Hibridna primena razmene i migracija sa sistemom Office 365

 

Primenjuje se na: Office 365 for enterprises

Poslednja izmena teme: 2012-05-02

Ako trenutno upravljate lokalnim sistemom za e-poštu i sada primenjujete Microsoft Office 365 za velika preduzeća, potrebno je da pažljivo isplanirate primenu. Prvo razmotrite dugoročne ciljeve:

 • Ako je vaš dugoročni cilj je da održite poštanske sandučiće u okviru lokalne organizacije, kao i u informatičkom oblaku, trebalo bi da primenite Exchange u lokalnoj organizaciji koristeći takozvanu hibridnu primenu.

  Hibridna primena zahteva Microsoft Exchange Server 2010. Međutim, kompletna Exchange 2010 organizacije nije obavezna za omogućavanje hibridne primene. Možete da instalirate minimalni Exchange 2010 hibridni server u postojećoj Exchange 2003 ili Exchange 2007 organizaciji.

 • Ako je vaš dugoročni cilj je da premestite sve poštanske sandučiće u informatički oblak, morate da procenite svoju trenutnu lokalnu infrastrukturu za e-poštu, kao i da izaberete alatku i metod za migraciju koji će najviše odgovarati vašoj organizaciji. Postoji nekoliko metoda za migriranje svih poštanskih sandučića u Office 365 za velika preduzeća. Svaki metod podrazumeva određene prednosti i mane za administratore i korisnike, kao i određene zahteve i uslove.

Ova tema je sačinjena da bi vam pomogla da razumete sve opcije i isplanirate primenu. Objašnjeni su termini i opisane su opcije primene, kao i alatke uključene u uslugu Exchange Online i uslugu Office 365 za velika preduzeća, i to kako sledi:

Terminologija: vaš mali rečnik

Dok budete istraživali softver i prateće dokumente, videćete da smo koristili termine kao što su „obogaćena koegzistencija“ i „jednostavna koegzistencija“, kao i „unakrsne primene“ i „hibridne primene“. Ti termini predstavljaju kako se softver razvijao da bi mogao da se koristi u „unakrsnom“ okruženju.

Radimo na tome da precizno definišemo termine. U međuvremenu, nadamo se da će vam ova tabela pomoći da razumete terminologiju koja se koristi u softveru i dokumentaciji.

 

Termin

Opis

hibridna primena

Primena Exchange rešenja za razmenu poruka u unakrsnom okruženju sa svim funkcijama, uključujući i primenu usluga Office 365 za velika preduzeća i Exchange Online. Obuhvaćene su sledeće funkcije:

 • usmeravanje pošte između lokalne i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka;

 • usmeravanje pošte sa deljenim prostorom za ime domena. – na primer i lokalna organizacija i organizacija zasnovana na tehnologiji informatičkog oblaka mogu da koriste @contoso.com SMTP domen;

 • jedinstvena globalna lista adresa, takođe poznata i kao „deljeni adresar“;

 • deljenje informacija o zauzetosti i deljenje kalendara između lokalne organizacije i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka;

 • centralizovana kontrola protoka pošte; – lokalna organizacija može da kontroliše protok pošte za lokalnu organizaciju i organizaciju zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka;

 • jedinstvena URL adresa za Outlook Web App za lokalnu organizaciju i organizaciju zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka;

 • mogućnost premeštanja postojećih lokalnih poštanskih sandučića u organizaciju zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka;

 • centralizovano upravljanje poštanskim sandučićima pomoću aplikacije Exchange Management Console (EMC);

 • praćenje poruka, saveti za poštu i višestruku pretragu poštanskih sandučića između lokalnih organizacija i onih zasnovanih na informatičkom oblaku.

hibrid

Skraćen oblik termina „hibridna primena“

unakrsno

Generička fraza koja označava svaku primenu sistema za razmenu poruka u kojem usmeravanje pošte zajedno pokriva lokalnu organizaciju i organizaciju zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblika.

obogaćena koegzistencija

Pogledajte termin „hibridna primena“. Termin „obogaćena koegzistencija“ je zamenjen terminom „hibridna primena“.

jednostavna koegzistencija

Prevaziđen termin koji se odnosi na unakrsne primene koje ne uključuju primenu sistema Exchange 2010 u lokalnom okruženju. Vremenom smo došli do zaključka da je ovaj termin previše obuhvatan, pa smo rešili da ga ne koristimo više. Primetićete da se „jednostavna koegzistencija“ pominje u određenim dokumentacijama i u korisničkom interfejsu.

