Komma åt kontot från IMAP- eller POP-e-postprogram

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-31

Om e-postkontot har stöd för POP3 och IMAP4 kan du välja mellan flera olika e-postprogram med POP3- och IMAP4-stöd när du vill ansluta till kontot. Vilka funktioner som stöds i de olika e-postprogrammen varierar. För information om de funktioner som erbjuds i specifika POP3- och IMAP4-e-postprogram, se dokumentationen som medföljer respektive program.

Om det e-postprogram som du använder stöder Exchange-konton (t.ex. Microsoft Outlook, Microsoft Entourage 2008 eller Apple Mail för Mac), rekommenderar vi att du konfigurerar en Exchange-anslutning till ditt konto i stället för en POP- eller IMAP-anslutning. Exchange-anslutningar stöder fler funktioner än POP- eller IMAP-anslutningar. Mer information finns i E-postprogram och funktioner som stöds.

noteObs!
Om du inte vet om kontot har stöd för POP3 och IMAP4 kan du kontakta den person som hanterar postlådan (kallas ibland e-postadministratören).
Anvisningar för Amazon Kindle Fire

Instruktioner för POP3- och IMAP4-program

Om du inte använder något av ovanstående program konfigurerar du det för att hämta din e-post med hjälp av följande information:

 • Användarnamn   Ange ditt användarnamn (till exempel tony@contoso.com).

 • Lösenord   Ange ditt lösenord.

 • Autentisering   Använd samma användarnamn och lösenord för att autentisera med inkommande eller utgående (avsändande) e-postserver. Använd inte Säker lösenordsautentisering.

 • Servernamn, portnummer och krypteringsmetoder Innan du konfigurerar ett e-postprogram med POP3- eller IMAP4-inställningar behöver du kontrollera dina egna serverinställningar för POP3, IMAP4 och SMTP.

  Se hur du tar reda på vilka serverinställningar du ska använda för ditt e-postprogram med POP eller IMAP i den här videodemonstrationen.

  4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

  Logga in på e-postkontot med Outlook Web App när du vill ta reda på serverinställningarna. När du har loggat in klickar du på Alternativ > Visa alla alternativ > Konto > Mitt konto > Inställningar för åtkomst via POP, IMAP och SMTP. POP3-, IMAP4- och SMTP-servernamnet och andra inställningar som du kan behöva ange visas under POP-inställning eller IMAP-inställning och SMTP-inställning på sidan Protokollinställningar.

  noteObs!
  Om Inte tillgängligt visas bredvid POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kanske kontot inte är konfigurerat för att använda e-postprogram med POP eller IMAP. Kontakta den som hanterar ditt e-postkonto för mer information.

Vad behöver jag mer veta?

 • SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) är metoder som skyddar kommunikationen mellan din dator och e-postservern. I vissa e-postprogram kallas SSL eller TLS "kryptering". I de flesta e-postprogram måste du öppna inställningen eller fliken "Avancerat" för att ställa in SSL för POP- och IMAP-anslutningar och TLS för SMTP-anslutningar.

 • E-postprogrammet kan försöka använda port 110 om du använder POP, eller port 143 om du använder IMAP. Om port 110 eller 143 visas i e-postprogrammet väljer du SSL-kryptering. Därefter anger du portnumret 995 för att ersätta standardportnumret (110) om du använder POP, eller portnumret 993 för att ersätta standardportnumret (143) om du använder IMAP.

 • E-postprogrammet kan försöka att använda serverport 25 automatiskt för SMTP. Om port 25 visas för SMTP i e-postprogrammet väljer du TLS-kryptering. Därefter anger du 587 för att ersätta standardportnumret 25.

 • Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in till Outlook Web App. Anslutningen till e-postkontot via POP3 eller IMAP4 misslyckas om du inte har registrerat kontot via Outlook Web App. När du har loggat in på kontot loggar du ut. Prova sedan att ansluta med ditt POP3- eller IMAP4-program. Mer information om hur du loggar in på ditt konto med Outlook Web App finns i avsnittet Så loggar du in på ditt e-postkonto via en webbläsare. Om du har problem med att logga in går du till Vanliga frågor och svar: problem med inloggning och lösenord eller kontaktar den person som hanterar ditt e-postkonto.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.