Mer information om inkorgsregler

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

Du kan använda regler för att automatiskt sortera inkommande e-postmeddelanden i mappar baserat på exempelvis avsändaren, mottagaren eller meddelandets prioritet. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt flyttar alla meddelanden som skickas till en grupp som du är medlem i till en särskild mapp.

noteObs!
Den här informationen gäller standardversionen av Outlook Web App. Funktionen som beskrivs är inte tillgänglig i Outlook Web App Light.
Hur hanterar jag regler?

Du kan hantera dina regler genom att klicka på Alternativ > Skapa en inkorgsregel.

På fliken Inkorgsregler kan du skapa nya regler eller ändra och ta bort befintliga regler.

Vad behöver jag mer veta?

 • Du kan skapa en ny, tom regel från fliken Inkorgsregler genom att klicka på reglerNytt.

 • Du behöver inte använda fliken Inkorgsregler för att skapa en regel. Du kan skapa regler direkt från meddelanden. Så här skapar du en regel direkt från ett meddelande:

  1. Högerklicka på meddelandet i meddelandelistan.

  2. Klicka på Skapa regel eller öppna meddelandet och klicka på reglerSkapa regel i verktygsfältet.

 • Regler körs uppifrån och ned, i den ordning som de visas i fönstret Regler. Om du vill ändra ordning på reglerna klickar du på den regel som du vill flytta och klickar sedan på pilen upp föregående eller ned nästa för att flytta regeln till önskad plats i listan.

 • Vissa typer av meddelanden utlöser inte inkorgsregler, till exempel:

  • Meddelanden om leveransstatus, vilket innefattar rapporter om utebliven leverans och systemmeddelanden.

  • Läskvitton och leveranskvitton som genereras av en e-postklient.

  • Vissa autosvar (frånvaromeddelanden).

 • Du kan skapa mer komplexa regler genom att klicka på Fler alternativ. När du har klickat på Fler alternativ:

  • Du kan ange mer än ett villkor för regeln.

  • Du kan ange mer än en åtgärd för regeln.

  • Du kan lägga till undantag genom att klicka på Lägg till undantag.

  • Du kan aktivera eller inaktivera Bearbeta inte fler regler. Som standard är alternativet att inte bearbeta fler regler aktiverat. När det här alternativet är aktiverat används bara den första regeln när ett meddelande som uppfyller kriterierna för mer än en regel levereras. Utan den här inställningen används alla regler som meddelandet uppfyller villkoren för.

   Om Bearbeta inte fler regler inte är markerat och du till exempel har skapat en regel som flyttar alla meddelanden som skickas till en offentlig grupp till en särskild mapp, och en annan regel som flyttar alla meddelanden från din chef till en annan mapp, och din chef skickar ett meddelande till gruppen, får du en kopia av meddelandet i båda mapparna. Om du bara vill att regeln som flyttar meddelanden från din chef ska tillämpas placerar du den regeln högre i listan än regeln som flyttar meddelanden som skickas till gruppen, och ändrar sedan den första regeln genom att lägga till alternativet som avbryter bearbetningen av ytterligare regler.

  • Du kan ändra namnet på regeln med hjälp av rutan Namn.

 • De regler som du skapar tar upp utrymme i ett dolt område i postlådan. Storleksgränsen för det här området är 64 kB. Hur mycket utrymme en regel använder beror på flera faktorer, t.ex. hur långt namnet är och hur många villkor du lagt till. När gränsen på 64 kB nås visas en varning som anger att du inte kan skapa fler regler. Om det händer måste du ta bort eller förenkla några av de befintliga reglerna innan du kan skapa fler. Här följer exempel på hur du kan minska utrymmet som används av dina regler:

  • ta bort regler som du inte längre behöver

  • byt till kortare namn för reglerna

  • kombinera en eller flera regler som gör samma sak

  • ta bort villkor från reglerna.

 • När du skapar en vidarebefordringsregel kan du lägga till flera adresser att vidarebefordra till. Antalet adresser för vidarebefordran kan vara begränsat, beroende på kontots inställningar. Regeln fungerar inte om du lägger till fler adresser än vad som tillåts. Om du skapar en vidarebefordringsregel med flera adresser bör du kontrollera att regeln fungerar innan du börjar använda den.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.