Exchange migracija

Funkcija Exchange Online koju možete da koristite za premeštanje poštanskih sandučića ili, u slučaju migracije IMAP e-pošte, sadržaja korisničkih poštanskih sandučića iz lokalne Exchange organizacije u informatički oblak. Exchange Online alatke za migraciju naći ćete na kartici „Migracija e-pošte“ u okviru Exchange kontrolne table. Postoje tri vrste Exchange migracije:

 • Ubrzana Exchange migracija, koja se ranije zvala jednostavna Exchange migracija.

 • postepena Exchange migracija, koja vam omogućava da dugoročno ili kratkoročno održite usmeravanje pošte u okviru lokalne organizacije i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka zajedno;

 • IMAP migracija e-pošte, koja se koriti za premeštanje sadržaja poštanskih sandučića korisnika iz IMAP sistema za razmenu poruka u njihove poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka.

jedinstveno prijavljivanje

Proces potvrde identiteta koji korisnicima omogućava da koriste svoje Active Directory korporativne akreditive (korisničko ime i lozinku) da bi pristupali Office 365 za velika preduzeća uslugama. Takođe poznato kao udruživanje identiteta, jedinstveno prijavljivanje u sistemu Microsoft Office 365 koristi Active Directory usluge za ujedinjavanje 2.0 (AD FS).

udruživanje identiteta

Ovaj termin, koji se takođe koristi za označavanje „jedinstvenog prijavljivanja“, koristi se u dokumentaciji sistema Microsoft Office 365, ali u potpunosti će ga zameniti termin „jedinstveno prijavljivanje“. Pogledajte wiki post Udruživanje u sistemu Office 365 i Exchange za objašnjenje terminologije udruživanja koja se koristi u sistemu Office 365.

hibridni server

Računar na kojem je pokrenuto Hybrid izdanje sistema Exchange Server 2010 i instalirano u Exchange Server 2007 ili Exchange Server 2003 organizaciji za omogućavanje hibridne primene. Ovo se ranije u dokumentaciji zvalo „server za koegzistenciju“.

Povratak na vrh

Glavne opcije za dugoročnu primenu e-pošte

Alatke za planiranje i primenu usluge Office 365 za velika preduzeća namenjene su kao podrška kod bilo koje od sledeće dve opcije za dugoročnu primenu e-pošte:

 • Hibridna primena   Poštanski sandučići vaše organizacije mogu da budu smešteni u lokalnoj Exchange organizaciji i u informatičkom oblaku. U scenariju hibridne primene, razmena poruka se neometano odvija u okviru lokalne organizacije i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka zajedno. Za obuhvatnu listu podržanih funkcija pogledajte stavku „Hibridna primena“ u tabeli iznad.

  Scenario hibridne primene takođe može da uključuje jedinstveno prijavljivanje, koje korisnicima omogućava da koriste svoje Active Directory lokalne akreditive da bi pristupali lokalnim resursima i resursima u oblaku.

 • Svi poštanski sandučići u informatičkom oblaku   Ako vaš dugoročni cilj ne zahteva funkciju unakrsne razmene poruka, preporučujemo da sve poštanske sandučiće premestite u informatički oblak. Migracija može potrajati nedelju dana ili nekoliko meseci, ali to je najbolja opcija ako je vaš dugoročni cilj da sve poštanske sandučiće migrirate u informatički oblak.

Kako je objašnjeno u narednom odeljku, mnoge alatke za migraciju i alatke koje se koriste u unakrsnim okruženjima koje su osmišljene tako da podrže ove dve dugoročne opcije za poštanske sandučiće mogu da se koriste i kao podrška za rad u ostalim unakrsnim okruženjima. Međutim, alatke za planiranje i primenu koje su sastavni deo usluga Office 365 za velika preduzeća i Exchange Online osmišljene su tako da podrže premeštanje svih poštanskih sandučića u informatički oblak, kao i hibridnu primenu.

