Prvi koraci u programu Outlook Web App

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-04-23

Outlook Web App vam omogućava pristup poštanskom sandučetu preko Veb pregledača na bilo kom računaru sa Internet vezom. Ovaj program možete da koristite za čitanje i slanje e-poruka, organizovanje kontakata, kreiranje zadataka i upravljanje kalendarom.

Sadržaj

Podržani pregledači

Rad sa porukama

Korišćenje kalendara

Kontakti i grupe

Prilagođavanje

Pristupačnost

Pronalaženje pomoći

Odjavljivanje

Drugi načini povezivanja poštanskog sandučeta

Podržani pregledači

Poštanskom sandučetu možete da pristupite preko bilo kog pregledača koji podržava HTML 3.2 i ECMA formate. Time su obuhvaćeni pregledači Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome i drugi Veb pregledači na računarima sa operativnim sistemima UNIX, Apple Macintosh ili Microsoft Windows. Više informacija potražite u odeljku Podržani pregledači za aplikaciju Outlook Web App. Outlook Web App Light je jednostavnija verzija programa Outlook Web App koju podržava skoro svaki pregledač.

Rad sa porukama

Osim što možete da čitate i šaljete e-poruke, možete i da ih prilagodite tako što ćete, recimo, da im dodate prilog, zahtevate potvrde da je poruka pročitana ili isporučena i dodate kategoriju poruci.

Za organizovanje poruka možete da koristite fascikle kao što koristite sistem arhiviranja da biste uredili papirna dokumenta. Porukama koje primite možete da upravljate pomoću pravila za sortiranje u različite fascikle.

Prema podrazumevanim vrednostima, Outlook Web App koristi prikaz „Razgovor“ u svim fasciklama e-pošte uvek kada je uključeno okno za čitanje. U okviru prikaza razgovora, svaka poruka se otvara u zasebnom prozoru. Više informacija potražite u odeljku Saznajte više o razgovorima.

Više informacija o načinu rada sa porukama potražite u odeljku Pošta.

Korišćenje kalendara

Kalendar u programu funkcioniše isto kao i zidni kalendar, samo što sadrži mnogo dodatnih funkcija. Kada u kalendar dodate neku zakazanu obavezu, možete da je prilagodite na više načina, npr. dodavanjem priloga, upisivanjem detalja po želji, postavljanjem podsetnika ili konfigurisanjem te zakazane obaveze kao ponavljajuće tako da redovno automatski bude dodata u kalendar.

Osim što možete da kreirate zakazane obaveze, možete i da zakazujete sastanke. Sastanak je isti kao i zakazana obaveza, osim što za sastanak drugima šaljete pozivnice. Svaki korisnik kog pozovete prima e-pouku sa detaljima o sastanku. U zavisnosti od usluge za e-poštu koju pozvane osobe koriste, moći će pomoću te primljene poruke da dodaju sastanak u svoj kalendar.

Više informacija o načinu upravljanja kalendarom potražite u odeljku Kalendar.

Kontakti i grupe

Fascikla Kontakti, koja se nalazi u poštanskom sandučetu, predstavlja vaš lični adresar sa stavkama u okviru kojih možete po želji da čuvate informacije o osobama ili grupama. Možete da kreirate kontakt u kom ćete da čuvate informacije o osobi ili preduzeću sa kojima komunicirate.

Grupe vam omogućavaju kreiranje jedne stavke koja uključuje više kontakata. Kada e-poruku pošaljete grupi, primiće je svaki kontakt iz date grupe.

Više informacija o kontaktima i grupama potražite u odeljku Kontakti.

Ako imate poštansko sanduče zasnovano na Vebu, možete da uvezete kontakte iz drugih naloga e-pošte. Više informacija potražite u odeljku Uvoz kontakata.

Prilagođavanje

Poštansko sanduče je spremno za korišćenje čim se prijavite. Nije potrebno da menjate nijednu postavku niti da bilo šta uključujete, odnosno isključujete da biste počeli sa slanjem i prijemom e-poruka. Međutim, ipak po želji možete da promenite neke postavke.

Na primer, možete da konfigurišete program tako da automatski proveri pravopis pre slanja e-poruke, da dodate potpis u poruku koju šaljete i da izaberete podrazumevani font za poruke.

Više informacija o načinu prilagođavanja programa Outlook Web App potražite u odeljku Preporuke vezane za opcije.

Pristupačnost

Dostupna je light verzija programa koja je optimizovana za korisnike koji su slepi ili slabovidi. Više informacija potražite u odeljku Outlook Web App Light.

Pronalaženje pomoći

Da biste dobili pomoć u prozoru u kojem radite, na traci sa alatkama kliknite na ikonu „Pomoć“ pomoć.

Ukoliko vam je poznato ko je administrator vaše e-pošte, kontaktirajte tu osobu da biste dobili više informacija o načinu korišćenja programa Outlook Web App preko interne mreže ili Interneta.

Odjavljivanje

Kada završite sa korišćenjem poštanskog sandučeta, obavezno kliknite na dugme Odjavljivanje na traci sa alatkama, a zatim zatvorite sve prozore pregledača. Odjavljivanje pomaže u sprečavanju drugih osoba da koriste računar za pristup vašem poštanskom sandučetu. Čak i ako planirate da nastavite da koristite računar da biste posetili neke druge Veb lokacije, kliknite na dugme Odjavljivanje i zatvorite sve prozore pregledača nakon svake sesije.

Drugi načini povezivanja poštanskog sandučeta

 • Pristupite svom poštanskom sandučetu pomoću omiljenog programa za e-poštu   Osim preko programa Outlook Web App, za pristup poštanskom sandučetu može da se koristi i bilo šta od navedenog:
  • Office Outlook 2007.
  • mobilni telefoni sa softverom Windows Mobile koji podržavaju program Exchange ActiveSync, uključujući Windows Mobile 5.0 i Windows Mobile 6.0. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje naloga za e-poštu na mobilnom telefonu;
  • mobilni telefoni programe za e-poštu sa POP3 ili IMAP4 protokolom, npr. Apple iPhone;
  • programi za e-poštu sa POP3 ili IMAP4 protokolom, na primer, Outlook Express, Entourage za operativni sistem MAC OS X, Mozilla Thunderbird i Windows Mail.
  Više informacija potražite u odeljku Podešavanje e-pošte.
 • Konfigurisanje govorne pošte   Govornu poštu možete da omogućite tako što ćete nalogu da dodate svoj broj mobilnog telefona. Kada omogućite govornu poštu, možete u prijemno poštansko sanduče da primate govornu poštu poslatu na telefon. Više informacija potražite u odeljku Govorna pošta.

Šta je još potrebno da znam?

 • U zavisnosti od konfigurisanja servera koji hostuje vaše poštansko sanduče Outlook Web App može automatski prekinuti vezu sa poštanskim sandučetom nakon perioda neaktivnosti u cilju zaštite vašeg poštanskog sandučeta od neovlašćenog pristupa.
 • Dostupnost nekih funkcija opisanih u pomoći zavisi od konfiguracije servera koji hostuje poštansko sanduče.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.