Konfigurera Mail for Mac OS X för IMAP- eller POP-åtkomst till ditt e-postkonto

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-05-10

Du kan ansluta Mail för Mac OS X till ditt e-postkonto med POP3- eller IMAP4-anslutbarhet. Dessa anvisningar gäller Mac OS 10.4 Tiger och Mac OS 10.5 Leopard.

Läs avsnittet ”Vad gör jag om jag vill veta mer?” i slutet av det här avsnittet om du kör Mac OS 10.6 Snow Leopard eller Mac OS 10.7 Lion.

Hur konfigurerar jag Mail for Mac OS X för POP- eller IMAP4-åtkomst till mitt e-postkonto?

 1. Öppna Mail och gör något av följande:

  • Om du aldrig har skapat något e-postkonto med Mail visas sidan Välkommen till Mail. Gå till steg 2.

  • Om du redan har skapat e-postkonton med Mail klickar du på InställningarMail-menyn. På fliken Konton klickar du på plustecknet (+) längst ned i navigationsfönstret för att öppna fönstret Lägg till konto.

 2. I fönstret Välkommen till Mail eller Lägg till konto:

  1. I rutan Fullständigt namn anger du namnet du vill visa för personer du skickar e-post till.

  2. I rutan E-postadress anger du din primära e-postadress.

  3. I rutan Lösenord anger du lösenordet för Outlook Web App-kontot och klicka sedan på Fortsätt.

 3. I fönstret Inkommande e-postserver anger du följande:

  1. Bredvid Kontotyp väljer du POP eller IMAP. IMAP har stöd för fler funktioner.

  2. I rutan Beskrivning anger du ett namn som hjälper dig att komma ihåg vad kontot är avsett för.

  3. Skriv IMAP4- eller POP3-servernamnet i rutan Server för inkommande e-post. Information om hur du tar reda på namnet för den mottagande servern (POP3 eller IMAP4) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  4. I rutan Användarnamn anger du din primära e-postadress.

  5. I rutan Lösenord anger du lösenordet för e-postkontot om det inte redan visas i fältet.

  6. Klicka på Fortsätt. Din anslutning till den inkommande servern testas med standardinställningarna i Mail.

   noteObs!
   Om testet misslyckas klickar du på Fortsätt igen. Du kan kontrollera dina inställningar när du slutfört den här proceduren.
 4. I fönstret Utgående e-postserver anger du följande:

  1. I rutan Beskrivning anger du ett namn på e-postservern, till exempel "Skickande Outlook-server".

  2. Ange SMTP-servernamnet i rutan Server för utgående e-post. Information om hur du tar reda på namnet för den avsändande servern (SMTP) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  3. Kontrollera att kryssrutan Använd enbart den här server är markerad.

  4. Markera kryssrutan Använd autentisering. Ditt användarnamn och lösenordet du angett för den inkommande servern visas i textrutorna Användarnamn och Lösenord. Värdena är de samma för den utgående servern. Klicka på Fortsätt.

  5. Klicka på Fortsätt. Din anslutning till den utgående e-postservern testas med standardinställningarna i Mail.

   noteObs!
   Om testet misslyckas klickar du på Fortsätt igen. Du kan kontrollera dina inställningar i slutet av den här proceduren.
 5. Om du använder IMAP4 klickar du på Skapa i rutan Kontoöversikt.

 6. Om du använder POP rekommenderas du att konfigurera din klient för att spara en kopia av de e-postmeddelanden du hämtar till den lokala datorn på servern. Då kan du få tillgång till dina meddelanden från ett annat e-postprogram. Gör så här om du vill behålla en kopia av meddelandena på servern:

  1. Avmarkera kryssrutan Ta kontot online i rutan Kontosammanfattning och klicka sedan på Skapa.

  2. Klicka på InställningarMail-menyn.

  3. Välj konto på fliken Konton i navigeringsfönstret.

  4. Klicka på Avancerat i den högra rutan.

  5. Avmarkera kryssrutan Ta bort kopian från servern när meddelandet hämtats och stäng sedan fönstret Konton.

 7. Om du vill behålla en kopia av meddelandena på servern markerar du kryssrutan Ta kontot online och klickar därefter på Skapa.

Hur hittar jag serverinställningarna?

Innan du konfigurerar ett e-postprogram för POP3 eller IMAP4 behöver du ta reda på dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

noteObs!
Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om du är osäker på om du ska använda POP3 eller IMAP4, rekommenderas IMAP4 eftersom det har stöd för fler funktioner.

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via POP3 eller IMAP4 misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Prova sedan att ansluta med ditt POP3- eller IMAP4-program. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om Mail inte ansluter kontrollerar du att Mail har konfigurerats för att skicka och ta emot e-post med den säkerhetsinställning som kallas SLL (Secure Sockets Layer). Så här kan du kontrollera att Mail har konfigurerats för användning av SSL:

 1. Klicka på Mail > Inställningar >Konton i Mail.

 2. Välj konto och klicka sedan på Avancerat på fliken Konton.

 3. På fliken Avancerat:

  1. Kontrollera att Använd SSL är markerat.

  2. Kontrollera att alternativet Port är inställt på 993 om du använder IMAP4. Alternativet Port ska vara 995 om du använder POP3.

  3. Kontrollera att Autentisering är Lösenord.

  4. Kontrollera att rutan Domännamn är tom.

 4. På fliken Kontoinformation:

  1. Under Utgående e-postserver (SMTP) kontrollerar du att Använd enbart den här servern har markerats.

  2. Under Utgående e-postserver (SMTP) klickar du på listrutan och sedan på Redigera serverlista > Avancerat.

  3. Under Serverport kontrollerar du att Använd SSL (Secure Sockets Layer) är markerat.

  4. Kontrollera att Serverport är 25.

  5. Under Autentisering kontrollerar du att Lösenord har valts och klickar sedan på OK.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.