Povratak na vrh

Dodatne opcije za primenu

Zajedno sa alatkama opisanim u ovom dokumentu možete da koristite i druga rešenja koja odgovaraju vašoj organizaciji, kratkoročno, samo tokom migracije, ili dugoročno. Hajde da ukratko sagledamo ove opcije.

Upravljanje lokalnim korisnicima pomoću Office 365 alatki

Druga opcija za migraciju je da premestite sve poštanske sandučiće u informatički oblak, ali da nastavite da upravljate korisnicima i resursima koristeći postojeći Active Directory. Nakon što konfigurišete jedinstveno prijavljivanje i instalirate alatku Microsoft Online Services Directory Synchronization, korisnici će moći da koriste svoje Active Directory korporativne akreditive (korisničko ime i lozinku) za pristup svojim poštanskim sandučićima u informatičkom oblaku i postojećim lokalnim poštanskim sandučićima. Ako organizacija koristi Exchange 2003 ili noviju verziju, i ako imate manje od 1.000 poštanskih sandučića, možete pokrenuti ubrzanu Exchange migraciju da biste premestili poštanske sandučiće i tek zatim konfigurisati jedinstveno prijavljivanje. Vise informacija potrazite u clanku Ubrzana Exchange migracija i jedinstveno prijavljivanje.

Ako ste nedavno lokalno pokretali Exchange 2003 ili Exchange 2007, možete koristiti postepenu Exchange migraciju za omogućavanje ovog scenarija. Više informacija potražite u odeljku Plan za identitet korisnika u postepenoj Exchange migraciji;

Dodeljivanje privilegija za informatički oblak korisnicima u okviru lokalne Active Directory infrastrukture

Ako vam nije potrebno jednostavno prijavljivanje, primenom Active Directory sinhronizacije samo u lokalnoj organizaciji biće vam omogućeno da korisnicima dodeljujete privilegije za informatički oblak u okviru lokalne Active Directory infrastrukture. Ovo rešenje je pogodno za organizacije koje održavaju usmeravanje pošte sa organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka na lokalni sistem za razmenu poruke koji nije zasnovan na Exchange sistemu i obrnuto, odnosno za organizacije kojima jednostavno više odgovara da lokalna Active Directory infrastruktura bude izvor za sve korisnike. Organizacije sa puno korisnika bi trebalo da razmotre prilagođeno rešenje za sinhronizaciju lozinki sa lokalne organizacije na oblak za ovaj scenario.

Istraživanja rešenja nezavisnih proizvođača

Ako ne koristite Exchange 2003 ili kasniju verziju, odnosno ako koristite sistem za razmenu poruka zasnovan na Vebu ili neki drugi lokalni sistem za razmenu poruka, uzmite u obzir alatke opisane u ovom dokumentu i dogovorite se sa partnerom o tome koje rešenje će najbolje zadovoljiti vaše potrebe. Na primer, IMAP migracija e pošte može zadovoljiti potrebe za premeštanjem podataka iz poštanskih sandučića korisnika, dok se neko rešenje nezavisnog proizvođača može pokazati kao najpogodnije za migriranje tokova poslova zasnovanih na razmeni poruka u uslugu Exchange Online.

Povratak na vrh

Promenljive: stvari koje treba uzeti u obzir pre primene

Pošto ste se odlučili za neku od opcija za dugoročnu primenu e-pošte, potrebno je da naučite nešto o alatkama koje možete da koristite za premeštanje poštanskih sandučića u informatički oblak i koje će vašim korisnicima i osoblju iz odeljenja za IT pružiti bolje iskustvo tokom faze migracije. Prilikom planiranja migracije ili hibridne primene trebalo bi takođe da uzmete u obzir usmeravanje, protok pošte i upravljanje identitetima.

 • Upravljanje identitetima

 • Alatka Microsoft Online Services Directory Synchronization

 • Usmeravanje pošte

 • Potrebe kod migracije i alatke za migraciju

Upravljanje identitetima

Kako želite da upravljate identitetima korisnika u okviru informatičkog oblaka? Na raspolaganju su vam dve opcije:

 • Neudruženi identitet

 • Jedinstveno prijavljivanje (takođe poznato kao udruživanje identiteta)

Neudruženi identitet

Sa neudruženim identitetom, svi korisnici poštanskih sandučića u okviru informatičkog oblaka koriste akreditive koje generiše sistem Office 365 za pristup resursima istog sistema. U okviru Office 365 portala možete da kreirate nove korisničke naloge i lozinke za korisnike sistema Office 365. Takođe možete da koristite sinhronizaciju direktorijuma za automatsko dodeljivanje privilegija korisnicima u okviru lokalne Active Directory infrastrukture. U svakom slučaju, na kraju sve akreditive generiše sistem Office 365 i svim akreditivima se upravlja u istom sistemu.

