Preporuke vezane za opcije

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2010-09-07

Možete da prilagodite Outlook Web App tako što ćete promeniti izgled ili ponašanje funkcija kao što su jezičke postavke i opcije poruka i kalendara. Nisu sve opcije koje su navedene ovde dostupne za sve naloge.

Kako da sačuvam promene?

Kada promenite postavke u opcijama, na traci sa alatkama kliknite na dugme Sačuvaj da biste primenili promene. Moraćete da se odjavite i ponovo prijavite da biste videli promene.

Nalog

 

Odeljak Opis

Informacije o nalogu

Odeljak „Informacije o nalogu“ koristite za upravljanje ličnim informacijama.

Organizacija e-pošte

 

Kartica Opis

Kartica „Pravila prijemnog poštanskog sandučeta“

Pravila prijemnog poštanskog sandučeta možete da koristite kako bi se poruke sortirale automatski dok stižu.

Kartica „Automatski odgovori“

Automatske odgovore koristite da biste obavestili ostale da ste odsutni i da nećete odgovarati na e-poštu.

Korišćenje kartice „Izveštaji o isporuci“ za dobavljanje informacija o isporuci poruka

U izveštajima o isporuci se nalaze informacije o tome da li su poruke isporučene i kada se to dogodilo.

Kartica „Smernice zadržavanja“

Pogledajte smernice za zadržavanje za vaše poštansko sanduče i upravljajte njima.

Grupe

 

Kartica Opis

Javne grupe čiji sam član

Grupe (javne)

Pristupite javnoj grupi navedenoj u deljenom adresaru, napustite tu grupu ili saznajte više o grupi čiji ste član.

Javne grupe čiji sam vlasnik

Grupe (javne)

Kreirajte novu javnu grupu koju ćete deliti sa ostalima. Ako ste već vlasnik neke grupe, možete je izmeniti, postaviti opcije članstva i odobravanja ili je izbrisati.

Postavke

 

Kartica Opis

Kartica „Pošta“

Karticu Pošta koristite da biste postavili opcije kao što su potpis, obaveštenja o novim porukama i opcije okna za čitanje.

Kartica „Pravopis“

Karticu Pravopis koristite da biste postavili opcije za proveru pravopisa.

Kartica „Kalendar“

Karticu Kalendar koristite da biste postavili radnu sedmicu, radno vreme, podsetnike i druge opcije u vezi sa kalendarom.

Kartica „Opšte“

Kartica Opšte omogućava vam da upravljate izgledom aplikacije Outlook Web App i da odredite koja lista adresa će se prva koristiti za razrešavanje imena u porukama koje šaljete.

Kartica „Regionalno“

Karticu Regionalno koristite za izbor podrazumevanog jezika, formata datuma i vremena, kao i vremenske zone.

Kartica „Lozinka“

Karticu Lozinka koristite za promenu lozinke.

Kartica „S/MIME“

Koristite S/MIME kako bi poruke bile bezbednije.

Telefon

 

Kartica Opis

Postavke govorne pošte: Outlook Web App (BPOS)

Karticu Govorna pošta koristite za konfigurisanje govorne pošte ili promenu postavki govorne pošte u aplikaciji Outlook Web App.

Kartica „Mobilni telefoni“

Karticu Mobilni telefoni koristite da biste videli detalje o mobilnim telefonima, odnosno o telefonima koji su povezani sa vašim nalogom.

Kartica „Razmena tekstualnih poruka“

Karticu Razmena tekstualnih poruka koristite kako biste konfigurisali mobilni telefon za slanje i prijem tekstualnih poruka preko aplikacije Outlook Web App.

Blokiraj ili dozvoli

 

Kartica Opis

Postavke neželjene e-pošte

Karticu Blokiraj ili dozvoli koristite za upravljanje listom pouzdanih pošiljalaca, pouzdanih primalaca i blokiranih pošiljalaca.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.