Söka efter ett objekt

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2013-07-23

I det här avsnittet, som innehåller videoklipp, beskrivs hur du söker efter objekt i Outlook Web App. I Outlook Web App kan du söka efter objekt i postlådan eller adresslistor. Kalendern innehåller inget sökfönster, men mötesförfrågningar och mötessvar visas i resultatet från sökningar i de e-postmappar som de lagras i.

Hur söker jag efter ett objekt?

 • Det finns ett sökfönster längst upp i listan med objekt i alla e-post-, kontakt- och uppgiftsmappar. Klicka på nedpilen i sökfönstret och ange var sökningen ska ske:

  • Den här mappen

  • Den här mappen och undermappar

  • Alla mappar och objekt (E-post)

  • Sök i alla kontaktobjekt (Kontakter)

  • Sök i alla uppgiftsobjekt (Uppgifter)

 • Du kan även ange något av ovanstående alternativ som standardplats för sökningar.

 • Klicka på expanderingsikon-tecknet till höger om sökfönstret om du vill begränsa sökomfånget genom att välja ytterligare alternativ. För e-post kan du begränsa sökningen till följande:

  • Resultat i ämnesraden och i meddelandetexten, endast i meddelandetexten eller endast i ämnesraden.

  • Objekt som skickats från eller till en viss person eller grupp.

  • Objekt i en viss kategori (när du söker i Kontakter eller Uppgifter är bara det här alternativet tillgängligt).

 • När du har konfigurerat sökningen trycker du på Retur eller klickar på SökikonSök för att starta sökningen. Om du vill avbryta eller rensa sökningen klickar du på avbryt sökning.

Video: Söka efter ett objekt

Den här videon visar hur du använder sökfönstret när du vill söka efter objekt i postlådan.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteObs!
Om du vill kunna visa det här videoklippet måste Silverlight vara installerat. Information om hur du installerar Silverlight finns i avsnittet Get Silverlight (Hämta Silverlight).
Hur söker jag efter en adress?

 • Använd Sök person överst i Outlook Web App-fönstret. Ange en del av namnet på personen du söker efter och tryck på RETUR för att visa en lista med möjliga sökträffar. Klicka på namnet på den person vars kontaktuppgifter du vill visa.

Hur använder jag ett filter?

 1. Välj ett eller flera villkor för filtret genom att klicka på pilen bredvid Filter filter.

 2. När du klickar på pilen visas en listruta med villkor. Klicka på det villkor som du vill använda och sedan på Använd.

 3. Om du vill ta bort filtret klickar du på Ta bort filter radera filter.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om du vill söka utifrån början på ett ord eller namn lägger du till en asterisk (*) efter sökordet. Om du till exempel vill söka efter allt som börjar med bokstäverna "någ" skriver du "någ*" i sökfönstret.

 • Du kan söka efter ett objekt med hjälp av en funktion som kallas avancerad frågesökning (AQS, Advanced Query Search). Om du vill använda AQS skriver du in ett sökord följt av ett kolon och sedan det du vill söka efter i sökfönstret. Om du till exempel vill hitta allt med ett ämne som innehåller "tomorrow" skriver du "subject:tomorrow".

   

  AQS-term Beskrivning

  From

  Söker i raden Från.

  To

  Söker i raden Till.

  Cc

  Söker i raden Kopia.

  Bcc

  Söker i raden Hemlig kopia.

  Participants

  Söker i raden Till, Kopia och Hemlig kopia.

  Subject

  Söker i ämnesraden.

  Body or Content

  Söker i texten.

  Sent

  Söker efter skickat-datum. Du kan söka efter ett visst datum eller ett datumintervall som avgränsas med två punkter (..). Du kan också söka efter relativa datum: i dag, i morgon, i går, den här veckan, nästa månad, förra veckan, förra månaden. Du kan söka efter veckodag eller månad.

  Received

  Söker efter mottaget-datum. Du kan använda samma söktermer som för Skickat.

  Category

  Söker efter kategori.

  Attachment

  Söker efter en angiven bilaga. Om du till exempel anger "attachment :brev.doc" hittas bilagan med namnet brev.doc.

  Has

  Använd "has:flagga" när du vill hitta objekt som är flaggade.

 • När du använder AQS kan du söka efter flera ord. När du anger flera söktermer kan du söka efter något ord, alla ord eller ett exakt uttryck.

  • Subject: Övergripande plan hittar alla meddelanden med "övergripande" eller "plan" i ämnesraden.

  • Subject: (Övergripande plan) hittar alla meddelanden med både "övergripande" och "plan" i ämnesraden.

  • Subject: "Övergripande plan" hittar alla meddelanden med uttrycket "övergripande plan" i ämnesraden.

 • Om du vill visa och söka efter någon i mappen Kontakter eller i organisationens delade adressbok klickar du på Adressbok adressbok överst i fönstret Filter filter.

 • Du kan också skapa en sökmapp baserat på ett filter genom att klicka på Lägg till filter i Favoriter lägg till i Favoriter. När du klickar på Lägg till filter i Favoriter visas en ny sökmapp i Favoriter som använder villkoren för filtret. Om du till exempel klickar på Lägg till filter i Favoriter när ett filter som visar flaggade meddelanden i Inkorgen är aktivt, läggs en mapp till i Favoriter som visar de flaggade meddelandena i Inkorgen. Mer information om Favoriter finns i avsnittet Favoriter.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.