Konfigurera e-post i Outlook 2007

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2013-01-21

Du kan konfigurera Office Outlook 2007 automatiskt för åtkomst till ditt konto med bara din e-postadress och ditt lösenord.

Om du är en Microsoft Office 365-användare måste du konfigurera datorn innan du kan konfigurera Outlook. Mer information finns i avsnittet Konfigurera datorn för Office 365.

noteObs!
Outlook 2007 har endast stöd för ett Exchange-konto för e-post per Outlook-profil. Om du får ett felmeddelande när du försöker lägga till ett andra Exchange-e-postkonto i en Outlook 2007-profil kan du behöva skapa en ny profil innan du kan använda ett Exchange-konto med Outlook 2007. Mer information finns i avsnittet Vad mer behöver jag veta? senare i det här avsnittet.
Titta på den här videodemonstrationen om du vill veta hur du konfigurerar Outlook 2007

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Så här konfigurerar du Outlook 2007

 1. Öppna Outlook 2007. Om startguiden för Outlook 2007 visas automatiskt klickar du på Nästa på den första sidan i guiden. Klicka på Nästa igen på sidan E-postkonton när du vill konfigurera ett e-postkonto.

  Om startguiden för Outlook 2007 inte visas klickar du på Kontoinställningar på menyn Verktyg. Klicka på Nytt på fliken E-post i dialogrutan Kontoinställningar.

 2. På sidan Automatiska kontoinställningar kan Outlook försöka fylla i inställningarna Ditt namn och E-postadress automatiskt baserat på hur du är inloggad på datorn. Om inställningarna har fyllts i och de är korrekta klickar du på Nästa om du vill att kontokonfigurationen ska slutföras i Outlook.

  Om inställningarna på sidan Automatiska kontoinställningar inte är ifyllda eller är felaktiga bör du tänka på följande när du ändrar inställningarna:

  • Om inställningarna på sidan Automatiska kontoinställningar inte är ifyllda anger du rätt inställningar baserat på den information du fått från den som hanterar ditt e-postkonto.

  • Om namnet i rutan Ditt namn är fel kan du behöva återställa alternativen på sidan Automatiska kontoinställningar innan du kan redigera namnet. Återställ alternativen genom att markera och sedan avmarkera kryssrutan bredvid Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt.

 3. När du har klickat på Nästa på sidan Automatiska kontoinställningar i guiden söker Outlook online efter dina inställningar för e-postservern.

  I Outlook 2007 visas ett meddelande där du uppmanas att tillåta att kontot konfigureras automatiskt av en webbplats. Outlook måste ansluta till den webbplatsen med jämna mellanrum för att kontrollera att ditt konto är aktuellt. Om du inte vill att det här meddelandet ska visas varje gång den automatiska konfigureringen körs, väljer du Fråga mig inte om den här webbplatsen igen och klickar på Tillåt.

  Konfigurationen av kontot fortsätter i Outlook 2007. Du måste ange ditt användarnamn och lösenord för att Outlook 2007 ska kunna ansluta till ditt konto. Ange hela e-postadressen (exempelvis tony@contoso.com) som ditt användarnamn. Du kan behöva ange användarnamnet och lösenordet flera gånger innan du kan ansluta.

  • Om Outlook kan konfigurera ditt konto ser du följande text: E-postkontot har konfigurerats att använda Microsoft Exchange. Klicka på Slutför.

  • Om det inte gick att konfigurera kontot i Outlook läser du Vad mer behöver jag veta? senare i det här avsnittet.

Vad mer behöver jag veta?

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via Outlook misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Försök sedan ansluta med hjälp av Outlook. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om det inte går att ansluta till ditt konto med Automatiska kontoinställningar gör du något av följande:

  • Vänta några minuter och försök igen.

  • Om du måste ansluta till ditt e-postkonto direkt använder du en webbläsare eller ett e-postprogram som stöder POP eller IMAP för att ansluta till kontot med Outlook Web App. Mer information om hur du ansluter med en webbläsare finns i Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Information om hur du ansluter med ett e-postprogram med POP eller IMAP finns i Komma åt kontot från IMAP- eller POP-e-postprogram.

  • Om du vet vem som hanterar postlådan (kallas ibland för en e-postadministratör) kontaktar du personen i fråga och rapporterar felet som inträffar när du försöker ansluta med Outlook.

 • Outlook 2007 har endast stöd för ett Exchange-konto för e-post per Outlook-profil. Om du försöker lägga till ett andra Exchange-konto i en profil medan Outlook körs kan följande felmeddelande visas:

   

  Du kan inte lägga till ett Microsoft Exchange-konto för den här profilen medan Outlook körs. Avsluta Outlook och klicka på ikonen E-post på Kontrollpanelen om du vill lägga till ett Microsoft Exchange-konto.

   

  Om du redan har ett Exchange-konto i din Outlook-profil kan du behöva ta bort den aktuella profilen eller skapa en ny profil innan du kan följa stegen i det här avsnittet. Mer information om Outlook-profiler finns i Lägga till och ta bort ett e-postkonto på webbplatsen Office Online.

  Du kanske också kan ansluta till e-postkontot med POP eller IMAP. Mer information finns i avsnittet Konfigurera Outlook 2007 för IMAP- eller POP-åtkomst till ditt e-postkonto.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.