Exchange Server 2010
 
 
   
 

Gäller för: Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-03-13

Migrera användare och låta dem ansluta

När du har distribuerat är du redo att migrera postlådor och postlådedata till den molnbaserade e-postorganisationen. Glöm inte att berätta för användarna hur de ansluter till sina nya konton.

Översikt över e-postmigrering

Lär dig vilken migreringsmetod som passar din organisation.

Körs Exchange 2003 eller senare i det lokala systemet? Läs mer om hur du utökar lokala Exchange-funktioner till de molnbaserade postlådorna. Se Exchange-hybriddistribution och migrering med Office 365

Översikt över e-postmigrering

Migrera alla postlådor till molnet med en snabb Exchange-migrering

Använd snabb Exchange-migrering när du migrerar postlådor och postlådedata från Microsoft Exchange till din molnbaserade e-postorganisation.

Migrera postlådor med hjälp av en snabb migrering

Migrera e-post från en IMAP-server till molnbaserade postlådor

Du kan ha befintliga användarpostlådor i ett IMAP-meddelandesystem. Använd IMAP-migrering när du migrerar innehållet i dessa postlådor.

Migrera e-post från en IMAP-server

Migrera en deluppsättning postlådor till molnet med en stegvis Exchange-migrering

Använd en stegvis Exchange-migrering om du vill flytta vissa postlådor till molnet och behålla resten av postlådorna i det lokala systemet eller som ett mellansteg när du migrerar helt till en molnbaserad e-postorganisation.

Migrera postlådor med en stegvis migrering

Microsoft Exchange PST-fångst

Med PST-fångst kan du söka efter PST-filer i datorer som finns i din lokala organisation. Därefter kan du importera filerna till molnpostlådor.

Verktyg för PST-fångst

Manage Migration Batches in Exchange Online

Använd instrumentpanelen för e-postmigrering i Exchange-kontrollpanelen till att hantera postlådemigrering till Exchange Online.

Hantera migreringsbatchar i Exchange Online

Demonstrationer: Importera nya Exchange Online-användare, migrera deras e-post och anslut användarna

Lär dig hur du migrerar användarpostlådor från ett IMAP-meddelandesystem.

Demonstration: Importera nya användare och migrera deras e-post

Skicka ett välkomstmeddelande till nya användare

Använd processen för att koppla dokument om du vill skicka ett välkomstmeddelande till användarna som hjälper dem att komma igång med sitt nya konto.

Skicka ett välkomstmeddelande till nya användare