Lägga till en signatur

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

En e-postsignatur består av text som läggs till i slutet av ett utgående e-postmeddelande.

noteObs!
Det här avsnittet gäller standardversionen av Outlook Web App. Mer information om den här funktionen i Outlook Web App Light finns i Alternativ > Meddelanden.
Hur skapar jag en signatur?

 1. Klicka på Alternativ > Visa alla alternativ > Inställningar > Post överst på sidan Outlook Web App.

 2. Skriv in och formatera signaturen i rutan E-postsignatur.

  Om du använder både Outlook Web App och Outlook och vill använda en signatur i båda, måste du skapa en signatur i båda.

 3. Om du vill att signaturen ska läggas till i alla utgående meddelanden markerar du kryssrutan Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar.

 4. Klicka på Spara eller tryck på CTRL+S.

Vad behöver jag mer veta?

 • Om du inte markerar rutan för att automatiskt lägga till signaturen i alla utgående meddelanden kan du fortfarande lägga till den i enskilda meddelanden.

  1. Skapa signaturen enligt anvisningarna ovan, men markera inte kryssrutan Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar.

  2. När du skapar ett nytt meddelande lägger du till din signatur i det genom att klicka på Infoga signatur signatur i verktygsfältet.

 • Det går inte att inkludera bildfiler (t.ex. en GIF- eller TIF-bild) i signaturer i Outlook Web App.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.