Favoriter

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2009-08-16

Du kan använda mappen Favoriter i navigeringsfönstret när du vill spara genvägar till de mappar du använder mest.

Hur lägger jag till en mapp i Favoriter?

Du kan lägga till en mapp i Favoriter på två olika sätt:

  • Klicka på mappen du vill lägga till i Favoriter och dra den sedan till Favoriter.

  • Högerklicka på mappen du vill lägga till i Favoriter och välj sedan Lägg till i Favoriter.

Hur tar jag bort en mapp från Favoriter?

  • Högerklicka på mappen du vill ta bort från Favoriter och klicka sedan på Ta bort från Favoriter. Om du klickar på Ta bort får du en fråga om du vill ta bort eller radera mappen från Favoriter. Gör ditt val och klicka på OK eller Avbryt om du vill avsluta utan att ta bort eller radera mappen från Favoriter.

  • Om du väljer Ta bort tas mappen bort från postlådan.

Hur ordnar jag mappar i Favoriter?

  • När du drar en mapp till dina Favoriter, ser du en linje som visar var mappen kommer att släppas. När en mapp har lagts till i dina Favoriter kan du flytta den upp eller ned i listan över Favoriter genom att högerklicka på den och klicka på flytta uppFlytta upp i listan eller flytta nedFlytta ned i listan.

  • Du kan inte kapsla mappar i Favoriter. Om du skapar en genväg i Favoriter för en mapp som har undermappar, kommer du inte att se undermapparna i Favoriter.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.