Mer information om offentliga grupper

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-03-19

En offentlig grupp i organisationens delade adressbok fungerar som en e-postdistributionslista. Användare som vill skicka ett meddelande till alla medlemmar i en offentlig grupp behöver bara skicka e-postmeddelandet till gruppens adress. Du kan gå med i befintliga grupper eller skapa en egen grupp under Alternativ > Visa alla alternativ > Grupper. Du kan skapa och hantera en egen grupp i fönstret Offentliga grupper jag äger. Du kan gå med i eller lämna befintliga grupper i den delade adressboken med hjälp av Offentliga grupper jag tillhör.

noteObs!
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Offentliga grupper kan användas i olika syften. Här följer några exempel:

  • Gruppen coffeeklatsch som riktar sig till personer som vill utbyta information och erfarenheter om kaffe.

  • Gruppen InsuranceTalk som riktar sig till försäkringsmäklare på ett särskilt försäkringsbolag och som fokuserar på företagets försäkringsprodukter.

Om offentliga grupper
Förstå olika användare i grupper

En offentlig grupp har följande typer av användare, beroende på deras förhållande till gruppen.

Ägare Om du har skapat en offentlig grupp är du gruppens ägare. Som ägare till en grupp kan du ta bort gruppen, lägga till eller ta bort medlemmar, lägga till eller ta bort ägare, ange vem som kan skicka meddelanden till gruppen och ange godkännandealternativ för meddelanden innan de skickas till gruppen.

Andra ägare Om du har lagts till som en gruppägare har du samma kontroll över gruppen som den som skapat gruppen.

Medlem Om du har gått med i en grupp från adressboken eller om du har lagts till som medlem i gruppen kan du skicka meddelanden till gruppen och ta emot alla meddelanden som skickas till gruppen. Du kan visa gruppens ägare, medlemmar, moderatorer och annan gruppinformation från adressboken genom att klicka på Information för gruppen.

Moderator Om du är en gruppägare och har skapat gruppen blir du som standard gruppens moderator om du aktiverar funktionen för meddelandegodkännande för gruppen. Om du har lagts till som ägare med inte har skapat gruppen kan du lägga till dig själv som moderator för gruppen. Som moderator kan du lägga till andra moderatorer, godkänna eller avvisa meddelanden innan de skickas till gruppen och ange hur avsändarna ska aviseras om deras meddelanden inte godkänns.

Avsändare Du behöver inte vara medlem för att kunna skicka ett meddelande till en grupp. Som standard kan vem som helst (även personer som inte finns med i den delade adressboken) skicka ett meddelande till en offentlig grupp.

Skapa eller ta bort en grupp

Du kan skapa en egen grupp i fönstret Offentliga grupper jag äger. Mer information finns i avsnittet Skapa en offentlig grupp. Information om hur du tar bort en grupp du skapat finns i avsnittet Ta bort en offentlig grupp som du äger.

Hantera din grupp

När du skapar en grupp väljer du några snabba alternativ och ger gruppen ett visningsnamn, ett alias och en beskrivning. Du hanterar alla gruppens inställningar genom att klicka på Information. Mer information om alla tillgängliga inställningar finns i avsnittet Ändra inställningar för en offentlig grupp som du har skapat.

Här följer exempel på ytterligare inställningar som du kan hantera för gruppen:

  • Ägarskap Som standard äger du en grupp som du skapat. Eftersom du har skapat gruppen är du gruppens huvudägare, och du kan inte ta bort dig själv som ägare. Om du försöker ta bort dig själv visas ett felmeddelande. Du kan däremot lägga till fler ägare genom att välja användare från adressboken. Som ägare till en grupp kan du lägga till och ta bort medlemmar, ange vem som kan skicka meddelanden till gruppen, konfigurera godkännandealternativ för meddelanden som skickas till gruppen och mycket mer. Du anger de här inställningarna under Ägarskap.

  • Medlemskap Här kan du lägga till eller ta bort medlemmar i gruppen.

  • Medlemskapsgodkännande Här kan du välja om godkännande krävs för att bli medlem i eller lämna gruppen.

  • Leveranshantering Du kan ange vem som kan skicka meddelanden till gruppen. Du begränsar användarnas möjlighet att skicka meddelanden till gruppen under Leveranshantering.

  • Meddelandegodkännande Du kan aktivera meddelandegodkännande för gruppen. Om du gör det skickas alla meddelanden till gruppen först till din inkorg för godkännande. Du kan godkänna eller avvisa meddelandet från avsändaren. Avsändarens meddelande skickas inte till gruppmedlemmarna förrän det har godkänts av dig eller en annan gruppmoderator. Du kan också lägga till fler personer som ska fungera som moderatorer för gruppen. Du hanterar de här alternativen under Meddelandegodkännande.

Gå med i eller lämna en grupp

Du kan gå med i eller lämna befintliga grupper i adressboken med hjälp av Offentliga grupper jag tillhör. Om du vill visa mer information om en grupp klickar du på Information för den markerade gruppen. I dialogrutan som öppnas visas information om vem som äger gruppen, vilka som är medlemmarna i gruppen o.s.v. Du kan också gå med i eller lämna gruppen i dialogrutan Information. Mer information finns i avsnittet Gå med i eller lämna en offentlig grupp.

Få inkorgsreglerna att fungera

Om du har skapat inkorgsregler som tillämpas på meddelanden som skickas till en grupp som du är medlem i, kan du lägga till ett alternativ som förhindrar bearbetningen av ytterligare regler för dessa meddelanden. Det här är praktiskt om du bara vill att en av reglerna ska tillämpas på ett meddelande. Reglerna bearbetas sekventiellt, från den första regeln överst i listan och nedåt till den sista regeln längst ned i listan. Om ett meddelande uppfyller kriterierna för fler än en regel, kommer varje regel att tillämpas på meddelandet. Du kan skapa regler för att ordna meddelandena som kommer till Inkorgen. Mer information finns i avsnittet Mer information om inkorgsregler.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.