Mer information om anslutna konton

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

Du kan ansluta upp till fem e-postkonton från det molnbaserade kontot. På så sätt kan du skicka, ta emot och läsa e-postmeddelanden från dessa anslutna konton i Outlook Web App. Börja med att gå till Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Anslutna konton.

noteObs!
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för ditt konto.
Ansluta till andra e-postkonton

I kontot du ansluter till tillåts antagligen POP- eller IMAP-åtkomst. Vissa e-posttjänster kräver att du aktiverar POP- eller IMAP-åtkomst genom att logga in på kontot. Andra tjänster har automatisk POP- eller IMAP-åtkomst. Innan du ansluter från Outlook Web App kontrollerar du att du har aktiverat POP- eller IMAP-åtkomst för det konto du ansluter till. Information om huruvida du ska aktivera POP- eller IMAP-åtkomst för e-posttjänster som ofta används finns i Aktivera POP- eller IMAP-åtkomst för att ansluta till ett annat konto.

Med POP (Post Office Protokoll) version 3 tillåts ett e-postprogram att hämta information från en e-postserver via Internet och överföra informationen till ett e-postprogram på din dator eller mobiltelefon. IMAP (Internet Message Access Protocol) version 4rev1 hämtar inte bara e-post från det anslutna kontot, utan kopierar även mapp- eller etikettstrukturer från det anslutna kontot till datorn eller mobiltelefonen. Mer information om POP och IMAP finns i Använda POP3- och IMAP4-e-postprogram.

Hämta e-post från andra konton
Skicka e-post med adressen för det anslutna kontot

Du kan svara på eller skicka e-post från det molnbaserade kontot med adressen för ett anslutet konto. Markera e-postadressen för det anslutna kontot i den nedrullningsbara listan Från i e-postmeddelandet. När du skickar ett meddelande med adressen för det anslutna kontot skickas meddelandet från det molnbaserade kontot med det anslutna kontots e-postadress. Om du inte kan skicka e-post med adressen för ett anslutet konto kontrollerar du att du har bekräftat ägarskap för kontot så att du kan skicka meddelanden från kontots adress. Klicka på länken för det anslutna kontot som visas under kolumnen Åtgärd under Alternativ > Konto > Anslutna konton när du vill skicka ett bekräftelsemeddelande till det anslutna kontot. Logga sedan in till det kontot och klicka på länken i bekräftelsemeddelandet när du vill aktivera möjligheten att skicka och svara på e-post med den adressen från det molnbaserade kontot.

Sortera hämtade meddelanden med hjälp av inkorgsregler

När du har lagt till ett anslutet konto kan du använda inkorgsregeln Togs emot via detta konto om du vill flytta meddelanden från det kontot till den mapp du anger.

 1. Om du vill skapa en regel klickar du på Alternativ > Skapa en inkorgsregel.

 2. Klicka på Ny.

 3. Klicka på Fler alternativ i fönstret Ny inkorgsregel.

 4. Klicka på Det skickades eller togs emot under När meddelandet mottagess och och klicka på Togs emot via detta konto.

 5. Välj det anslutna konto som du skapar den här regeln för.

 6. Välj Flytta meddelandet till mappen under Gör följande och följ uppmaningarna som visas för att välja eller skapa en mapp som meddelandet ska flyttas till.

 7. Slutför regeln genom att klicka på Spara.

Kontrollera statusen för ett anslutet konto och hämtningsfrekvensen för e-post

Om du snabbt vill kontrollera statusen för ett anslutet konto tittar du i kolumnen Status för det valda kontot i Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Anslutna konton. Du kan också klicka på Information för kontot om du vill visa detaljerad anslutningsstatus i avsnittet Aktuell status. Avsnittet Aktuell status innehåller användbar information om det anslutna kontot. Om det anslutna kontot inte hämtar e-post kan avsnittet innehålla information om hur du åtgärdar problemet. När du har gjort ändringarna som rekommenderas i avsnittet Aktuell status klickar du på Spara så försöker Outlook Web App att hämta e-post från kontot. Vi rekommenderar att du löser problemet med det anslutna kontot med hjälp av informationen i avsnittet Aktuell status i stället för att ta bort kontoanslutningen. Om du tar bort och återskapar en anslutning hämtas de meddelanden du redan hämtat igen.

När du först lägger till ett anslutet konto hämtas e-post omedelbart. Efter den första hämtningen, hämtas e-post från de anslutna kontona varje timme när du inte är inloggad i Outlook Web App. När du är inloggad i Outlook Web App hämtas e-post oftare. Du kan när som helst hämta e-post från anslutna konton genom att klicka på knappen Kontrollera meddelanden. Knappen finns överst i meddelandelistvyn.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om du ansluter till ett konto som medger POP-åtkomst sparas e-postmeddelandena som standard både i postlådan för det anslutna kontot och i postlådan för det molnbaserade kontot. Hos vissa tjänster sparas dock inte en kopia i Inkorgen såvida inte du öppnar inställningarna för det kontot och väljer att du vill spara en kopia där.

 • Om du är ansluten till ett Hotmail-konto och skickar och tar emot e-post för det kontot ska du komma ihåg att logga in på Hotmail-kontot var 120:e dag, så att Hotmail-kontot inte tas bort. (Hotmail tar bort inaktiva konton, som ett sätt att bekämpa skräppost.)

 • Du kan endast lägga till ett Hotmail-, IMAP-aktiverat eller POP-aktiverat e-postkonto. Om du vill ta emot e-post från ett annat konto än ett Hotmail-konto som inte stöder POP- eller IMAP-åtkomst behöver du konfigurera vidarebefordran av e-post. Fråga leverantören av e-postkontot om vidarebefordran av e-post stöds. Om det gör det kan du vidarebefordra e-postmeddelanden från ditt andra konto till det molnbaserade kontot.

 • När du ansluter till ett konto med POP-åtkomst kanske du inte får alla meddelandena i det andra kontots inkorg. I så fall kontrollerar du inställningarna för POP-åtkomst på det andra kontot.

 • Om du inte ser det innehåll du väntade dig från ett anslutet konto kanske du har konfigurerat två konton med samma användarnamn och lösenord. Läs "Jag konfigurerade en anslutning för ett annat konto än ett Hotmail-konto men Outlook Web App anslöt till ett Hotmail-konto i stället" i Vanliga frågor och svar: hämta e-post från kopplade konton.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.