Fliken Anslutna konton

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-30

I det här avsnittet, som innehåller videoklipp, beskrivs hur du konfigurerar anslutna konton. Du kan hålla ordning på e-post från andra konton genom att ansluta till dem från ditt Outlook Web App-konto. Du kan ansluta upp till fem andra konton, t.ex. Hotmail, Gmail och Yahoo! Mail-konton. På så vis kan du skicka, ta emot och läsa e-post från alla konton på ett och samma ställe.

noteObs!
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för ditt konto.
Video: Ansluta till ditt Gmail-konto

Den här videon visar hur du använder Outlook Web App när du vill ansluta till ditt Gmail-konto.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteObs!
Om du vill kunna visa det här videoklippet måste Silverlight vara installerat. Information om hur du installerar Silverlight finns i avsnittet Get Silverlight (Hämta Silverlight).
Hur kan jag ansluta och hämta e-post från ett annat konto?

 

Inställning Beskrivning

Anslutna konton

Använd Anslutna konton när du vill skapa en ny kontoanslutning eller ändra en befintlig kontoanslutning. Mer information finns i Ny kontoanslutning.

Standardsvarsadress

När du har konfigurerat ett anslutet konto visas Standardsvarsadress. Använd den här inställningen när du vill välja standardsvarsadress för meddelanden som du skickar från Outlook Web App. Du kan också välja vilken svarsadress som ska användas för enskilda meddelanden. Mer information finns i avsnittet Standardsvarsadress.

Vidarebefordran

Använd vidarebefordran när du vill vidarebefordra all e-post som skickas till ditt Outlook Web App-konto till ett annat konto automatiskt. Markera kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden i Outlook Web App om du tror att du kommer öppna och tömma Outlook Web App-postlådan regelbundet. Om du markerar den här kryssrutan och inte öppnar postlådan regelbundet kan postlådan bli full, vilket kan innebära att du kanske inte kan ta emot nya meddelanden. Mer information finns i avsnittet Vidarebefordran.

Vad behöver jag mer veta?

  • I de flesta fall måste du vara registrerad för Yahoo! Mail Plus-tjänsten för att kunna hämta e-post från ett Yahoo!-konto.

  • Du kan bara lägga till ett Hotmail-konto, ett IMAP-aktiverat konto eller ett POP-aktiverat konto. Om du vill ta emot e-post från ett annat konto än dessa typer av konton konfigurerar du vidarebefordran av e-post från det kontot.

  • När du först lägger till ett anslutet konto hämtas e-post omedelbart. Efter den första hämtningen hämtas e-post från de anslutna kontona varje timme när du inte är inloggad i Outlook Web App. När du är inloggad i Outlook Web App hämtas e-post oftare. Om du vill hämta e-post från de anslutna kontona kan du när som helst klicka på knappen Kontrollera meddelanden längst upp i meddelandelistvyn.

  • Om du inte ser det innehåll du väntade dig från ett anslutet konto kanske du har konfigurerat två konton med samma användarnamn och lösenord. Läs "Jag konfigurerade en anslutning för ett annat konto än ett Hotmail-konto men Outlook Web App anslöt till ett Hotmail-konto i stället" i Vanliga frågor och svar: hämta e-post från kopplade konton.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.