Ako koristite lokalni sistem za upravljanje identitetima, korisnici dobijaju skup akreditiva za svoje Office 365 resurse, kao i skup akreditiva za svoje lokalne resurse.

Prednost rešenja za neudruženo upravljanje identitetima je to što podrazumevaju manje troškova prilikom primene i konfigurisanja. Za pojedine male organizacije ili organizacije koje planiraju da sve resurse premeste u informatički oblak u bliskoj budućnosti, neudruženo upravljanje identitetima predstavlja idealno rešenje.

Mana rešenja koja podrazumevaju neudruženo upravljanje identitetima za organizacije koje i dalje održavaju korisničke resurse lokalno je to što doživljaj korisnika nije celovit i to što takva rešenja zahtevaju dodatnu obuku korisnika za upravljanje akreditivima. Podrška može biti skupa ako očekujete da korisnici upravljaju dvama skupovima akreditiva za pristupanje različitim resursima u okviru dve primene.

Za srednje ili velike organizacije, rešenje koje podrazumeva neudružene identitete verovatno će biti skuplje nego jedinstveno prijavljivanje zbog troškova dugoročnog upravljanja i tehničke podrške.

Jedinstveno prijavljivanje

Kada primenite jedinstveno prijavljivanje, svi korisnici sa poštanskim sandučićima u informatičkom oblaku koristiće svoje postojeće, lokalne Active Directory akreditive za pristupanje lokalnim resursima i resursima u okviru informatičkog oblaka.

Ukratko, ovo omogućavate instalacijom AD FS servera ili servera u lokalnoj organizaciji. AD FS server se udružuje sa Office 365 uslugom u informatičkom oblaku kako bi obezbedio delegirani pristup lokalnim identitetima za određene Office 365 i Exchange Online resurse u okviru vašeg prostora za ime domena u informatičkom oblaku.

Prednost jedinstvenog prijavljivanja je to što korisnici ne moraju da uče novu šemu za upravljanje akreditivima. Pored ovih prednosti za korisnike, administratori takođe dobijaju mnogo olakšica:

 • Kontrola smernica: koristeći Active Directory administrator može da kontroliše smernice za naloge koje mu pružaju mogućnost da upravlja smernicama za lozinke, ograničenjima radnih prostora, kontrolama zaključavanja itd, bez potrebe za obavljanjem dodatnih zadataka u informatičkom oblaku.

 • Kontrola pristupa: Administrator može da ograniči pristup sistemu Office 365 tako da pristup uslugama bude moguć samo preko korporativnog okruženja, preko servera na mreži ili preko i jednog i drugog.

 • Smanjeni zahtevi za podršku: zaboravljene lozinke su uobičajen razlog za zahteve za podršku u svim preduzećima. Ako korisnici moraju da zapamte manje lozinka, manje su verovatnoće da će ih zaboraviti.

 • Bezbednost: identiteti korisnika i informacije o korisnicima su zaštićeni jer se svim serverima koji se koriste za jedinstveno prijavljivanje upravlja lokalno.

 • Podrška za jaku potvrdu identiteta: Jaku potvrdu identiteta, poznatu i kao potvrdu identiteta dva faktora, možete koristiti sa sistemom Office 365. Međutim, ako je koristite morate koristiti i jedno prijavljivanje.

Nakon što primenite AD FS i sinhronizaciju direktorijuma, svim korisnicima i resursima upravljate u okviru lokalne Active Directory infrastrukture.

Mana jedinstvenog prijavljivanja je to što morate da instalirate nove servere koji zahtevaju certifikat koji izdaje autoritet certifikata (CA), što ćete uvesti određen nivo složenosti u aktivnosti upravljanja korisnicima i što ćete povećate troškove za iste aktivnosti.

Napomena   Jedinstveno prijavljivanje je preporučeno, mada ne i obavezno, u scenariju hibridne primene.

