Arbeta med mappar

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-11-23

Meddelanden som skickas till dig lagras som standard i Inkorgen. Du kan dock sortera meddelandena i ett hierarkiskt mappsystem och anpassa det allt eftersom dina behov ändras.

Hur skapar jag en ny e-postmapp?

 1. Klicka på e-postPost i Navigeringsfönster så att listan över alla mappar i Inkorgen visas.

 2. Högerklicka på mappen du vill skapa en ny mapp i. Om du till exempel vill skapa en undermapp till Inkorgen högerklickar du på Inkorgen. Om du vill skapa en ny mapp på samma nivå som Inkorgen högerklickar du på ditt namn längst upp i mapplistan.

 3. Klicka på Skapa ny mapp.

 4. Skriv ett namn på den nya mappen.

 5. Spara ändringarna genom att trycka på RETUR.

Hur skapar jag en ny kalendermapp?

 1. Klicka på KalenderKalender i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Skapa ny kalender.

 3. Skriv ett namn på den nya kalendern.

 4. Spara ändringarna genom att trycka på RETUR.

Hur skapar jag en ny kontaktmapp?

 1. Klicka på kontaktKontakter i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Skapa ny mapp.

 3. Skriv ett namn på den nya kontaktmappen.

 4. Spara ändringarna genom att trycka på RETUR.

Hur skapar jag en ny uppgiftsmapp?

 1. Klicka på uppgiftUppgifter i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Skapa ny mapp.

 3. Ange ett namn på den nya uppgiftsmappen:

 4. Spara ändringarna genom att trycka på RETUR.

Hur tar jag bort en mapp?

 1. Klicka på e-postPost i navigeringsfönstret så att listan över alla mappar i postlådan visas.

 2. Högerklicka på mappen du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort Ta bort på menyn.

Hur byter jag namn en mapp?

 1. Klicka på e-postPost i navigeringsfönstret så att listan över alla mappar i postlådan visas.

 2. Högerklicka på mappen du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn.

 3. Skriv det nya namnet på mappen och tryck sedan på RETUR.

Hur flyttar eller kopierar jag en mapp?

Du kan flytta eller kopiera mappar på två olika sätt:

Genom att dra

 1. Klicka på e-postPost i navigeringsfönstret så att listan över alla mappar i postlådan visas.

 2. Flytta en mapp genom att dra den till platsen du vill flytta den till.

 3. Kopiera en mapp genom att hålla ned CTRL medan du drar mappen till önskad plats. Ett plustecken visas bredvid pekaren medan du drar mappen.

Genom att använda snabbmenyn

 1. Klicka på e-postPost i navigeringsfönstret så att listan över alla mappar i postlådan visas.

 2. Högerklicka på den mapp du vill flytta eller kopiera och klicka sedan på flytta mappFlytta mapp eller kopiera mappKopiera mapp på menyn. Ett nytt fönster visas med de mappar som du kan flytta eller kopiera till. Välj den mapp som du vill flytta eller kopiera till och klicka sedan på Flytta eller Kopiera.

 3. Du kan också flytta eller kopiera till en ny mapp genom att klicka på Skapa ny mapp i fönstret Flytta till mapp eller Kopiera till mapp.

Vad behöver jag mer veta?

 • Mapparna som du skapar kan vara på samma nivå som standardmapparna, till exempel mapparna Inkorgen eller Skickat. Du kan också skapa undermappar i en befintlig e-postmapp. Du kan till exempel skapa undermappar till Inkorgen. Mappar som skapas i Kalender, Kontakter eller Uppgifter blir undermappar till sina överordnade mappar. Undermapparna blir samma typ av mapp som den överordnade mappen. Om du till exempel skapar en undermapp i mappen Kalender kommer även den nya mappen att vara en kalendermapp.

 • Du kanske behöver uppdatera webbläsaren för att en ny mapp som du just skapat ska visas i mapplistan.

 • Om du vill skapa en mapp med personlig information som undermapp till en e-postmapp, kan du först skapa mappen och sedan flytta den till önskad plats. Vissa mappar, till exempel Inkorgen, kan inte flyttas till en annan plats.

 • Vissa mappar, till exempel Inkorgen, kan du inte byta namn på. Om det inte går att byta namn på en mapp är alternativet Byt namn nedtonat på menyn.

 • När du tar bort en mapp flyttas den till mappen Borttaget. Mappen tas inte bort permanent förrän du tömmer mappen Borttaget eller tar bort mappen manuellt från mappen Borttaget.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.