Naučite više o pravilima za prijemno poštansko sanduče

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-09-20

Pravila mogu da se koriste za automatsko razvrstavanje dolazne pošte u fascikle na osnovu, na primer, toga ko je pošiljalac, kome je poruka poslata ili važnosti poruke. Na primer, moguće je kreirati pravilo za automatsko premeštanje čitave pošte poslate grupi čiji ste član u određenu fasciklu.

noteNapomena:
Ove informacije se odnose na standardnu verziju aplikacije Outlook Web App. Opisana funkcija nije dostupna u light verziji aplikacije Outlook Web App.
Kako da upravljam pravilima?

Da biste upravljali pravilima, kliknite na meni Opcije> Kreiraj pravilo prijemnog poštanskog sandučeta.

Karticu Pravila prijemnog poštanskog sandučeta koristite za kreiranje novih pravila odnosno uređivanje ili brisanje postojećih.

Šta je još potrebno da znam?

 • Da biste kreirali novo prazno pravilo pomoću kartice Pravila prijemnog poštanskog sandučeta, kliknite na dugme pravilaNovo.
 • Za kreiranje pravila ne morate da koristite karticu Pravila prijemnog poštanskog sandučeta. Pravila možete da kreirate i direktno iz poruka. Da biste kreirali pravilo direktno iz poruke:
  1. Kliknite desnim tasterom miša na poruku u oknu sa listom poruka.
  2. Izaberite stavku Kreiraj pravilo ili otvorite poruku i na traci sa alatkama kliknite na dugme pravilaKreiraj pravilo.
 • Pravila se izvršavaju od vrha do dna prema redosledu po kom se pojavljuju u prozoru „Pravila“. Da biste promenili redosled pravila, kliknite na pravilo koje želite da premestite, a zatim kliknite na strelicu nagore prethodno ili nadole dalje da biste pravilo premestili na poziciju koju želite.
 • Pojedini tipovi poruka neće pokrenuti pravila prijemnog poštanskog sandučeta, uključujući:
  • Obaveštenja o statusu isporuke, koja uključuju izveštaje o neuspeloj isporuci i sistemske poruke.
  • Potvrde čitanja i isporuke koje generiše klijent e-pošte.
  • Pojedine poruke automatskog odgovora (Odsutnost iz kancelarije).
 • Kompleksnija pravila možete kreirati tako što ćete kliknuti na dugme Još opcija. Kada kliknete na dugme Još opcija možete da:
  • postavite više uslova za pravilo;
  • postavite više radnji za pravilo;
  • dodate izuzetke tako što ćete da izaberete stavku Dodaj izuzetak.
  • Opciju Prekini obradu dodatnih pravila možete uključivati ili isključivati. Opcija za zaustavljanje obrade dodatnih pravila je uključena po podrazumevanoj vrednosti. Ako je ova opcija uključena, a dolazna poruka ispunjava kriterijume za više pravila, na nju će biti primenjeno samo prvo pravilo. Bez ove postavke, primeniće se sva pravila za koja poruka ispuni kriterijume.
   Na primer, ako izbor u polju za potvrdu Prekini obradu dodatnih pravila nije potvrđen i ako imate jedno pravilo koje premešta sve poruke poslate javnoj grupi u određenu fasciklu i drugo pravilo koje premešta sve od vašeg menadžera u drugu fasciklu, a vaš menadžer pošalje poruku u datu grupu, kopiju poruke ćete naći u obe fascikle. Ako želite da se primeni samo pravilo koje premešta poruke od vašeg menadžera, postavite to pravilo iznad pravila koje premešta poruke poslate grupi, a zatim izmenite prvo pravilo da biste dodali opciju za zaustavljanje obrade dodatnih pravila.
  • Ime pravila možete da uređujete koristeći polje Ime.
 • Svako pravilo koje kreirate zauzima prostor u skrivenom odeljku poštanskog sandučeta. Ovaj odeljak je ograničen na 64 kB. Stvarna količina prostora koji zauzima pravilo zavisi od nekoliko činilaca, kao što su dužina imena i broj primenjenih uslova. Kada dostignete ograničenje od 64 kB, bićete upozoreni da ne možete da kreirate više pravila. Ako se to dogodi, moraćete da izbrišete ili pojednostavite neka postojeća pravila pre nego što budete u mogućnosti da kreirate nova. Načini na koje možete da smanjite prostor koji koriste pravila su sledeći:
  • Izbrišite pravila koja vam više nisu potrebna.
  • Skratite imena pravila.
  • Kombinujte više pravila koja imaju istu svrhu.
  • Uklonite kriterijume iz pravila.
 • Kada kreirate pravilo za prosleđivanje, možete dodati više adresa za prosleđivanje. Broj adresa na koje se možete vršiti prosleđivanje može biti ograničen, u zavisnosti od postavki za vaš nalog. Ako dodate više adresa nego što je dozvoljeno, pravilo za prosleđivanje neće funkcionisati. Ako kreirate pravilo za prosleđivanje sa više adresa, testirajte ga da biste se uverili da funkcioniše.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.