Jedinstveno prijavljivanje se takođe može pokazati kao dobro rešenje za pojedine velike organizacije koje planiraju da migriraju sve poštanske sandučiće u Office 365 tokom većeg broja meseci.

Vremenom se pokazuje da je za većinu organizacija koje planiraju da održe lokalni skup Active Directory resursa, zajedno sa sistemom Office 365, jedinstveno prijavljivanje dobro rešenje za modernizovanje upravljanja identitetima korisnika.

Važno

 • Jedinstveno prijavljivanje koje uključuje AD FS zahteva lokalni Active Directory.

 • Da biste koristili jedinstveno prijavljivanje, morate da instalirate i koristite alatku Microsoft Online Services Directory Synchronization.

 • Ako planirate da migrirate sve poštanske sandučiće u oblak i konfigurišete jedinstveno prijavljivanje, ne možete da primenite AD FS ili sinhronizaciju direktorijuma pre nego što pokrenete ubrzanu Exchange migraciju u okviru Exchange kontrolne table. Međutim, moći ćete da pokrenete postepenu Exchange migraciju nakon što primenite AD FS sinhronizaciju direktorijuma.

Više informacija možete videti u nastavku:

Povratak na vrh

Alatka Microsoft Online Services Directory Synchronization

Alatka Microsoft Online Services Directory Synchronization se uglavnom koristi za sinhronizovanje Exchange globalne liste adresa, koja se takođe naziva deljeni adresar, kao podrška kod kompleksnog usmeravanja i za dodeljivanje privilegija korisnicima u okviru unakrsne primene. Sinhronizacija direktorijuma predstavlja jedan od zahteva za scenario hibridne primene, a može i da obezbedi bolje iskustvo korisnika u nekim scenarijima migracije, naročito ako planirate da omogućite jedinstveno prijavljivanje.

Međutim, iz perspektive upravljanja korisnicima, sinhronizacija direktorijuma je namenjena dugoročnoj upotrebi. Iako možete da deaktivirate (i ponovo aktivirate) sinhronizaciju direktorijuma, trebalo bi da razmotrite dugoročnu primenu sinhronizaciju direktorijuma. Za više informacija o planiranju deaktivacije i ponovne aktivacije sinhronizacije direktorijuma pogledajte wiki post Sinhronizacija direktorijuma i izvor autoriteta.

Alatka Directory Synchronization podrazumevano vrši jednosmernu sinhronizaciju, iz lokalnog direktorijuma u direktorijum u informatičkom oblaku tako što informacije o korisnicima i poštanskim sandučićima zapisuje u direktorijum u informatičkom oblaku za vašu Office 365 organizaciju.

Da biste omogućili određene funkcije hibridne primene, alatki Directory Synchronization morate da odobrite pristup za pisanje da bi određeni podaci o korisnicima vezani za poruke mogli povratno da budu sinhronizovani u lokalnoj Active Directory infrastrukturi. Sinhronizacija sa lokalnom Active Directory infrastrukturom sa pristupom za pisanje omogućava sledeće funkcije:

 • arhiviranje lokalnih poštanskih sandučića u informatički oblak;

 • premeštanje poštanskih sandučića iz informatičkog oblaka u lokalnu Exchange organizaciju;

 • sinhronizovanje, iz informatičkog oblaka, liste bezbednih pošiljalaca i liste blokiranih pošiljalaca kojima upravljaju korisnici;

 • sinhronizovanje obaveštenja za govornu poštu iz informatičkog oblaka.

Važno   Sinhronizacija direktorijuma je obavezna za hibridnu primenu, jedinstveno prijavljivanje i Exchange migraciju.

Za više informacija pogledajte Sinhronizacija za Active Directory: prikaz koraka.

Povratak na vrh

Usmeravanje pošte

Uopšteno govoreći, usmeravanje pošte za hibridnu primenu je direktno. Alatke (najčešće Directory Synchronization) optimizovane su za usmeravanje MX zapisa ka lokalnom Exchange sistemu kao nadređenom domenu. E-pošta namenjena primaocima u okviru informatičkog oblaka se potom relejno šalje iz lokalne Exchange organizacije u informatički oblak. Alatka Exchange Server Deployment Assistant objašnjava kako da konfigurišete ovu šemu usmeravanja za hibridne primene.

