Ansluta Windows PowerShell till tjänsten

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2013-01-24

När du har installerat och konfigurerat Windows PowerShell och WinRM (Windows Remote Management) på datorn måste du ansluta Windows PowerShell på den lokala datorn till den molnbaserade tjänsten för att kunna utföra åtgärder i den molnbaserade organisationen.

När du startar Windows PowerShell arbetar du i Windows PowerShell-sessionen på den lokala datorn. En session är en instans av Windows PowerShell som innehåller alla de kommandon som du kan använda.

I Windows PowerShell-sessionen på den lokala datorn, som kallas sessionen på klientsidan, är bara de grundläggande Windows PowerShell-kommandona tillgängliga. Genom att ansluta till den molnbaserade tjänsten ansluter du till servermiljön i Microsofts datacenter, som kallas sessionen på serversidan. Här finns kommandona som används i den molnbaserade tjänsten.

Innan du börjar

Innan du ansluter kontrollerar du att rätt version av Windows PowerShell och WinRM är installerade och konfigurerade på datorn. Mer information finns i avsnittet Installera och konfigurera Windows PowerShell.

Kontrollera att det konto som används vid anslutningen kan ansluta via Windows PowerShell. Mer information finns i avsnittet Styra användares åtkomst till Windows Remote Management.

Ansluta Windows PowerShell på den lokala datorn till den molnbaserade tjänsten

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Windows PowerShell och klicka sedan på Windows PowerShell.

 2. Kör följande kommando:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Skriv autentiseringsuppgifterna för ett konto i den molnbaserade organisationen i fönstret Begäran om autentiseringsuppgifter för Windows PowerShell. Klicka på OK.

 4. Kör följande kommando:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteObs!
  Med parametern AllowRedirection kan molnbaserade organisationer i datacenter över hela världen ansluta Windows PowerShell till den molnbaserade tjänsten genom att använda samma URL-adress.
 5. Kör följande kommando:

  Import-PSSession $Session
  

  Kommandon som används i den molnbaserade tjänsten importeras nu till sessionen på klientsidan på den lokala datorn, vilket syns på förloppsindikatorn. När processen slutförts kan du köra kommandona.

Koppla från Windows PowerShell från den molnbaserade tjänsten

När du är klar med sessionen på serversidan mer ska du alltid koppla från Windows PowerShell genom att köra följande kommando:

Remove-PSSession <session variable>

Om du till exempel vill koppla från sessionen på serversidan som anges med variabeln $Session kör du följande kommando:

Remove-PSSession $Session

Viktigt!   Om du stänger Windows PowerShell-fönstret utan att koppla från sessionen på serversidan är anslutningen öppen i 15 minuter. Det kan bara finnas tre samtidiga anslutningar till sessionen på serversidan från kontot.

Behöver du hjälp med vissa uppgifter?

När du har anslutit till sessionen på serversidan är du redo för att utföra uppgifter i den molnbaserade tjänsten. Detaljerade anvisningar finns i avsnittet Använda Windows PowerShell i Exchange Online.

Felsökningsinformation finns i följande avsnitt: Office 365: Felsökning av PowerShell för Exchange Online.

Mer information om felsökning finns i Windows PowerShell: Vanliga frågor och svar för administratörer.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.