Zadaci

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2009-08-14

Fascikla „Zadaci“ sadrži stavke zaduženja.

Kako funkcioniše rad sa zadacima?

Zadaci vam omogućavaju da pratite željene aktivnosti. Na primer, možete da kreirate zadatak pisanja izveštaja, a zatim da dodate podsetnik, početni datum, datum završetka i napomene o tom zadatku. Ukoliko neki zadatak treba da obavite više puta, možete da ga konfigurišete kao periodični zadatak.

Da biste otvorili zadatke, izaberite stavku zadatakZadaci kada otvorite Okno za navigaciju.

Kako da izaberem prikaz željenih zadataka?

U oknu za navigaciju u fascikli „Zadaci“ možete da izaberete tipove zadataka čiji prikaz želite da omogućite. Možete odabrati i jedan od sledećih prikaza: Obeležene stavke i zadaci ili samo Zadaci.

Ako kreirate dodatne fascikle sa zadacima, one će se pojaviti zajedno sa stavkama Obeležene stavke i zadaci i Zadaci.

Ukoliko izaberete opciju Obeležene stavke i zadaci, sve stavke koje obeležite (e-poruke, kontakti i zadaci) pojaviće se u okviru liste stavki. Radnje koje su dostupne za stavku zavise od tipa stavke. Na primer, ako ste izabrali e-poruku obeleženu zastavicom, možete sa trake sa alatkama odgovoriti na nju ili je proslediti. Ako ste izabrali primljeni zahtev za organizovanje sastanka obeležen zastavicom, pomoću trake sa alatkama ga možete prihvatiti, uslovno prihvatiti ili odbiti.

Izbor opcije Zadaci ograničava listu samo na zadatke.

Pored toga što možete da naznačite željeni tip zadataka za prikaz, prikaz željenih zadataka možete da naznačite i na osnovu njihovog statusa korišćenjem opcija navedenih u odeljku Prikaz u okviru stavke Zadaci. Možete da odaberete jednu od sledećih opcija:

  • Sve: Prikazuje sve stavke;

  • Aktivne: Prikazuje samo nedovršene stavke;

  • Prekoračeni rok: Prikazuje samo stavke sa prekoračenim rokom;

  • Dovršene: Prikazuje samo stavke koje su označene kao Dovršene.

Šta je još potrebno da znam?

  • Stavke zaduženja se čuvaju u fascikli „Zadaci“. Ove stavke zaduženja mogu da budu zadaci, e-poruke ili kontakti koji su označeni zastavicom za praćenje. Prema podrazumevanim vrednostima, svi zadaci se prilikom kreiranja označavaju zastavicom za praćenje, čak i ako za njih nije naznačen početni datum niti datum završetka. Stavka zaduženja se automatski kreira kada kreirate zadatak ili označite zastavicom e-poruku ili kontakt. Zadaci mogu da se dese jednom ili da se ponavljaju. Koristeći polje % dovršeno moguće je ažurirati zadatke kako bi se prikazao tok.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.