Konfigurera POP- eller IMAP-e-post på en BlackBerry Curve

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-02-15

Du kan konfigurera e-post på en BlackBerry-enhet. Om du konfigurerar ett POP3- eller IMAP4-konto går det bara att synkronisera e-post på enheten. Om enheten är konfigurerad för BlackBerry Enterprise Cloud Services kan du komma åt och synkronisera din e-post, din kalender och dina kontakter. Mer information om BlackBerry Enterprise Cloud Services finns under rubriken ”Vad behöver jag mer veta” längre ned i det här avsnittet. Om du har en annan enhet läser du avsnittet Mobiltelefonfunktioner.

Hur konfigurerar jag e-post via POP eller IMAP på en BlackBerry-enhet?

 1. I BlackBerry-startfönstret väljer du Konfigurera BlackBerry > Konfigurera Internet-e-post > Lägg till ett e-postkonto.

 2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på Nästa.

 3. Din BlackBerry-enhet försöker konfigurera ditt e-postkonto automatiskt. Fortsätt med nästa steg om konfigureringen slutförs automatiskt. Gör följande om e-postkontot inte konfigureras automatiskt:

  1. Klicka på I will provide the settings to add this email account (Jag anger inställningar för att lägga till e-postkontot).

  2. Rulla ned och klicka sedan på Next (Nästa).

  3. Välj E-postadress för Internetleverantör (POP/IMAP) och klicka sedan på Nästa.

  4. Skriv din fullständiga e-postadress för ditt användarnamn (exempelvis tony@contoso.com).

  5. Rulla ned och skriv namnet på e-postservern. Information om hur du tar reda på namnet för den mottagande servern (POP3 eller IMAP4) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  6. Klicka på Nästa.

  7. Ange namnet på servern för utgående e-post. Information om hur du tar reda på namnet för den avsändande servern (SMTP) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

 4. Slutför konfigurationen genom att klicka på OK.

Hur hittar jag serverinställningarna?

Innan du konfigurerar ett e-postprogram för POP3 eller IMAP4 behöver du ta reda på dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

noteObs!
Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Det går inte att ansluta ditt e-postkonto via en mobiltelefon om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Försök sedan att ansluta med hjälp av din mobiltelefon. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med hjälp av Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Med den här proceduren konfigureras en POP- eller IMAP-anslutning mellan enheten och ditt konto. Med POP eller IMAP kan du bara synkronisera din e-post trådlöst. Information om hur du via en fast anslutning synkroniserar även kontakter och kalenderinformation mellan din BlackBerry-enhet och ditt konto finns på sidan BlackBerry Desktop Software på BlackBerrys webbplats.

 • BlackBerry Business Cloud Services för Microsoft Office 365 är en tjänst under utveckling. Den utformas för att ge förbättrade funktioner för BlackBerry-användare med Office 365-konton. E-postadministratörer som vill ha mer information om tjänsten kan besöka sidan BlackBerry Business Cloud Services för Microsoft Office 365.

 • Om du är Office 365-användare och BlackBerry Business Cloud Services används på din arbetsplats kan du använda tjänsten för att integrera e-post-, kalender- och kontakttjänster med Microsoft Exchange Online. Om du inte är Office 365-användare men har en postlåda på en Exchange-server som innefattar BlackBerry Enterprise Server och BlackBerry Enterprise Server Express kan du använda tjänsten för att integrera e-post-, kalender- och kontaktfunktioner med Microsoft Exchange Online. När din administratör har konfigurerat din BlackBerry-enhet kan du själv hantera inställningarna på din telefon. Information om hantering av din BlackBerry-telefon finns på BlackBerry Web Desktop Manager.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.