Brisanje sadržaja sa mobilnog uređaja u ime korisnika

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2010-09-14

Ako je mobilni uređaj korisnika izgubljen ili ukraden, biće potrebno da odmah izbrišete sve podatke sa njega kako osetljivim informacijama, poput lične identifikacije ili poverljive komunikacije, ne bi pristupio neko ko nije vlasnik poštanskog sandučeta. Takođe, možete da izbrišete sve podatke sa mobilnog uređaja u vlasništvu organizacije koji želite da dodelite drugom korisniku. Mobilni uređaj za korisnika možete da obrišete samo ako se za sinhronizaciju sadržaja poštanskog sandučeta koristi alatka Exchange ActiveSync.

Brisanje sadržaja sa mobilnog uređaja koji vam nije fizički dostupan poznato je kao brisanje na udaljenom uređaju.

Mobilni uređaj može da se očisti na nekoliko načina:

Sadržaj na mobilnom takođe može biti obrisan automatski pomoću Exchange ActiveSync smernica uređaja ako ste podesili opciju za brisanje svih podataka na uređaju nakon što korisnik premaši maksimalni dozvoljeni broj neuspešnih prijavljivanja pre brisanja uređaja.

Pre nego što počnete

Morate biti član ugrađene grupe za upravljanje organizacijom ili grupe sa ulogom „Tehnička podrška“ da biste pristupili stranici „Opcije“ nekog korisnika. Da biste saznali kako da dodate korisnika u grupu uloga, pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje članova grupe uloga. RBAC uloga za opcije korisnika dodeljuje posebne dozvole potrebne za pristup stranici „Opcije“ nekog korisnika.

Napomena   Ne podržavaju svi uređaji daljinsko brisanje podataka. Da biste zaštitili intelektualnu svojinu svoje organizacije, možda biste želeli da ograničite upotrebu uređaja koji to ne podržavaju.

Oprez   Zbog toga što se daljinsko brisanje podataka na uređaju oslanja na uređaj koji je povezan sa serverom, takođe bi trebalo da nametnete zaključavanje uređaja i maksimalni broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja koristeći Exchange ActiveSync smernice uređaja. Evo kako: Kreiranje novih ActiveSync smernica uređaja.

Oprez   Kada se uređaj resetuje pomoću daljinskog brisanja podataka, možda je još uvek moguće povratiti podatke pomoću sofisticiranih alatki.

Zatražite od korisnika da sam obriše sadržaj na svom mobilnom uređaju

Ako korisnik može pristupiti poštanskom sandučetu pomoću programa Outlook Web App, zatražite od njega da obriše sadržaj na mobilnom uređaju tako što će pratiti korake iz odeljka Upravljanje mobilnim telefonom.

Obrišite sadržaj na mobilnom uređaju pomoću lista poštanskih sandučića

 1. U okviru Exchange kontrolne table, u polju „Izaberite čime ćete upravljati“, izaberite sledeće stavke: Moja organizacija > Korisnici i grupe > Poštanski sandučići.

 2. Izaberite korisnika sa liste poštanski sandučića, a zatim kliknite na dugme „Detalji“.

 3. U okviru stavke „Phone & Voice funkcije“ izaberite stavke „Exchange ActiveSync“, „Uredi“.

 4. U okviru stavke „Mobilni uređaji“ izaberite mobilni uređaj koji je izgubljen, a zatim stavku „Izbriši podatke sa uređaja“.

 5. Kliknite na dugme „Sačuvaj“.

Status brisanja sadržaja na uređaju možete videti tako što ćete izabrati uređaj, a zatim izabrati stavku „Detalji“.

Napomena   Mobilni uređaj neće primiti komandu za daljinsko brisanje sve dok sledeći put ne pokuša sinhronizaciju sa Microsoft Exchange serverom. Ako pronađete izgubljeni telefon pre nego što je sadržaj na njemu izbrisan, možete da obrnete proces daljinskog brisanja uređaja ako što je objašnjeno u odeljku Vraćanje obrisanog sadržaja sa mobilnog uređaja. Obavestite korisnika da, ako pronađe telefon, prvo obavesti vas da biste povratili uređaj u stanje pre daljinskog brisanja umesto da pokuša sinhronizaciju. E-poruka sa potvrdom se šalje korisniku čim se završi brisanje na udaljenom uređaju.

Povratak na vrh

Brisanje sadržaja sa mobilnog uređaja pomoću stranice „Opcije“ korisnika

 1. U Exchange kontrolnoj tabli, u polju „Izaberite čime ćete upravljati“ izaberite stavku „Drugi korisnik“.

 2. U dijalogu „Izbor poštanskog sandučeta“ izaberite korisnički nalog, a zatim kliknite na dugme „U redu“. Biće prikazana stranica „Opcije“ za izabranog korisnika. Pri vrhu stranice se nalazi napomena sa informacijom o tome na kom poštanskom sandučetu radite.

 3. Izaberite stavke: Telefon > Mobilni telefoni.

 4. Izaberite uređaj sa kog želite da izbrišete sadržaj, a zatim kliknite na dugme „Izbriši podatke sa uređaja“.

 5. Pojaviće se dijalog sa pitanjem „Želite li zaista da obrišete uređaj?“. Kliknite na dugme „Da“. Status mobilnog uređaja će biti „Brisanje na čekanju“ sve dok se uređaj ne poveže sa nalogom.

 6. Kada se dovrši brisanje na udaljenom uređaju, možete ga ukloniti sa liste mobilnih telefona.

 7. Kad završite, samo zatvorite prozor da biste se vratili u Exchange kontrolnu tablu za vašu organizaciju.

Napomena   Mobilni uređaj neće primiti komandu za daljinsko brisanje sve dok sledeći put ne pokuša sinhronizaciju sa Microsoft Exchange serverom. Ako pronađete izgubljeni telefon pre nego što je sadržaj na njemu izbrisan, možete da obrnete proces daljinskog brisanja uređaja ako što je objašnjeno u odeljku Vraćanje obrisanog sadržaja sa mobilnog uređaja. Obavestite korisnika da, ako pronađe telefon, prvo obavesti vas da biste povratili uređaj u stanje pre daljinskog brisanja umesto da pokuša sinhronizaciju. E-poruka sa potvrdom se šalje korisniku čim se završi brisanje na udaljenom uređaju.

Povratak na vrh

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.