Installera och konfigurera Windows PowerShell

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-05-18

För att du ska kunna använda Windows PowerShell måste rätt versioner av Windows PowerShell och WinRM (Windows Remote Management) vara installerade och konfigurerade på datorn. Du måste använda Windows Management Framework, som innehåller rätt versioner av Windows PowerShell v2 och WinRM 2.0.

Om datorn kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 behöver du inte installera någonting. Windows Management Framework är redan installerat.

Du kan hämta och installera Windows Management Framework om datorn kör något av följande operativsystem:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller SP2

 • Windows Server 2008 SP1 eller SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Nu sätter vi igång:

 1. Avinstallera tidigare versioner av Windows PowerShell på datorn.

 2. Avinstallera tidigare versioner av WinRM på datorn.

 3. Installera Windows Management Framework

 4. Kontrollera att Windows PowerShell kan köra skript.

 5. Kontrollera att WinRM tillåter att Windows PowerShell ansluter.

1. Avinstallera tidigare versioner av Windows PowerShell på datorn

Innan du kan installera Windows Management Framework måste du avinstallera eventuella befintliga versioner av Windows PowerShell.

Obs! Det här steget är inte nödvändigt för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Avinstallera Windows PowerShell i Windows Vista

 1. Öppna Program och funktioner i Program på Kontrollpanelen och avinstallera de förekomster av Windows PowerShell som visas i listan över installerade program. Exempelvis kan CTP-versionen (Community Technology Preview) av Windows PowerShell v2 visas som Windows PowerShell (TM) V2.

 2. Välj Visa installerade uppdateringar under Uppgifter och avinstallera eventuella förekomster av Windows PowerShell som visas i listan med installerade uppdateringar. Exempelvis kan Windows PowerShell V1 visas som en Windows-uppdatering med något av följande Microsoft Knowledge Base-artikelnummer:

  • KB928439

  • KB923569

Avinstallera Windows PowerShell i Windows Server 2008

 1. Starta Serverhanteraren och gå till Funktioner.

  1. Klicka på Avinstallera funktioner.

  2. Klicka på Windows PowerShell och följ avinstallationsanvisningarna.

 2. Öppna Program och funktioner i Program på Kontrollpanelen och avinstallera de förekomster av Windows PowerShell som visas i listan över installerade program.

 3. Markera View installed updates (Visa installerade uppdateringar) under Tasks (Uppgifter). Avinstallera alla instanser av Windows PowerShell som visas i listan med installerade uppdateringar.

Överst på sidan

Avinstallera Windows PowerShell i Windows Server 2003 och Windows XP

 1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen och avinstallera eventuella förekomster av Windows PowerShell som visas i listan över installerade program.

 2. Välj Visa uppdateringar i Lägg till eller ta bort program. Avinstallera alla instanser av Windows PowerShell som visas i listan med installerade uppdateringar. Exempelvis kan Windows PowerShell V1 visas som en Windows-uppdatering med Knowledge Base-artikelnumret KB926139.

Överst på sidan

2. Avinstallera tidigare versioner av WinRM på datorn

Innan du kan installera Windows Management Framework måste du avinstallera eventuella befintliga versioner av WinRM.

Obs! Det här steget är inte nödvändigt för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Avinstallera WinRM i Windows Vista eller Windows Server 2008

 1. Öppna Program och funktioner i Program på Kontrollpanelen och avinstallera de förekomster av Windows Remote Management som visas i listan över installerade program.

 2. Markera View installed updates (Visa installerade uppdateringar) under Tasks (Uppgifter). Avinstallera alla instanser av Windows Remote Management som visas i listan över installerade uppdateringar. Exempelvis kan CTP-versionen (Community Technology Preview) av WinRM 2.0 visas som WindowsRemoteManagement med något av följande Knowledge Base-artikelnummer:

  • KB936059

  • KB950099

Avinstallera Windows PowerShell i Windows Server 2003 och Windows XP

 1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen och avinstallera eventuella förekomster av Windows Remote Management som visas i listan över installerade program.

 2. Välj Visa uppdateringar i Lägg till eller ta bort program. Avinstallera alla instanser av Windows Remote Management som visas i listan över installerade uppdateringar. Exempelvis kan WinRM visas som en Windows-uppdatering med Knowledge Base-artikelnumret KB936059.

Överst på sidan

3. Installera Windows Management Framework

 • Hämta och installera Windows Management Framework. Välj det paket som inkluderar Windows PowerShell v2 och WinRM 2.0 för ditt operativsystem, din systemarkitektur och ditt språk.

  När du har installerat WinRM och Windows PowerShell konfigurerar du programvaran så att den fungerar på det sätt som beskrivs i stegen nedan.

  Obs! Om den lokala datorn skyddas av en Microsoft ISA-server (Internet Security and Acceleration) kan du behöva installera Windows-brandväggsklienten eller konfigurera en proxyserver på den lokala datorn för att ansluta Windows PowerShell till den molnbaserade tjänsten. Mer information finns i avsnittet Windows PowerShell: Vanliga frågor och svar för administratörer.

Överst på sidan

4. Kontrollera att Windows PowerShell kan köra skript

 1. Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Windows PowerShell.

 2. Öppna Windows PowerShell genom att göra något av följande:

  • Om du kör Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 högerklickar du på Windows PowerShell och väljer Kör som administratör. Om ett kommandofönstret visas där du tillfrågas om du vill fortsätta väljer du Fortsätt.

  • Om du kör Windows XP eller Windows Server 2003 klickar du på Windows PowerShell.

 3. Kör följande kommando:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Om värdet som returneras är något annat än RemoteSigned behöver du ändra värdet till RemoteSigned.

  Obs! När du anger skriptkörningsprincipen till RemoteSigned kan du enbart köra skript som du skapar på datorn eller skript som har signerats av en betrodd källa.

Tillåt skript att köras i Windows PowerShell

Kör följande kommando i den Windows PowerShell-session du öppnade som en administratör:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Överst på sidan

5. Kontrollera att WinRM tillåter att Windows PowerShell ansluter.

 1. Klicka på Start > Alla program > Tillbehör.

 2. Öppna en kommandotolk genom att göra något av följande:

  • Om du kör Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 högerklickar du på Kommandotolken och väljer Kör som administratör. Om ett kommandofönstret visas där du tillfrågas om du vill fortsätta väljer du Fortsätt.

  • Om du kör Windows XP eller Windows Server 2003 klickar du på Kommandotolken.

 3. Kör följande kommandon vid kommandotolken:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Obs!   Om WinRM-tjänsten redan körs behöver du inte starta den. Du kan visa statusen för WinRM-tjänsten genom att köra kommandot sc query winrm.

 4. Sök efter värdet Basic = i resultatet. Om värdet är Basic = false måste du ändra värdet till Basic = true.

  Obs!   Om du har startat WinRM-tjänsten, och du inte behöver ändra värdet Basic, kör du kommandot net stop winrm när du vill stoppa WinRM-tjänsten.

Konfigurera WinRM så att grundläggande autentisering stöds

 1. Kör följande kommando vid den kommandotolk du öppnade som en administratör. Värdet mellan klammerparenteserna { } är skiftlägeskänsligt:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Kontrollera värdet Basic = true på kommandoraden.

  Obs!   Om du har startat WinRM-tjänsten kör du kommandot net stop winrm när du vill stoppa WinRM-tjänsten.

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.