E-postprogram och funktioner som stöds

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-11-01

Du kan komma åt ditt e-postkonto på många sätt. De vanligaste sätten är att använda Outlook Web App eller en installerad version av Microsoft Office Outlook eller Microsoft Entourage. De här programmen ger åtkomst till e-post och många andra samarbetsfunktioner. Utöver att använda de här programmen kan du ansluta till ditt e-postkonto med Outlook Voice Access, en rad andra e-postprogram samt din mobiltelefon.

Mer konfigurationsinformation finns i avsnitten Hjälpguide för konfiguration av e-post och Installationsguide för mobiltelefon.

Ansluta till ditt e-postkonto

Följande bild illustrerar några metoder som du kan använda för att ansluta till ditt e-postkonto:

Metoder för att ansluta till postlådan.

Följande lista innehåller mer information om varje anslutningsmetod.

 • Webbläsare   Använd Outlook Web App och Outlook Web App Light med webbläsare som Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple Safari.

 • Webbaserade e-postprogram   Använd ett program som stöder IMAP4 eller POP3, t.ex. Mozilla Thunderbird, Outlook Express eller Windows Live Mail.

 • Exchange-kontoåtkåmst med Outlook eller Entourage   De program som stöder Exchange-kontoåtkomst är Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 för Mac och Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Exchange-kontoåtkomst med Windows 8 Mail och Apple Mail   Windows 8 Mail stöder Exchange-kontoåtkomst med Exchange ActiveSync. Apple Mail 10.6 Snow Leopard och Apple Mail 10.7 Lion stöder också Exchange-kontoåtkomst. Versioner av Apple Mail 10.5 Leopard och tidigare versioner av Apple Mail använder IMAP4 eller POP3. Outlook 2003 stöds bara om du använder IMAP4 eller POP3.

 • Mobiltelefoner med en Internet-anslutning   Du kan ansluta med din Android, BlackBerry, iPhone, iPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile eller andra Internet-anslutningsbara telefoner och skrivplattor.

 • Valfri telefon   Använd Outlook Voice Access med valfri telefon för att komma åt e-post, kalendern och dina kontakter.

Jämförelse av funktioner i program som stöds

I följande tabell visas en sammanfattning av några av de skillnader du eventuellt behöver ta hänsyn till innan du väljer vilket e-postprogram du ska använda för att ansluta till ditt e-postkonto.

 

E-postprogram Redigera och visa kontakter, kalenderobjekt, uppgifter och e-postmeddelanden Redigera och visa e-postmappar utöver Inkorgen Lyssna på röstmeddelanden Komma åt informationen offline Automatisk konfiguration Hjälpmedel för användare som är blinda eller synskadade

Outlook Web App

Ja

Ja

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Nej

Light-versionen av Outlook Web App

Ja

Ja

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Ja

Outlook 2007, Outlook 2010 eller Outlook 2013

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Windows 8 Mail

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Outlook 2011 för Mac

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Entourage 2008 Web Services Edition

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Program som använder Exchange ActiveSync

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vissa program kan ha stöd för hjälpmedelsfunktioner.

Outlook Voice Access

Ja

Ja

Ja

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillgänglig

Program som använder POP3

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Vissa program kan ha stöd för hjälpmedelsfunktioner.

Program som använder IMAP4

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Vissa program kan ha stöd för hjälpmedelsfunktioner.

Outlook-webbprogrammet

Du kan komma åt ditt e-postkonto via flera olika webbläsare. Du kan använda en dator som är ansluten till Internet eller ett lokalt intranät, oavsett om du är hemma, på kontoret eller på resande fot. Du kan visa och redigera e-postmeddelanden, avtalade tider och möten, kontakter och uppgifter. Du kan också lyssna på röstmeddelanden och läsa textmeddelanden. Du kan även göra följande med Outlook Web App:

 • Kontrollera stavningen

 • Använda olika teckensnitt, färger och teckenstorlekar i e-postmeddelanden

 • Gruppera e-postmeddelanden på olika sätt

 • Bli påmind om kommande händelser

Light-versionen av Outlook Web App innehåller en del av de funktioner som finns i Outlook Web App. Light-versionen har funktionalitet för blinda och synskadade användare och kan köras i alla webbläsare. Flera funktioner finns inte i Light-versionen, till exempel:

 • Påminnelser

 • Visa en vecka i taget i kalendern

 • Ändra alternativ för röstmeddelanden

 • Ändra färgschemat

Webbläsarversioner som kan användas med Outlook-webbprogrammet

Mer information om vilka webbläsare som stöds finns i Webbläsare som stöds.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 och Outlook 2011 för Mac

Om du använder Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2011 for Mac, 2011 för Mac kan du konfigurera en anslutning till ditt e-postkonto via en Exchange-server, eller med IMAP4 eller POP3. Om du ansluter Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2011 för Mac via ett Exchange-konto får du tillgång till fler funktioner än med IMAP4 eller POP3, till exempel:

 • Åtkomst till e-postmeddelanden, kontakter och kalender när du inte är ansluten till Internet.

