Konfigurera e-post i Outlook 2010 eller Outlook 2013

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-31

Du behöver bara din e-postadress och ditt lösenord för att automatiskt konfigurera Outlook 2010 för åtkomst till ditt konto med ett Exchange-konto.

Om du är en Microsoft Office 365-användare måste du konfigurera datorn innan du kan konfigurera Outlook. Mer information finns i avsnittet Konfigurera datorn för Office 365.

noteObs!
Du kanske också kan konfigurera Outlook 2010 för åtkomst till ditt e-postkonto med hjälp av POP eller IMAP. Om du använder POP eller IMAP kan du emellertid inte använda flera av kalender- och samarbetsfunktionerna som är tillgängliga när du ansluter till kontot med ett Exchange-konto. Mer information finns i avsnittet Konfigurera Outlook 2010 för IMAP- eller POP-åtkomst till ditt e-postkonto.
Titta på den här videodemonstrationen om du vill veta hur du konfigurerar Outlook 2010

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Hur konfigurerar jag Outlook 2010?

 1. Öppna Outlook 2010. Om startguiden för Microsoft Outlook 2010 visas automatiskt klickar du på Nästa på den första sidan i guiden. Klicka på Nästa igen på sidan E-postkonton när du vill konfigurera ett e-postkonto.

  Om startguiden för Microsoft Outlook 2010 inte visas klickar du på fliken Arkiv i Outlook 2010-verktygsfältet. Klicka sedan på Lägg till konto precis ovanför Kontoinställningar.

 2. På sidan Automatiska kontoinställningar kan Outlook försöka fylla i inställningarna Ditt namn och E-postadress automatiskt baserat på hur du är inloggad på datorn. Om inställningarna har fyllts i och de är korrekta klickar du på Nästa om du vill att kontokonfigurationen ska slutföras i Outlook.

  Om inställningarna på sidan Automatiska kontoinställningar inte är ifyllda eller är felaktiga bör du tänka på följande när du ändrar inställningarna:

  • Om inställningarna på sidan Automatiska kontoinställningar inte är ifyllda anger du rätt inställningar baserat på den information du fått från den som hanterar ditt e-postkonto.

  • Om namnet i rutan Ditt namn är fel kan du behöva återställa alternativen på sidan Automatiska kontoinställningar innan du kan redigera namnet. Återställ alternativen genom att klicka på alternativknappen bredvid Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och klicka sedan på alternativknappen bredvid E-postkonto.

 3. När du har klickat på Nästa på sidan Automatiska kontoinställningar i guiden söker Outlook online efter dina inställningar för e-postservern. Du uppmanas att ange användarnamnet och lösenordet under den här sökningen. Ange hela e-postadressen (exempelvis tony@contoso.com) som ditt användarnamn.

  Om det går att konfigurera kontot i Outlook visas följande text: E-postkontot har konfigurerats. Klicka på Slutför.

  Om det inte gick att konfigurera kontot i Outlook läser du Vad behöver jag mer veta? senare i det här avsnittet.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via Outlook misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Försök sedan ansluta med hjälp av Outlook. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om det inte går att ansluta till ditt konto med Automatiska kontoinställningar gör du något av följande:

  • Vänta några minuter och försök igen.

  • Om du måste ansluta till ditt e-postkonto direkt använder du en webbläsare eller ett e-postprogram som stöder POP eller IMAP för att ansluta till kontot med Outlook Web App. Mer information om hur du ansluter med en webbläsare finns i Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Information om hur du ansluter med ett e-postprogram med POP eller IMAP finns i Komma åt kontot från IMAP- eller POP-e-postprogram.

  • Om du vet vem som hanterar postlådan (kallas ibland för en e-postadministratör) kontaktar du personen i fråga och rapporterar felet som inträffar när du försöker ansluta med Outlook.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.