Saznajte više o razgovorima

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2009-09-14

Prema podrazumevanim vrednostima, Outlook Web App koristi prikaz „Razgovor“ u svim fasciklama e-pošte uvek kada je uključeno okno za čitanje. U okviru prikaza razgovora, svaka poruka se otvara u zasebnom prozoru.

Kako se koristi prikaz razgovora?

Prikaz razgovora prikazuje sve poruke u razgovoru, bez obzira u kojoj fascikli su uskladištene. Na primer, ako ste odgovorili na poruku u svom prijemnom poštanskom sandučetu, u ovom prikazu ćete videti originalnu poruku i svoj odgovor.

U prikazu liste, koristite strelicu pored razgovora da biste proširili ili skupili razgovor. Prikaz liste će pokazati:

 • temu na početku razgovora;

 • za svaku poruku osobu koja ju je poslala;

 • vreme prijema poruke, ako je uskladištena u trenutnoj fascikli;

 • u kojoj fascikli se nalazi poruka, ako se ne nalazi u trenutnoj fascikli;

 • odnos poruke prema drugim porukama u razgovoru, na šta ukazuju vertikalne linije i tačke.

Možete da kliknete na bilo koju poruku u prikazu razgovora da biste je videli u oknu za čitanje.

U oknu za čitanje možete da koristite strelicu pored poruke da biste proširili ili skupili tu poruku. Okno za čitanje će prikazati:

 • temu na početku okna za čitanje;

 • pošiljaoca svake poruke;

 • vreme prijema svake poruke.

Kada proširite poruku u oknu za čitanje, takođe ćete videti:

 • na koju poruku je ovo odgovor (ako jeste);

 • fasciklu u kojoj se poruka nalazi, odmah ispod imena pošiljaoca, ako se poruka ne čuva u trenutnoj fascikli;

 • dostupnost pošiljaoca i primaoca za razmenu trenutnih poruka, na šta ukazuje tačkica u boji pored njihovih imena. Kliknite na tačkicu da biste videli listu radnji koje možete da preduzmete;

 • meni Radnje. U meniju Radnje možete videti listu stvari koje možete da učinite sa porukom;

 • odnos poruke prema drugim porukama u razgovoru, na šta ukazuju vertikalne linije i tačke.

Kako da odgovorim na poruku u prikazu razgovora?

Kada kliknete na poruku u prikazu razgovora, biće istaknuta najnovija poruka. Ako kliknete na dugme Odgovori odgovor, Odgovori svima ili Prosledi prosleđivanje, to je poruka na koju ćete odgovoriti ili proslediti.

Da biste odgovorili na drugu poruku u razgovoru ili je prosledili, izaberite tu poruku da biste je istakli, a zatim kliknite na dugme Odgovori odgovor, Odgovori svima ili Prosledi prosleđivanje. Poruku možete da izaberete u prikazu liste ili u oknu za čitanje.

Takođe možete da kliknete na Radnje u poruci da biste videli listu stvari koje možete da uradite sa tom porukom, uključujući odgovor.

Kako se uključuje ili isključuje prikaz razgovora?

U prikazu liste, izaberite stavku Rasporedi po, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Razgovor da biste prikaz razgovora uključili (potvrđen izbor) ili isključili (opozvan izbor).

Šta je još potrebno da znam?

 • Možete da izbrišete ceo razgovor ili samo neke delove. Takođe možete da zanemarite razgovor. Više informacija potražite u odeljku Brisanje poruke.

Šta ako želim da saznam više?

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.