Verktygsfält

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-08-13

Alla typer av mappar i din postlåda (e-post, kalender, kontakter och uppgifter) har en egen uppsättning verktygsfältsalternativ som är specifika för dess funktion eller syfte. Följande tabell visar exempel på knappar i verktygsfältet för e-postmappar. De andra mapparna har en liknande uppsättning verktygsfältsalternativ som motsvarar respektive mapps funktioner.

 

Knapp Beskrivning

Nytt

Skapar ett nytt e-postmeddelande.

Ta bort

Tar bort markerade e-postmeddelanden.

Flytta

Flytta det markerade objektet till en annan mapp genom att klicka.

Filter

Klicka om du vill markera ett förinställt filter och söka efter objekt som matchar filtret.

Visa

Visa eller dölj läsfönstret.

kontrollera meddelanden

Söker efter nya meddelanden på servern.

Svara

Svarar avsändaren av ett e-postmeddelande.

Svara alla

Svarar alla mottagarna av ett e-postmeddelande.

Vidarebefordra

Vidarebefordrar ett e-postmeddelande till en eller flera mottagare.

Du kan även utföra en rad åtgärder genom att högerklicka på ett objekt och sedan välja önskat alternativ från menyn som visas.

Vad behöver jag mer veta?

Om du använder läsfönstret visas inte Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i verktygsfältet. I stället visas ikoner för svara Svara, Svara alla och vidarebefordra Vidarebefordra överst i varje meddelande i läsfönstret.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.