottagare per dag

Gräns för vidarebefordringar Det högsta antalet mottagare som kan anges för en inkorgs- eller transportregel med en omdirigeringsåtgärd. Om en regel konfigureras för att omdirigera ett meddelande till fler än detta antal användare tillämpas inte regeln och de meddelanden som uppfyller regelns villkor skickas inte vidare till någon av mottagarna som anges i regeln.

10 mottagare

noteObs!
* När en Microsoft Live@edu-organisation uppgraderas till Office 365 för utbildning höjs gränsen för antalet mottagare till 10 000 mottagare per dag.

Överst på sidan

Gränser för lagring

Dessa gränser anger hur länge objekten i särskilda mappar i Inkorgen är tillgängliga.

Du kan ändra dessa värden genom att ändra motsvarande taggar för loggperiodsprinciper. Mer information finns i avsnittet Skapa och hantera bevarandeprinciper i Exchange Online.

 

Gräns Värde

Bevarandeperiod för mappen Borttaget   Det högsta antalet dagar som objekt kan finnas kvar i mappen Borttaget innan de tas bort automatiskt.

30 dagar

Bevarandeperiod för objekt som tagits bort från mappen Borttaget Maximalt antal dagar som objekt som tagits bort från mappen Borttaget bevaras innan de tas bort permanent.

14 dagar

Bevarandeperiod för mappen Skräppost   Det högsta antalet dagar som objekt kan finnas kvar i mappen Skräppost innan de tas bort automatiskt.

30 dagar

Överst på sidan

Gränser för distributionsgrupper

De här gränserna gäller för distributionsgrupper.

 

Gräns Värde

Maximalt antal medlemmar i distributionsgrupp   Det totala antalet mottagare bestäms efter att distributionsgruppen expanderats.

100 000 medlemmar

Gräns för att skicka meddelanden till stora distributionsgrupper   Alternativ för leveranshantering eller meddelandegodkännanden måste konfigureras för distributionsgrupper som innehåller det antal medlemmar som anges med den här gränsen. Leveranshantering är en lista med avsändare som tillåts skicka meddelanden till distributionsgruppen. Meddelandegodkännande är en eller flera moderatorer som måste godkänna alla meddelanden som skickas till distributionsgruppen. Mer information finns i avsnittet Ändra egenskaper för distributionsgrupper.

5 000 medlemmar eller fler

Maximal meddelandestorlek för stora distributionsgrupper   Om ett meddelande skickas till 5 000 mottagare eller fler får meddelandestorleken inte överskrida den här gränsen. Om meddelandet överskrider gränsen levereras meddelandet inte och avsändaren får en rapport om utebliven leverans (NDR). Det totala mottagarantalet bestäms efter att distributionsgruppen expanderats.

2 MB

Överst på sidan

Gränser för transportregler

De här gränserna styr organisationsomfattande regler, även kallat transportregler.

 

Gräns Värde

Maximalt antal transportregler   Det högsta antalet regler som kan finnas i organisationen.

100 regler

Maximal storlek för en enskild transportregel   Det högsta antalet tecken som kan användas i en enskild transportregel. Tecknen används i villkor, undantag och åtgärder.

4 000 tecken

Teckenbegränsning för alla reguljära uttryck som används i alla transportregler   Det totala antalet tecken som används i alla reguljära uttryck i alla villkor och undantag i transportregler i organisationen. Du kan ha ett fåtal regler med långa och komplexa reguljära uttryck eller många regler med enkla, reguljära uttryck.

20 000 tecken

Maximalt antal mottagare som läggs till i ett meddelande med alla transportregler   När olika transportregler aktiveras för ett meddelande kan bara ett bestämt antal mottagare läggas till i meddelandet. När gränsen har uppnåtts läggs eventuella återstående mottagare inte till i meddelandet. Distributionsgrupper kan inte heller läggas till i ett meddelande med en transportregel.

100 mottagare

Antalet gånger som ett meddelande vidarebefordras   Det antal gånger som ett meddelande kommer att omdirigeras, vidarebefordras eller svaras på automatiskt baserat på inkorgsreglerna. Till exempel har användare A en inkorgsregel som omdirigerar meddelanden till användare B baserat på avsändaren. Användare B har en inkorgsregel som vidarebefordrar meddelanden till användare C baserat på nyckelord i ämnesraden. Om ett meddelande uppfyller båda dessa villkor skickas det endast till användare B och det vidarebefordras inte till användare C eftersom bara en riktning tillåts. I det här fallet lämnas meddelandet utan att någon NDR-rapport skickas till användare B om att meddelandet inte levererades till användare C. Om användare B hade angivit ett automatiskt svar (kallas även Frånvaromeddelande) skapas inte heller något automatiskt svar för meddelanden som omdirigerats eller skickats vidare till användare B.

Den här gränsen förhindrar att e-postloopar uppstår som kan fylla upp en användares postlåda till dess maxkapacitet.

1 omdirigering

Överst på sidan

Gränser för moderation

De här gränserna styr de moderationsinställningar som används för godkännande av meddelanden som används på distributionsgrupper och transportregler.

 

Gräns Värde

Maximal storlek på medlingspostlådan   Om medlingspostlådan överskrider den här gränsen returneras meddelanden som behöver modereras till avsändaren i en rapport om utebliven leverans (NDR).

10 GB

Maximalt antal moderatorer   Det högsta antalet moderatorer som du kan tilldela en enskild modererad distributionsgrupp eller som kan läggas till i ett meddelande med en transportregel. Observera att du inte kan ange en distributionsgrupp som moderator.

10 moderatorer

Förfallotid för meddelanden som väntar på att modereras   Som standard förfaller ett meddelande som väntar på att modereras efter två dagar. Processen för förfallna meddelanden körs dock en gång per vecka. Detta innebär att ett modererat meddelande kan förfalla efter två till nio dagar.

2 dagar

Maximalt antal aviseringar om förfallna modererade meddelanden   Den här gränsen anger det högsta antalet aviseringar om förfallna modererade meddelanden som skickas under en timme. Den här gränsen anges för varje postlådedatabas på datacentret.

Under perioder med hög belastning kanske vissa avsändare inte får aviseringar om modererade meddelanden som har förfallit. De här aviseringarna kan dock hittas med hjälp av leveransrapporter.

300 aviseringar per timme

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.