 • Möjlighet att föreslå nya tider för mötesförfrågningar du får.

 • Möjlighet att importera, exportera och arkivera dina kontakter och annan information som lagras i Outlook.

Om din postlåda finns i en molnbaserad miljö (till exempel i Microsoft Office 365 för företag eller Office 365 för företagsanvändare och små företag) och du vill ansluta till ditt konto med Outlook 2003 måste du välja POP3- eller IMAP4-alternativet när du konfigurerar kontot. Mer information om support för Outlook 2003 finns i avsnittet med vanliga frågor och svar: "Kan jag använda Outlook 2003 för att ansluta till mitt e-postkonto?" i Vanliga frågor och svar – e-postprogram.

Entourage 2008 Web Services Edition

Du kan ansluta Microsoft Entourage 2008 för Mac OS X till ditt e-postkonto med hjälp av Entourage 2008 Web Services Edition. Om du vill göra det måste du först installera Entourage 2008 Web Services Edition. Den här versionen av Entourage är tillgänglig som en uppdatering till Microsoft Office 2008 för Mac.

Om du vill hämta den här uppdateringen och lära dig mer om Web Services Edition går du till webbsidan Microsoft Entourage 2008 för Mac, Web Services Edition.

Du kan också ansluta Entourage för Mac OS X till ditt konto (antingen Entourage 2004 eller Entourage 2008) via POP3 eller IMAP4, men det ger dig inte tillgång till alla funktioner som är tillgängliga när du ansluter med ett Exchange-konto. Om du till exempel ansluter med hjälp av Entourage 2008 Web Services Edition kan du synkronisera anteckningar, uppgifter, kalenderposter och kategorier mellan Outlook Web App och Entourage 2008.

Använda Outlook Voice Access för att komma åt e-postkontot

Du kan använda Outlook Voice Access på valfri telefon för att lyssna på röstmeddelanden, komma åt information om en personlig kontakt eller för att titta i kalendern. Du navigerar i menyerna i Outlook Voice Access med hjälp av röststyrning eller telefonens knappsats.

Snabbreferensen för Outlook Voice Access innehåller information om alla menyalternativ samt över hur du navigerar i menyerna. Du kan hämta en kopia av snabbreferensen från Microsoft Download Center.

Använda mobiltelefonen för att komma åt ditt e-postkonto

Många mobiltelefoner kan konfigureras för åtkomst till e-postkonton. Om du har en mobiltelefon med Windows Mobile eller en Apple iPhone kan du använda Exchange ActiveSync för att komma åt e-postmeddelanden, kalendern, kontakter och uppgifter på telefonen. Andra mobiltelefoner har stöd för både IMAP4- och POP3-protokollet, så att du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden på telefonen.

Använda andra e-postprogram för att komma åt ditt e-postkonto

Om du har ett e-postprogram med stöd för IMAP4 eller POP3 kan du konfigurera det så att du tar emot och skickar e-post i det. Du kan inte använda IMAP4 eller POP3 när du vill komma åt kontakter, uppgifter eller kalendern. Här följer exempel på några program som du kan använda för att komma åt ditt e-postkonto med IMAP4 eller POP3:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail för Mac OS X

noteObs!
Om du har Mac OS 10.6 Snow Leopard ansluter du inte till ditt e-postkonto med IMAP eller POP. Det krävs mindre manuell konfiguration om du ansluter till kontot med Mail för Mac OS 10.6 Snow Leopard. Mer information finns i Konfigurera Mail i Mac OS 10.6 Snow Leopard för åtkomst till ditt e-postkonto.

Vad behöver jag mer veta?

 • Du kan inte använda Outlook Web App på en mobiltelefon.

 • Om du försöker öppna Outlook Web App på en dator eller i webbläsare som inte stöds öppnas Light-versionen av Outlook Web App i stället.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.