Konfigurera Windows Mail för ditt e-postkonto

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2013-05-01

Du kan ansluta Windows Mail för Windows Vista till ditt e-postkonto via en POP3- eller IMAP4-anslutning.

Hur konfigurerar jag Windows Mail för åtkomst till mitt e-postkonto?

 1. Starta Windows Mail. Guiden Internetanslutning körs första gången du öppnar programmet. Om guiden Internetanslutning inte körs första gången du startar programmet, gör du följande:

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

  2. På sidan Internetkonton klickar du på Lägg till.

  3. Klicka på E-postkonton och sedan på Nästa på sidan Välj kontotyp.

 2. På sidan Ditt namn anger du ditt fullständiga namn i rutan Visningsnamn.

 3. På sidan E-postadress anger du din e-postadress i rutan E-postadress. Klicka sedan på Nästa.

 4. På sidan Konfigurera e-postservrar väljer du IMAP eller POP3 under Typ av server för inkommande e-post på den nedrullningsbara menyn. Du rekommenderas att använda IMAP eftersom det har stöd för fler funktioner. Gör följande:

  1. Ange IMAP- eller POP-servernamnet under Server för inkommande e-post (POP3 eller IMAP). Information om hur du tar reda på namnet för den mottagande servern (POP3 eller IMAP4) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  2. Ange SMTP-servernamnet under Namn på server för utgående e-postserver (SMTP). Information om hur du tar reda på namnet för den avsändande servern (SMTP) finns i avsnittet Hur hittar jag serverinställningarna? nedan.

  3. Markera kryssrutan bredvid Utgående server kräver autentisering och klicka på Nästa.

 5. På sidan Logga in i Internet Mail anger du din e-postadress och ditt lösenord. Markera kryssrutan bredvid Kom ihåg lösenordet om du vill att Windows Mail ska komma ihåg ditt lösenord. Klicka på Nästa när du har angett informationen.

 6. Markera en av de följande kryssrutorna på sidan Klart i guiden och klicka sedan på Slutför.

  • Om du använder IMAP4 markerar du kryssrutan Hämta inte mina e-postmeddelanden och e-postmappar nu.

  • Om du använder POP3 heter kryssrutan Hämta inte e-posten nu.

 7. Välj det konto du skapat under E-post på sidan Internetkonton och klicka på Egenskaper.

  noteObs!
  Öppna sidan InternetkontonVerktyg-menyn genom att klicka på Konton.
 8. På sidan Egenskaper för ditt konto klickar du på fliken Avancerat och gör följande:

  1. Under Serverportnummer lokaliserar du Utgående e-post (SMTP). Under det markera du kryssrutan bredvid Den här servern kräver en säker anslutning (SSL).

  2. Under Inkommande e-post (IMAP) eller Inkommande e-post (POP3) markerar du kryssrutan Den här servern kräver en säker anslutning (SSL).

  3. Om du använder POP bör du konfigurera din klient för att spara en kopia av de e-postmeddelanden du hämtar till den lokala datorn på servern. Det gör du genom att klicka på Lämna en kopia av meddelandena på servern under Leverans. På så sätt kan du få tillgång till dina meddelanden från ett annat e-postprogram.

  4. Klicka på Tillämpa och klicka sedan på OK.

 9. På sidan Internetkonton klickar du på Stäng.

 10. Om du använder IMAP4 ombeds du att hämta mappar från den e-postserver du lagt till. Klicka på Ja. I Windows Mail anger du vilka mappar du vill synkronisera mellan servern och den lokala datorn och klickar på OK.

Hur hittar jag serverinställningarna?

Innan du konfigurerar ett e-postprogram för POP3 eller IMAP4 behöver du ta reda på dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

noteObs!
Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad mer behöver jag veta?

 • Information om hur du använder Windows Mail finns i hjälpdokumentationen som medföljer Windows Mail.

 • Om du är osäker på om du ska använda POP3 eller IMAP4, rekommenderas IMAP4 eftersom det har stöd för fler funktioner.

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via POP3 eller IMAP4 misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Prova sedan att ansluta med ditt POP3- eller IMAP4-program. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

 • Om Windows Mail inte ansluter när du följt de här stegen kontrollerar du att du använder korrekt autentiseringsinställning. Du kan kontrollera detta så här:

  1. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

  2. Välj konto och klicka på Egenskaper på fliken Internetkonton.

  3. Kontrollera att kryssrutan Logga in med säker lösenordsautentisering inte är markerad på fliken Servrar på sidan Egenskaper för kontot.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.