Kontakter

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-03-19

Mappen Kontakter är din personliga adressbok för e-post och en plats där du kan lagra information om de personer och företag du har regelbunden kontakt med. I Kontakter kan du lagra e-postadresser, gatuadresser, telefonnummer och övrig information om dina kontakter. Du kan även ange webbsidor, faxnummer och mobiltelefonnummer.

Du kan sortera eller gruppera kontakter efter en del av deras namn eller efter annan kontaktinformation. Du kan även flytta eller kopiera en kontakt till en annan mapp, eller bifoga en fil, till exempel ett Word-dokument, till en kontakt för att samla all relaterad information på en och samma plats.

Öppna dina kontakter genom att klicka på kontaktKontakter i Navigeringsfönster.

noteObs!
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Outlook Web App Light > Kontakter.
Arbeta med kontakter

Kontakter är poster som du skapar för att spara kontaktinformation om personer eller grupper. Du kan använda en kontakt för att spara så lite information som ett namn och ett telefonnummer eller så mycket information som du har tillgänglig om en person eller ett företag. Du kan också skapa grupper i mappen Kontakter. Grupper kan användas för att skicka e-post till flera mottagare via en enskild post.

Arbeta med grupper

En grupp är en särskild typ av kontakt som används för att skicka e-post till flera mottagare via en enskild post i mappen Kontakter. En grupp kan inkludera poster från mappen Kontakter och från den delade adressboken, om du har någon. Du kan använda grupper för att skicka meddelanden och mötesförfrågningar på samma sätt som för enskilda kontakter. Grupper som du skapar i mappen Kontakter visas inte i en delad adressbok.

Välja vilka kontakter du vill visa

Med alternativknapparna i navigeringsfönstret i Kontakter kan du välja vilka typer av kontakter du vill visa.

  • Alla  Visar alla objekt i Kontakter

  • Personer  Visar endast personer i Kontakter

  • Grupper   Visar enbart grupper i Kontakter

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.