Skapa en grupp

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-03-19

Du kan skapa en grupp om du vill spara en lista över personer eller grupper som du vill skicka e-post till. Du kan använda en grupp om du vill skicka samma meddelande till flera kontakter utan att behöva ange varje adress separat i meddelandet.

noteObs!
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_NotSupportedinLight>)
Hur skapar jag en grupp?

 1. Klicka på kontaktKontakter i Navigeringsfönster.

 2. I Kontakter i verktygsfältet klickar du på pilen till höger om knappen Nytt.

 3. Klicka på distributionslistaGrupp.

 4. I det nya gruppfönstret anger du önskade uppgifter om gruppen.

  • Gruppens namn visas på fliken Gruppnamn.

  • Med alternativet Medlemmar kan du ange vilka medlemmar som du vill inkludera i gruppen. Se nedan för information om hur du lägger till medlemmar i en grupp.

  • Under Anteckningar kan du lägga till information om gruppen.

 5. Klicka på Spara och stäng innan du stänger webbläsarfönstret med formuläret för gruppen.

Hur lägger jag till medlemmar i en grupp?

Du kan lägga till medlemmar i en grupp genom att lägga till dem i rutan Medlemmar och sedan klicka på Lägg till i grupp. Du kan lägga till flera poster i en grupp genom att skriva hela eller en del av namnet eller e-postadressen i rutan Medlemmar. Avdela varje post med ett semikolon (;). När du har lagt till alla namn klickar du på Lägg till i grupp. Om inga dubblettnamn hittas kommer namnen att matchas automatiskt.

Delar av ett namn eller en e-postadress för motsvarande mottagare kan endast matchas automatiskt om delen av namnet eller e-postadressen är unik. Om adresslistan exempelvis innehåller namnen John och Johnny, och du skriver John, är det inte en unik post. Det beror på att John kan matchas mot både John och Johnny. Namnet John visas i grått, understruket med en röd, streckad linje, för att visa att det inte finns någon unik matchning för det. Om du försöker skicka ett meddelande till en eller flera mottagare som inte kan matchas mot en unik e-postadress visas en meny för varje namn utan matchning i. För varje namn som inte matchas kan du antingen ta bort namnet eller välja i en lista över möjliga namn som hittats i adressboken.

Du kan även lägga till medlemmar genom att klicka på Medlemmar. Då öppnas adressboken. Med hjälp av adressboken kan du söka efter poster i organisationens delade adressbok eller i mappen Kontakter. Efter att du hittat den post som du söker efter i Adressboken lägger du till den i listan över medlemmar som du vill lägga till genom att markera namnet och sedan klicka på Medlemmar. Klicka på OK för att gå tillbaka till gruppen. Klicka på Lägg till i grupp när du vill lägga till postern i gruppen. Spara ändringarna genom att klicka på Spara och stäng.

Vad behöver jag mer veta?

 • Grupper som du skapar i mappen Kontakter är inte tillgängliga för andra användare i organisationen. Offentliga grupper i den delade adressboken är tillgängliga för alla användare. Mer information om offentliga grupper.

 • Följande alternativ är tillgängliga i verktygsfältet när du öppnar eller skapar en grupp.

   

  Knapp Beskrivning

  Spara och stäng

  Sparar kontaktuppgifterna och stänger fönstret.

  skapa meddelande till kontakt

  Öppnar ett nytt meddelandeformulär med gruppen i fältet Till.

  kalender

  Öppnar en ny mötesförfrågan med gruppen i fältet Obligatoriskt.

  Ta bort

  Tar bort gruppen. Den här knappen är inte tillgänglig förrän en grupp har sparats första gången.

  flagga

  Ställer in en påminnelseflagga för gruppen. Mer information om flaggor finns i Flaggor och påminnelser.

  Kategorier

  Tilldelar gruppen en kategori. Mer information om kategorier finns i Använda en kategori.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.