Pokretanje izveštaja o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik u Exchange kontrolnoj tabli prikazuje listu poštanskih sandučića kojima je pristupila osoba koja nije vlasnik poštanskog sandučeta. Kada poštanskom sandučetu pristupi osoba koja nije vlasnik, Exchange Online evidentira informacije o ovoj radnji u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta koja se čuva kao e-poruka u skrivenoj fascikli poštanskog sandučeta koje se nadgleda. Stavke ove evidencije prikazuju se kao rezultati pretrage i uključuju listu poštanskih sandučića kojima je pristupila osoba koja nije vlasnik, ko je pristupio poštanskom sandučetu i kada, koje radnje je izvršila osoba koja nije vlasnik kao i da li je radnja bila uspešna. Stavke u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta podrazumevano se zadržavaju 90 dana.

U okviru ove teme je objašnjeno sledeće:

Zašto je potrebno da znate da je poštanskom sandučetu pristupila osoba koja nije vlasnik?

 • Organizacije bazirane na Vebu žele da se uvere da podacima u poštanskim sandučićima ne pristupaju zaposleni u Microsoft centru podataka.

 • Želite da primenite propise o usaglašenosti i privatnosti nadgledanjem radnji koje nad podacima poštanskog sandučeta izvršavaju osobe koje nisu njegovi vlasnici.

 • Potrebno je da se pripremite da pružite informacije relevantne za pravne slučajeve, poput prikazivanja stanja poštanskog sandučeta u datom trenutku, ko je poslao e-poruku iz tog poštanskog sandučeta i da li je određena osoba pregledala podatke poštanskog sandučeta.

 • Potrebno je da identifikujete neovlašćeni pristup podacima poštanskog sandučeta od strane korisnika u vašoj organizaciji i van nje.

Pre nego što možete pokrenuti izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik

Morate da omogućite evidenciju nadgledanja poštanskog sandučeta za svako poštansko sanduče za koje želite da pokrećete izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik. Ako nije omogućeno evidentiranje nadzora poštanskog sandučeta, nećete moći da dobijete rezultate kada pokrenete izveštaj.

Da biste omogućili evidenciju nadzora jednog poštanskog sandučeta, pokrenite sledeću Windows PowerShell komandu:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Na primer, da biste omogućili nadgledanje poštanskog sandučeta za korisnika sa imenom Florence Flipo, pokrenite sledeću komandu:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Da biste omogućili nadgledanje svih poštanskih sandučića u svojoj organizaciji, pokrenite sledeće komande:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Koji su tipovi pristupa osoba koje nisu vlasnici?

Kada omogućite evidenciju nadzora za poštansko sanduče, Microsoft Exchange evidentira određene radnje osoba koje nisu vlasnici, uključujući administratore i korisnike, koji se nazivaju delegiranim korisnicima a koji imaju dodeljene dozvole za poštansko sanduče. Pretragu možete suziti na korisnike u vašoj organizaciji ili van nje.

Šta se evidentira u evidenciju nadzora poštanskog sandučeta?

Kada pokrenete izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik, stavke evidencije nadzora poštanskog sandučeta se prikazuju kao rezultati pretrage u Exchange kontrolnoj tabli. Svaka stavka izveštaja sadrži sledeće informacije:

 • ko je pristupio poštanskom sandučetu i kada;

 • koje radnje je izvršila osoba koja nije vlasnik;

 • dotična poruka i lokacija fascikle u kojoj se nalazi;

 • da li je radnja bila uspešna.

Sledeća tabela opisuje tipove radnji koje se evidentiraju i da li se ove radnje podrazumevano evidentiraju za pristup od strane administratora i za pristup od strane delegiranih korisnika. Ako želite da pratite radnje koje nisu podrazumevano uključene u evidenciju, morate da koristite Windows PowerShell da biste omogućili evidenciju tih radnji.

 

Radnja Opis Administratori Delegirani korisnici

Ažuriranje

Poruka je promenjena.

Da

Da

Kopiranje

Poruka je kopirana u drugu fasciklu.

Ne

Ne

Premeštanje

Poruka je premeštena u drugu fasciklu.

Da

Ne

Premeštanje u izbrisane stavke

Poruka je premeštena u fasciklu „Izbrisane stavke“.

Da

Ne

Uslovno brisanje

Poruka je izbrisana iz fascikle „Izbrisane stavke“.

Da

Da

Trajno brisanje

Poruka je očišćena iz fascikle „Spasene stavke“. Više informacija potražite u temi pomoći Spasavanje izbrisanih stavki.

Da

Da

FolderBind

Pristupljeno je fascikli poštanskog sandučeta.

Da

Ne

Slanje kao

Poruka je poslata korišćenjem dozvole SendAs. Ovo znači da je drugi korisnik poslao poruku kao da je vlasnik poštanskog sandučeta.

Da

Da

Slanje u ime

Poruka je poslata korišćenjem dozvole SendOnBehalf. Ovo znači da je drugi korisnik poslao poruku u ime vlasnika poštanskog sandučeta. Poruka će primaocu ukazati na to u čije ime je poslata poruka kao i ko ju je zapravo poslao.

Da

Ne

MessageBind

Poruka je pregledana u oknu za pregled ili je otvorena.

Ne

Ne

Pokretanje izveštaja o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik

 1. Izaberite sledeće stavke: Upravljanje mojom organizacijom > Uloge i nadgledanje > Nadgledanje.

 2. Kliknite na dugme „Pokreni izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik“.

  Microsoft Exchange pokreće izveštaj o pristupu osoba koje nisu vlasnici za poštanske sandučiće u organizaciji u poslednje dve sedmice. Poštanski sandučići na listi rezultata pretrage su omogućeni za evidenciju nadzora poštanskih sandučića.

 3. Da biste pregledali pristup osobe koja nije vlasnik za određeno poštansko sanduče, u okviru rezultata pretrage izaberite to poštansko sanduče. Pregledajte rezultate pretrage u oknu sa detaljima.

Želite da suzite rezultate pretrage?

Izaberite početni datum, krajnji datum ili oba i izaberite određene poštanske sandučiće za pretragu. Kliknite na dugme „Pretraži“ da biste ponovo pokrenuli izveštaj.

Napomena Korisnik mora da ima određene dozvole da bi mogao da pristupi i pokrene neki od izveštaja na kartici „Izveštaji o nadzoru“ u okviru Exchange kontrolne table. Više informacija potražite u odeljku „Odobravanje korisničkog pristupa izveštajima o nadzoru“ u okviru Korišćenje izveštaja nadgledanja u usluzi Exchange Online.

Pretraživanje određenih tipova pristupa osoba koje nisu vlasnici

Možete da odredite tip pristupa osobe koja nije vlasnik, što se naziva i tip prijavljivanja, koji želite da pretražite. Na raspolaganju su vam sledeće opcije:

 • Svi koji nisu vlasnici Pretraga pristupa od strane administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji i od strane administratora Microsoft centra podataka.

 • Spoljašnji korisnici Pretraga pristupa od strane administratora Microsoft centra podataka.

 • Administratori i delegirani korisnici   Pretraga pristupa od strane administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji.

 • Administratori   Pretraga pristupa od strane administratora u vašoj organizaciji.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.