Usmeravanje za hibridne primene takođe možete da konfigurišete tako da MX zapis direktno usmerava e-poštu ka informatičkom oblaku kao nadređenom domenu. Za više informacija pogledajte odeljak Hibridno usmeravanje – usmeravanje MX zapisa na oblak.

Složenije konfiguracije usmeravanje pošte obično se koriste u slučaju planiranja dugoročne primene koja podrazumeva sisteme za razmenu poruka koji zajedno pokrivaju lokalne organizacije i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka. U većini slučajeva, ako planirate da migrirate sve poštanske sandučiće u informatički oblak, ne morate da razmišljate o složenijim scenarijima usmeravanja pošte. Izuzetak mogu da budu postepene migracije u kojima napredno usmeravanje pošte može biti neophodno kako bi se održao kvalitet usluge e-pošte tokom migracije.

Važno   Ubrzana Exchange migracija i postepena Exchange migracija podrazumevaju upravljanje kratkoročnom sinhronizacijom e-pošte tokom faze migracije. Ubrzana Exchange migracija sinhronizuje e-poštu do završetka migracije koristeći pretplate. Postepena Exchange migracija usmerava e-poštu tako što lokalne poštanske sandučiće označava ciljnim adresama koje se nalaze u informatičkom oblaku.

Povratak na vrh

Potrebe kod migracije i alatke za migraciju

Dostupni su sledeći metodi migracije i sledeće alatke za migraciju:

 • zahtevi za premeštanje pomoću usluge Mailbox Replication Service (MRS);

 • Ubrzana Exchange migracija

 • postepena Exchange migracija;

 • IMAP migracija e-pošte;

 • PST Capture

 • rešenja nezavisnih proizvođača.

Exchange Server Deployment Assistant objašnjava kako se većina rešenja primenjuju.

Zahtevi za premeštanje pomoću usluge Mailbox Replication Service (MRS)

Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS), usluga koja se nalazi na svim Exchange 2010 „Klijentski pristup“ serverima predstavlja uslugu odgovornu za premeštanja poštanskih sandučića, uvoz i izvoz .pst datoteka, kao i za vraćanje onemogućenih i uslovno izbrisanih poštanskih sandučića.

Zahtevi za premeštanje zahtevaju hibridnu primenu. Zahtevi za premeštanje vam omogućavaju da premeštate poštanske sandučiće iz lokalne Exchange organizacije u informatički oblak i obrnuto. To možete da radite pomoću alatke Exchange Management Console.

Ako planirate migraciju i dugoročnu hibridnu primenu sa lokalnim Exchange sistemom, preporučujemo da za migriranje poštanskih sandučića koristite zahteve za premeštanje.

Takođe, velike organizacije koje lokalno koriste Exchange 2003 ili Exchange 2007 i koje planiraju da premeste sve poštanske sandučiće u oblak tokom nekoliko meseci, mogu da koriste zahteve za premeštanje kao alatku za dugu, postepenu Exchange migraciju, što u suštini jeste hibridna primena.

Važno   Zahtevi za premeštanje zahtevaju minimalnu instalaciju Exchange 2010 hibridnog servera u lokalnoj Exchange organizaciji. Morate da koristite Exchange 2003 ili noviju verziju da biste primenili hibridno rešenje. Exchange Server Deployment Assistant može da vam pomogne da generišete plan hibridne primene.

Više informacija možete videti u nastavku:

Ubrzana Exchange migracija

Ubrzana Exchange migracija je namenjena organizacijama sa manje od 1.000 poštanskih sandučića, koje žele sve poštanske sandučiće da premeste u oblak u jednoj operaciji. Alatki možete da pristupite iz kartice „Migracija e-pošte“ u okviru Exchange kontrolne table.

Važno

 • Ubrzana Exchange migracija podržava samo Exchange 2003 i novije verzije. Ako koristite stariju verziju Exchange sistema, moraćete da koristite IMAP migraciju e-pošte ili neko rešenje nezavisnog proizvođača.

 • Ako koristite Exchange i imate više od 1000 poštanskih sandučića, razmislite o korišćenju postepene Exchange migracije.

 • Ako planirate da primenite jedinstveno prijavljivanje, prvo pokrenite ubrzanu Exchange migraciju, a zatim konfigurišite jednostavno prijavljivanje (kao i sinhronizaciju direktorijuma nakon završetka migracije). Ako pokrenete sinhronizaciju direktorijuma pre ubrzane Exchange migracije, migracija će biti neuspešna.

