Skapa ett meddelande

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

Du kan skapa meddelanden i formuläret för nya meddelanden. Detta är samma formulär som du använder för att svara på eller vidarebefordra ett meddelande.

Hur skapar jag ett nytt meddelande?

 1. Klicka på Nytt nytt meddelande i valfri e-postmapp eller tryck på CTRL+N på tangentbordet.

  Du kan även skapa nya meddelanden från adressboken. Klicka på Adressbok adressbok i verktygsfältet och använd sökrutan för att söka efter personen eller gruppen som du vill skicka meddelande till. Högerklicka på mottagarens namn och klicka sedan på skapa meddelande till kontaktNytt meddelande.

 2. Ange mottagare på raderna Till och Kopia. Mer information om mottagare finns i Lägga till eller ta bort mottagare.

 3. Skriv ett ämne.

 4. Skriv meddelandet i meddelandetexten.

 5. När du har skrivit färdigt meddelandet skickar du det genom att klicka på skickaSkicka eller trycka på ALT+S.

Vad behöver jag mer veta?

 • Din administratör kan tilldela dig behörighet att skicka meddelanden i egenskap av en annan person i organisationen. När du har tilldelats sådan behörighet kan du skapa ett meddelande där den andra personen visas som avsändare i meddelandets Från-fält. Du visar Från-fältet genom att klicka på Alternativ i meddelandets verktygsfält och markera Visa Från. Klicka sedan på OK för att återgå till meddelandefönstret. Om du vill använda Från-raden skriver du namnet på den person som du har tilldelats behörighet att skicka som, alternativt klickar du på nedpilen vid Från-fältet, väljer Annan e-postadress och väljer sedan i adressboken den adress som du vill skicka från.

  Du kan använda området Meddelandealternativ i Fliken E-post för att aktivera Från-raden för alla meddelanden.

 • När du svarar på ett meddelande är uppgifterna i meddelandehuvudet (Till, Från och Ämne) redan ifyllda. När du vidarebefordrar ett meddelande behöver du själv fylla i fältet Till. Du kan läsa mer på Svara på eller vidarebefordra ett meddelande.

 • När du skapar ett meddelande kan du ange att meddelandeformatet ska vara HTML eller Oformaterad text i listan längst upp i meddelandeformuläret. Om du väljer HTML visas ett verktygsfält för textformatering ovanför meddelandetexten. Med hjälp av verktygsfältet kan du ändra teckensnittet i hela meddelandet eller i markerade delar. Du kan lägga till fler alternativ i verktygsfältet för formatering. Det gör du genom att klicka på Anpassa expanderingsikon i slutet av i formateringsverktygsfältet och sedan markera kryssrutorna bredvid alternativ som ska läggas till. Mer information om att formatera meddelanden finns i Formatera meddelanden.

 • Om du har skickat ett stort antal e-postmeddelanden, eller ett fåtal meddelanden till en stor grupp mottagare, kanske sändningsbegränsningen för din postlåda har nåtts. Sändningsbegränsningen baseras på antalet mottagare som du skickar meddelanden till inom en 24-timmarsperiod. Begränsningen beror på inställningarna för din organisation. Om du överskrider begränsningen visas ett varningsmeddelande nästa gång som du försöker skicka ett meddelande.

  E-postmeddelanden som du skriver när sändningsbegränsningen har nåtts, sparas automatiskt i mappen Utkast. Du kan prova att vänta en stund innan du öppnar e-postmeddelandet i mappen Utkast och försöker skicka meddelandet igen. Om sändningsbegränsningen fortfarande är överskriden visas varningsmeddelandet på nytt. E-postmeddelandet behålls i mappen Utkast tills du tar bort eller skickar det. Om varningsmeddelandet visas trots att du har väntat 24 timmar med att skicka ditt e-postmeddelande, kan du prova att minska antalet mottagare.

 • Följande alternativ är tillgängliga i verktygsfältet när du skapar ett meddelande.

   

  Knapp Beskrivning

  skickaSkicka

  Skickar meddelandet till mottagarna.

  spara

  Sparar meddelandet i mappen Utkast, men skickar det inte.

  ikon för bifogad fil

  Bifogar en fil till meddelandet. Mer information om hur du bifogar filer finns i Arbeta med bifogade filer.

  adressbok

  Öppnar adressboken så att du kan söka efter mottagarnamn.

  kontrollera namn

  Kontrollerar mottagarnas namn i adressboken eller i mappen Kontakter. Mer information om hur du matchar namn finns i Lägga till eller ta bort mottagare.

  hög prioritet

  Anger meddelandets prioritet till Hög.

  låg prioritet

  Anger meddelandets prioritet till Låg.

  signatur

  Lägger till en signatur i slutet av meddelandet. Mer information om signaturer finns i Lägga till en signatur.

  Du måste skapa en signatur innan den här knappen kan användas för något.

  stavningskontrollera

  Stavningskontrollerar texten i meddelandet. Mer information om hur du stavningskontrollerar finns i Mer information om stavning.

  Alternativ

  Visar dialogrutan Meddelandealternativ. Mer information om meddelandealternativ finns i Ange alternativ för meddelanden.

  Meddelandeformatlista

  Anger formatet HTML eller Oformaterad text för meddelandet. Mer information om hur du anger format finns i Formatera meddelanden.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.