Za više informacija pogledajte neku od sledećih tema koje se odnose na Exchange Online:

Povratak na vrh

Postepena Exchange migracija

Postepena Exchange migracija je namenjena većim organizacijama, odnosno organizacijama koje nameravaju da migriraju poštanske sandučiće u informatički oblak tokom dužeg vremena. U ovom scenariju možete da migrirate neke poštanske sandučiće u informatički oblak dok ostatak održavate u lokalnoj organizaciji. Alatki možete da pristupite iz kartice „Migracija e-pošte“ u okviru Exchange kontrolne table.

Važno

 • Postepena Exchange migracija je namenjena organizacijama čiji je krajnji cilj da premeste sve lokalne Exchange poštanske sandučiće u informatički oblak. Korišćenje postepene Exchange migracije za migriranje manjeg broja poštanskih sandučića u okviru dugotrajnog scenarija koegzistencije nije najbolje rešenje.

 • Postepena Exchange migracija podržava samo Exchange 2003 ili Exchange 2007. Ako su pokrenute starije verzije usluge Exchange, morate da koristite IMAP migraciju e-pošte ili rešenje nezavisnog proizvođača. Ako koristite Exchange 2010, moraćete da koristite hibridnu primenu i zahteve za premeštanje da biste izvršili migraciju.

 • Postepena Exchange migracija zahteva sinhronizaciju direktorijuma.

 • Ako planirate da primenite jedinstveno prijavljivanje kao deo plana dugoročne primene, konfigurišite jedinstveno prijavljivanje i sinhronizaciju direktorijuma pre nego što pokrenete postepenu Exchange migraciju.

Više informacija možete videti u nastavku:

IMAP migracija e-pošte

IMAP migracija e-pošte je osmišljena kao rezervna alatka za migriranje sadržaja e-pošte za razne servere za e-poštu. Ako koristite Exchange 2000 Server ili Exchange Server 5.5 Service Pack 4, odnosno bilo koji drugi kompatibilan IMAP server, kao što je Gmail, IMAP migracija e-pošte stoji vam na raspolaganju. Koristite karticu „Migracija e-pošte“ u okviru Exchange kontrolne table i CSV datoteku.

Za više informacija pogledajte neku od sledećih tema koje se odnose na Exchange Online:

PST Capture

Drugi metod za migriranje stavki poštanskog sandučeta u poštanske sandučiće u oblaku jeste alatka Microsoft Exchange PST Capture. PST Capture vam omogućava da potražite i prikupite PST datoteke na računarima u lokalnoj organizaciji, a da zatim uvezete PST datoteke u poštanske sandučiće u oblaku. Imajte na umu da PST Capture možete koristiti i za uvoz PST datoteka u lokalne primarne ili arhivske poštanske sandučiće. Više informacija potražite u odeljku Microsoft Exchange PST Capture.

Rešenja nezavisnih proizvođača

U nastavku su date neke alatke za migraciju nezavisnih proizvođača koje mogu biti od pomoći prilikom Exchange migracije sa platforma koje nisu Microsoft platforme.

 • Binary Tree   Dobavljač softvera za migraciju sistema za razmenu poruka sa jedne platforme na drugu, softvera za koegzistenciju, kao i proizvoda koji omogućavaju analizu lokalnih okruženja za saradnju i razmenu poruka za preduzeća, odnosno okruženja na mreži za saradnju i razmenu poruka za preduzeća, koji su zasnovani na sistemima IBM Lotus Notes i Domino, Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint, odnosno proizvoda koji omogućavaju koegzistenciju takvih okruženja i migraciju sadržaja iz jednog okruženja u drugo.

 • BitTitan  Dobavljač samouslužnih rešenja za koegzistenciju i migraciju e-pošte u Exchange 2007 i Exchange Online.

 • Cemaphore   Dobavljač rešenja za migraciju iz lokalnog Microsoft Exchange sistema u Microsoft Online.

 • Quest   Dobavljač rešenja za migraciju za Exchange Online i SharePoint Online, uključujući migraciju iz sistema Lotus Notes i Novell GroupWise u Exchange Online.

 • Metalogix   Dobavljač rešenja za migraciju u Exchange Online i SharePoint Online.

Povratak na vrh

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.